Siim Vahtrus 

Päringud Siiimu tööle palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549

***

Siim on kogenenud väitleja, argumenteerimis-, läbirääkimiste- ja argumenteeritud müügioskuste koolitaja ning moderaator.

Siim Vahtrus on argumenteerimise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal Eesti meistriks.

Siim oli koolitaja SpeakSmart’i eelkäija Eesti Väitlusseltsi koolituses aastatel 2006 – 2008, olles vahepeal koostööpartneri rollis Keskkonnaõiguse Keskuse esindajana ning taasliitus meeskonnaga 2017. aasta alguses.

Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses. Oma igapäevatöös tegeleb Siim õigusliku argumenteerimisega, seda nii juriidiliste analüüside koostamisel kui üksikjuhtumites kliente nõustades. Sageli on seejuures töö üheks osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud õigusküsimustes nii ametnikke, kohalikke kogukondi kui ka ettevõtjaid.

Põhiline koolitusvaldkond on Argumenteeritud läbirääkimised, Argumenteeritud müük, ArgumenteerimisoskusedSpeakSmartClub juhendamine ning modereerimine

Siim ise ütleb oma valdkonna kohta: "Rääkides läbirääkimiste ebaõnnestumisest, siis põhipõhjusteks võiks olla järgmised: läbirääkimispartnerid ei kuula üksteist ning et ettevalmistuste käigus ja ka läbirääkimiste ajal keskendutakse väga palju ühe "õige" lahenduse otsimisele ja kaitsmisele ("õige" siis just selle läbirääkija seisukohast) selle asemel, et läbi mõelda, mis on kummagi poole huvid ja millised on erinevad võimalikud lahendused sellele!" 

Siimu viimased kliendid avalikust sektorist on olnud Politsei- ja Piirivalveamet (12 gruppi 2018. aasta sügisel), Riigikontroll, Riigikantselei, Eesti Rahvusringhääling, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tervise Arengu Instituut, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Elering, Elektrilevi jt. 2019. aasta sügisel alustab Siim tööd Riigimetsa Majandamise Keskuse juhtidega, kus üle Eesti koolitatakse ligi 12 gruppi RMK juhte kasutama argumenteeritud suhtlemist oma meeskonnas ja partneritega suhtlemisel. Alates 2017. aasta sügisest juhib Siim Riigikontrolli ja Riigikantselei töötajate pikaajalist argumenteerimisoskuste treeningut SpeakSmartClub. 2018/2019 juhib Siim Riigikantselei Juhtimistalentide programmi 2018 aastaringset klubilist tegevust.  
Erasektorist on viimased kliendid olnud Eesti Vee-ettevõtete Liit, Elisa Eesti AS, Lingvist, Advokaadibüroo COBALT, Lingvist ja vabaühendustest Arengukootöö Ümarlaud, Rahvakultuuri Keskus, Arvamusfestival ja Eesti Vegan Selts.

Siim koolitab nii eesti kui inglise keeles. 
Kontakt: siim.vahtrus@speaksmart.ee

Tagasiside Siimu tööle: 

 • Olen oma töökarjääri jooksul käinud väga erinevatel koolitustel ning ootused on olnud alati suuremad kui reaalsus on näidanud. Küll aga pidin väga rõõmustama antud koolituse üle! Üle pika aja väga motiveeriv ja kaasamõtlema panev koolitus - omandasin juurde palju uusi oskusi kuidas suhelda erinevates olukordades erinevate isikutega ning sain tuletada meelde juba teadmisi, mis mul tegelikult olemas olid, kuid ei olnud rakendanud. Väga sisukas, kuid samas ka konkreetse sõnumiga.
 • Kirjutan valmis oluliselt sisukama müügi-kohtumise šablooni oma meeskonnale, kes hakkab seda kliendikohtumistel alati kasutama.
 • Koolitus ei olnud ainult ühe poolne. Meie saime ka sõna võtta ja arutleda.
 • Väga hea suhtleja, positiivne ja julgustav.
 • Selge väljendusviisiga ja huvitavate näidetega koolitaja. 
 • Jah, vastas. Isegi üle ootuste. Pärast esimest koolituspäeva mõtlesin pikalt enda seni tehtud järjepidevatele põhimõttelistele vigadele. Hiljem olen neid vältinud ning tundnud, et vestlused on möödunud positiivsemalt. Marten Raidma, Elering
 • Õpe vastas minu ootustele ja rohkemgi veel. Väga palju uut ja huvitavat sai teada, kuidas vastavas olukorras tasuks käituda. Koolituse sisu oli väga hea ja huvitava ülesehitusega. Väga hea teoreetilise vs praktilise poole suhe. Õpitu aitab kõikide osapoolte huve arvestada ning olla paindlik läbirääkimistes.
 • Valmistan läbirääkimisteks oma argumendid enne rohkem läbi. Valmistun ette võimalikeks tagasilöökideks (teise poole argumendid). Nähes teise osapoole "räpast" taktikat, reageerin sellele vastavalt või ei tee välja.
 • Suur aitäh. Ma sain palju häid nippe ja üldse suunati mind mõtlema sellele, et kuidas ja mida pidada silmas argumenteerimisel, koosolekutel. Oli väga mõnus teiega!
 • Mind isiklikult on alati huvitanud inimpsühholoogia ja loomulikult ka oma mõtete läbisurumine. Mind huvitab ka koostöö ja parima võimaliku saavutamine. Palju nippe eeltoodu täiendamiseks andis just teie koolitus.
 • Ilmselgelt on tegu pädeva koolitajaga, kes on alati ettevalmistunud ja kuni koolituse lõpuni kaasav.
 • Pädev, hea ettevalmistus, ei jäänud kaugeks.

Siimu mõtted: