Marleen Pedjasaar

Päringud Marleeni tööks palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549

***

Marleen on SpeakSmart/moderaator.ee kogenenud moderaator ja aruteludisaini ja -juhtimise koolitaja. Marleen on moderaatorina juhtinud palju erinevaid arutelusid, sealhulgas avalikke väitluseid, poliitilisi debatte, ettevõtete koosolekuid ja strateegiapäevi.

Marleen on koolitanud viimasel kahel aastal Arvamusfestivali arutelude korraldajaid ja moderaatoreid ning olnud ise kõikidel Arvamusfestivalidel vabatahtlik moderaator.

Koolitajana kombineerib ta oma sotsioloogi ja haridusjuhtimise teadmised väitlusoskustega, mis teeb ta suurepäraseks arengutee toetajaks just sotsiaal- ja haridusvaldkonnas tegutsejatele.

Marleeni viimased kliendid on olnud Kultuuriministeerium, Tehnopol, Eesti Energia, EAS, Kultuuriministeerium, Tehnopol/ Connected Health klaster, Riigikogu Arenguseire Kekus, Arengukoostöö Ümberlaud, MTÜ Mondo, Arvamusfestival, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Heateenindus.ee, SA Archimedes, Nooremarstide Ühendus, Tallinna Keskraamatukogu jt.

Marleen lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikoolis riigiteaduste instituudi ja 2015. aastal Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise magistrantuuri. Ta töötab Heateo SA projektijuhina ning on töötanud 2014 - 2017 Terve Eesti Sihtasutuse juhina ning Vabaühenduste Liidu huvikaitselabori juhina.

Marleen töötab SpeakSmart arutelujuhtimise teenuse www.moderaator.ee alt arutelu disaineri ja juhina ja õpetab moderaatoreid ise ka välja. Vaata Marleeni moderaatori profiili siit.

Marleen koolitab eesti ja kõrgtaseme inglise keeles. 
Kontakt: marleen.pedjasaar@speaksmart.ee

Tagasiside Marleeni tööle:

 • Väga pädev ja informatiivne. Hea esineja.
 • Ülipädev.
 • Asjalik, teema oli hästi ettevalmistatud.
 • Materjalid head, oma ala spetsialist rääkis ja koolitus hästi üles ehitatud.
 • Koolitus oli selge ja heade näidetega. Osalejaid kaasati aruteludesse ja pandi mõtlema.
 • Pidas hästi etteantud teemakäsitlusest kinni, valdas teemat, sümpaatne.
 • Mõlemad koolitajad (Marleen ja Sigrid) on väga professionaalsed ja ka inimestena toredad, mis pole ka väheoluline. Nad mõjuvad väga usaldusväärselt ja loovad grupis hea õhkkonna, kus kõik saavad vabalt arvamust avaldada. Samas oskavad nad hästi gruppi ohjata, mis pole tegelikult üldse nii kerge. Nad on oma koolituskava hästi ette valmistanud, samas suudavad seda vajaduse korral paindlikult korrigeerida. Koolitusel oli teoreetiline ja praktiline osa mõnusas tasakaalus. Eriti hindan praktilisele osale järgnevaid analüüse, milles koolitajate professionaalsus eriti välja paistab. Koolitus ei olnud vaatamata pikale päevale väsitav, vaid andis energiat ja inspiratsiooni! Aitäh! 
 • Kõik oli suurepärane, kliendi soovide täielik arvestamine ja vastavalt sellele sisu korrigeerimine. Tailor'datud töö. Aitäh. Erkki Kubber, SEV
 • Väga hea koostöö, kiire suhtlus ja tulemusega jäid rahule nii osalejad kui läbiviijad. Mai Aasjõe, Mondo
 • Marleenil on suured kogemused nii koolitaja kui moderaatorina ja ta oskas anda meile just seda infot, mida vajasime. Suur tänu! Saara Sadrak, Eesti Nooremarstide Ühendus
 • Seminari läbiviija süvenes põhjalikult teemasse ja mõtles kaasa. Ta pakkus välja seminari kava, mis oli väga mõistlik ja loogiline. Suutis kaasata inimesi aruteludesse ja grupitöödesse. Aitäh!
 • Marleen oli väga tore. Temaga on hea töötada. Ta saavutas kohe kontakti ja minul, tavaliselt tagasihoidlikul inimesel, oli kergem ja mugavam koostööd teha.
 • Koolitaja oli väga loomulik!

Marleeni mõtted

Marleen juhtimas Connected Health klastri kärajaid. 

Marleen juhtimas Arvamusfestivali arutelu sotsiaalsest innovatsioonist.