Ettevõttest


Oleme ettevõte, kes töötab ühiskonna heaks


Me usume, et kõige parem kommunikatsioon ja otsustamisprotsess toimub meeskondades, kus kriitiline mõtlemine, üksteise kuulamine ja argumenteerimine on hinnatud ja kasutatavad oskused. Mitmed uuringud kinnitavad, et need on 21. sajandi juhtide ja professionaalide kõige olulisemad oskused. 

Oleme ettevõte, mis töötab ühiskonna jaoks - oleme sotsiaalne ettevõte. Sotsiaalne ettevõtlus on tekkinud ühiskondlike hüvede pakkumise ja ettevõtluse ristumispunktis. Oleme ettevõte, kes kasumi teenimise kõrval lahendab ühiskondlikku probleemi ja tekitab sotsiaalset hüvet. Meie jaoks on hüve inimeste argumenteerimisoskuste kasv ja nende aktiivne kasutamine ühiskonnas toimuvates diskussioonides, et muuta neid ratsionaalsemaks.

SpeakSmart on välja kasvanud ülemaailmsest väitlusliikumisest, mis on argumendioskuste õpetamisega Eestis tegutsenud 1994. aastast. Jagatud arusaam töötajate vahel ja ettevõtte missioon on juurutada mõtteviisi, et organisatsioonides ja ühiskonnas toimuvates aruteludes saab määravaks tugevam argument, mitte tugevama argument ning õpetada selleks vajalikke oskusi. 2012. aastast oleme Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutajaliige.

Aitame oma klientidel muutuda argumenteeritud juhtimisega organisatsioonideks:
 • arendame mõtlemist kiiremaks ja analüütilisemaks;
 • aitame seisukohti argumenteeritumalt sõnastada;
 • harjutame, kuidas kuulata ja küsida;
 • algatame ja juhime ratsionaalseid ja argumenteeritud arutelusid;
 • nõustame, kuidas rahulikumalt ja enesekindlamalt esineda.

Meie teenuseid ostes toetad ka noortele väitlusoskuste õpetamist üld- ja kõrghariduses, sest sotsiaalse ettevõttena suuname osa kasumist MTÜ Eesti Väitlusselts tegevuse rahastamiseks. Loe siit meie toetustegevuse kohta täpsemalt


2015., 2016/2017. ja 2018. aastal on meile omistatud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi märgis. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) ühendab tuntud ja juhtivaid Eesti ettevõtteid, kes lõimivad vabatahtlikult oma ettevõtte igapäevases tegevuses, juhtimises ja äristrateegias majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme. Teisisõnu on nad teadlikud oma ettevõtte mõjust loodusele ja minimeerivad oma äritegevuse mõju elukeskkonnale ja kogukondadele; järgivad oma ettevõttes võrdse kohtlemise põhimõtteid; väärtustavad oma töötajaid ning on ausad ja läbipaistvad koostöösuhetes tarbijate, tarnijate ja partneritega.

2018. aasta kevadel liitus SpeakSmart VEF üleskutsega parema homse nimel. Ole vastutustundlik ettevõte!Tähistame 13. tegutsemisaastat 

10.06.2006 on meie sünnikuupäev MTÜ Eesti Väitlusseltsi koolitusuunana. 2012. aastal laienesime Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ning lõime esimesed täiskohaga töökohad. Tegutsesime edasi MTÜ Eesti Väitlusseltsi ühe tegevussuunana, mis on kandnud nimetust Eesti Väitlusseltsi koolitus ja hiljem Väitluskoolitus. Alates 2011/2012 õppeaastast on väitlus ka koolide riiklikus õppekavas. 

2015. aasta detsembrist eraldusime MTÜ Eesti Väitlusseltsis SpeakSmart OÜks ning kasutame kaubamärki SpeakSmart. Meie 100% omanik on MTÜ Eesti Väitlusselts.

2016. aastal asutasime SpeakSmart Pakistan suuna.

2015. aastal viisime läbi klientide hulgas kommunikatsiooniuuringu, mille kokkuvõtet saad lugeda siit.


Meeskonnas on 18 liiget. Neist 12 on koolitajad, moderaatorid ja klubijuhid, kes on kõik professionaalse väitluse taustaga ja töötanud koolitajana 5-21 aastat. 5 inimest on tugimeeskond – müük, korraldus, turundus, raamatupidamine, kujundus ning 1 liige on SpeakSmart Pakistan suunajuht ja koolitaja. Meeskonnana on meil:

 • 5 Euroopa väitlusmeistrivõistluste poolfinalisti kohta
 • 24 Eesti väitlusmeistri tiitlit
 • 62 Eesti riigi esindamist rahvusvahelistel väitluse suurvõistlustel

Olime 2015/2016 aastal peamiseks partneriks Maksu- ja Tolliameti "EL eesistumise meeskonna loomise ja
arenduse projektile", mis võitis PARE Parim personalijuhtimise projekt 2017 tiitli.Oleme koolitanud 15.000 inimest ja juhtinud 150 arutelu


Aastatel 2012 - 2016 oleme koolitanud ligi 15 000 inimest kasutada argumenteeritud mõtlemis- ja suhtlemisoskuseid oma tööalases käitumises:
 • 2018 - 2225 inimesega
 • 2017 - 2146 uue inimesega
 • 2016 - 1905 uue inimesega
 • 2015 - 2001 uue inimesega
 • 2014 - 1263 uue inimesega
 • 2013 - 1223 uue inimesega
 • 2012 - 1248 uue inimesega

Teenuseid oleme klientidele pakkunud:
 • 2018 - 1278 akadeemilist tundi aastas
 • 2017 - 1255 akadeemilist tundi aastas, sh 174 tundi pro bono töid partneritele või ühekordselt teistele olulistele algatustele.
 • 2016 - 1243 akadeemilist tundi aastas, sh 192 tundi pro bono töid partneritele või ühekordselt teistele olulistele algatustele.
 • 2015 - 770 akadeemilist tundi aastas, sh 190 tundi pro bono töid partneritele või ühekordselt teistele olulistele algatustele.
 • 2014 - 683 akadeemilist tundi aastas

Oleme disaininud ja juhtinud üle 150 arutelu. Loe lähemalt meie modereerimisteenuse kodulehelt www.moderaator.ee.

Klientide lojaalsust näitav soovitusindeks on 89%. Koolitusäris on hea soovitusindeks üle 50%. Kõikide läbiviidud teenuste keskmine tagasiside osalejatelt on 4.93 / 5. 

Majandusaasta aruanded: 
 • 2018. majandusaasta aruanne
 • 2017. majandusaasta aruanne
 • 2016. majandusaasta aruanne

PARTNERID

Meie teenuseid müüvad edasi need head koostööpartnerid:
SpeakSmart on Eesti
Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata koolitusi SIIT.