Siim Vahtrus 

siim.vahtrus@speaksmart.ee

Päringud Siiimu tööke palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549


Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud juba üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks.

Siim oli koolitaja SpeakSmart’i eelkäija Eesti Väitlusseltsi koolituses aastatel 2006 – 2008, olles vahepeal koostööpartneri rollis Keskkonnaõiguse Keskuse esindajana ning taasliitus meeskonnaga 2017. aasta alguses.

Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses. Oma igapäevatöös tegeleb Siim õigusliku argumenteerimisega, seda nii juriidiliste analüüside koostamisel kui üksikjuhtumites kliente nõustades. Sageli on seejuures töö üheks osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud õigusküsimustes nii ametnikke, kohalikke kogukondi kui ka ettevõtjaid.

Siim koolitab nii eesti kui inglise keeles.

Põhiline koolitusvaldkond on Argumenteeritud läbirääkimised ja SpeakSmartClub juhendamine ning modereerimine

Tagasiside Siimu tööle: 

  • Väga hea suhtleja, positiivne ja julgustav.
  • Selge väljendusviisiga ja huvitavate näidetega koolitaja. 
  • Jah, vastas. Isegi üle ootuste. Pärast esimest koolituspäeva mõtlesin pikalt enda seni tehtud järjepidevatele põhimõttelistele vigadele. Hiljem olen neid vältinud ning tundnud, et vestlused on möödunud positiivsemalt. Marten Raidma, Elering
  • Õpe vastas minu ootustele ja rohkemgi veel. Väga palju uut ja huvitavat sai teada, kuidas vastavas olukorras tasuks käituda. Koolituse sisu oli väga hea ja huvitava ülesehitusega. Väga hea teoreetilise vs praktilise poole suhe. Õpitu aitab kõikide osapoolte huve arvestada ning olla paindlik läbirääkimistes.
  • Valmistan läbirääkimisteks oma argumendid enne rohkem läbi. Valmistun ette võimalikeks tagasilöökideks (teise poole argumendid). Nähes teise osapoole "räpast" taktikat, reageerin sellele vastavalt või ei tee välja.
  • Suur aitäh. Ma sain palju häid nippe ja üldse suunati mind mõtlema sellele, et kuidas ja mida pidada silmas argumenteerimisel, koosolekutel. Oli väga mõnus teiega!
  • Mind isiklikult on alati huvitanud inimpsühholoogia ja loomulikult ka oma mõtete läbisurumine. Mind huvitab ka koostöö ja parima võimaliku saavutamine. Palju nippe eeltoodu täiendamiseks andis just teie koolitus.
  • Ilmselgelt on tegu pädeva koolitajaga, kes on alati ettevalmistunud ja kuni koolituse lõpuni kaasav.
  • Pädev, hea ettevalmistus, ei jäänud kaugeks.