Helina Loor

müügi- ja tegevjuht, juhatuse liige
helina.loor@speaksmart.ee
+372 52 08 549

Helina on SpeakSmart algataja ja juhtinud tiimi algusest peale. Viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul on ta tegelenud väitlusega ülikooliväitlejana, väitlusürituse korraldaja ning nüüd SpeakSmart algataja ja juhina. 

"Väärtustan inimestes avatud suhtumist uutesse ideedesse ja seisukohtadesse. Usun, et huvitavate mõtete jagamine on oluline, kuid palju kaalu kuidas mõtted välja öeldakse, on kõne- ja väljendusoskusel."

Helina on lõpetanud Tallinna Ülikoolis nii bakalaureuse- kui ka magistriõpingud andragoogika ehk täiskasvanute koolitamise erialal. Andragoogika kui teadus väärtustab täiskasvanut ja tema õppimisprotsessi: "Kõigil inimestel on võimalik ennast pidevalt arendada ning kindlasti ei piirdu see vanuse, töö või haridustasemega. Kõnekunst, mis on vajalik kõikidele inimestele igapäevastes situatsioonides, on seda enam oskus, mida saab ja peab õppima ka täiskasvanueas." 

Helina suhtleb eesti ja inglise keeles. 

LinkedIn profiil

Kontakt

Helina mõtted: 

Helina Loor juhtimas Andragoogika valdkonnd 30. juubeliüritust. 


Helina Loor jaanuaris 2017 vastu võtmas Vastutustundliku Ettevõtluse Hõbemärgist ettevõtlusministrilt Kadri Simsonilt.