Kristin Parts

Päringud Kristini tööks palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549 

***

Kristin on tegelenud väitlusega 2008. aastast alates, olles nii tegevväitleja, kohtunik, treener, väitlusklubijuht, korraldaja ja väitlusõpetaja. Tänu sellele on Kristin väga oskuslik argumenteerija ja soovib nüüd SpeakSmartis koolitaja tegutsedes ühiskonnale seda teadmist edasi anda. 

Kristin on juhtinud ettevõtete SpeakSmartClub väitlusklubisid ja Kristini viimasteks klientideks on olnud Haridusamet, Eesti Inimõiguste Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaagentuur, Skype Technologies Eesti, Riigikantselei, EAS, Talveakadeamia, Catalyst Baltic, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Linnakantselei, Haridusamet ja Tallinna Rahvaülikool, Unitas Foundation, SA Archimedes Noorteagentuur,  Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuskeskus jt. Lisaks sellele on ta juhtinud ülikooli väitlusklubi, korraldanud lugematul hulgal väitlusüritusi ja osalenud show-väitlustel ning läbiviinud kümneid lühikesi töötubasid õpetajatele ja noortele. EASist Monika Karu on Kristini töö kohta öelnud: „100% keskendumine kliendi vajaduste mõistmisele ja põhjalikult ettevalmistatud argumentatsioon kokkulepitud teemal.

Kristin oli Eesti keskkoolide kõige parem kõneleja ning esindas Eestit väitluse maailmameistri-võistlustel Kaplinnas, Lõuna-Aafrika Vabariigis. Ülikooli ajal tuli Kristin kahekordseks Eesti meistriks ning esindas Tartu Ülikooli nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistlustel, olles kahel korral Euroopa meistrivõistluste poolfinalist. Kristin on treeninud mitmeid väitlusvõistkondi, tema õpilased on tulnud keskkoolide Eesti meistriks. 2016. aastal kaastreenis Kristin Eesti keskkoolide maailmameistrivõistluste esindusvõistkonda, mis saavutas Eesti läbi aegade kõige parema tulemuseni.

Kristin on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureusekraadiga ning töötab SpeakSmart omaniku MTÜ Eesti Väitlusseltsi juhatuse esimehena.

Kristin koolitab eesti ja kõrgtaseme inglise keeles.
Kontakt: kristin.parts@speaksmart.ee


Tagasiside Kristini tööle: 

  • Koolitaja oli professionaalne ning oskas arvestada erinevate natuuridega grupis. Samuti oskas ta koolituse jooksul tuua näiteid meie töövaldkonnast tänu heale suhtlusele korraldajaga, mis toimus nii enne kui pärast koolitust. On selge, et SpeakSmart hoolib nii enda kliendist kui töötajast, tehes piisavalt eeltööd, küsides tagasisidet, jagades soovitusi edaspidiseks jms. Liina Rajaveer, Inimõiguste Keskus
  • Kiire asjaajamine ning meeldiv suhtlus. Professionaane koolitaja, täpne ajakasutus. Suur tänu, et jagasite saadud tagasisidet! Kadi Pilv, Haridusamet
  • Asjalik, argumenteeritud, hea kuulaja, sõbralik ja sümpaatne.
  • Meeldiv koolitaja, oskas hästi koolitust juhtida ja huvitavalt rääkida.
  • Suurepärane koolituse juhtimine ja teema kajastamine.
  • Hästi oskas inimesi koostööle suunata ja ennast väljendada ning teema oli sealjuures kaasahaarav. Huvitavad mõtted ja ideed.
  • Jälgis ajakava, andis kõigile sõna, väljendus selgesti.
  • 100% keskendumine kliendi vajaduste mõistmisele ja põhjalikult ettevalmistatud argumentatsioon kokkulepitud teemal. Monika Karu, EAS 

Kristin läbi viimas show-väitlust EAS Turismikonverentsil 2016.