Kliendid räägivad

 
  
Kindlasti soovitaksin kolleegist ettevõtte juhile seda koolitust nii enda kui meeskonna pärast. Argumenteeritud esinemise vajadust tuleb sageli ette ja paljud koolituselt kõrva taha pandud oskused tulevad kasuks ka igapäeva äriläbirääkimistes. Külli Joonson, ISIS Medical 

Koolitaja oli professionaalne ning oskas arvestada erinevate natuuridega grupis. Samuti oskas ta koolituse jooksul tuua näiteid meie töövaldkonnast tänu heale suhtlusele korraldajaga, mis toimus nii enne kui pärast koolitust. On selge, et SpeakSmart hoolib nii enda kliendist kui töötajast, tehes piisavalt eeltööd, küsides tagasisidet, jagades soovitusi edaspidiseks jms. Liina Rajaveer, Inimõiguste Keskus
 
Meie koolitus toimus video teel, mis tegi olukorra tavapärasest pisut keerukamaks, kuid nii ettevalmistus kui ka läbiviimine toimusid väga sujuvalt ja professionaalselt. Jäime igati rahule.
Evelin Andrespok, Toggl 
 
Vastas ootustele. Väga hästi tehtud kodutöö koolitaja poolt, mis andis võimaluse arutada koolituse käigus meie eluliste ja igapäevaste küsimuste näidetel, mitte rääkida hüpoteetiliselt või ainult kaudsete näidete abil. Fredi Filing, Digiekraanid
 
Koolituse korraldajana meeldis mulle, et te hindate koostööpartneri aega. Kohtumised ja infovahetus olid väga konstruktiivsed ja kiired. Samuti mõistsite kiirelt meie ootusi koolitusele ning pakkusite meile sobiva lahenduse. Meele tegi rõõmsaks kui nägin, et töötajad olid koolitusest lausa vaimustuses. Kogemustega töötajaid on keeruline üllatada, Margol see õnnestus! Triin Jänes, Seesam kindlustus
 
Meie üks lemmik koostööpartner.

Mul on igati põhjust rahul olla. Kogu suhtlus algusest kuni järeltööni on olnud väga detailne ja professionaalne. Lausa super on koostööd teha nii heade ja asjatundlike inimestega.

SpeakSmart on alati kindel koostööpartner ja seda nii koolituse kui korraldusliku poole pealt. Kõik on viimase detailini varakult juba korraldatud, koostöö toimib alati hästi. Ma ei kahtleks hetkekski teid soovitamast.
Merilyn Rannat, Põllumajandusamet
 
Siim Vahtruse toetus rahvusvahelise konverentsi korraldamisel ületas meie ootusi. Lisaks päeva juhtimisele ja show-väitluse pakkumisele nõustas Siim meid muudes korralduslikes küsimustes ning ka päeva osas, mida ta ise ei juhtinud. Elektroonilise konverentsikeskkonna pakkumine oli suurepärane ja vajalik, nii vältisime paberite trükkimist. Teadmine, kuidas korralduslike võtetega konverentsil publikut köita ja tagada sujuv päeva läbiviimine, oli meile suureks abiks.
Kadi-Kai Kollo, Riigi Kaitseinvestreeringute Keskus

Teinekord juhtub nii, et kui esimest korda koolitajaga kohtud, siis saad aru, et see on õige. SpeakSmart korral nii oli. Kohe tekkis arusaam, et tegemist on proffidega. Mõistavad kohe sinu soove ja ehitavad päevakava ülesse nii nagu vaja. Ja teevadki selle ära. Nii nagu vaja. Toomas Väät, RMK

 
SpeakSmart on argumenteerimisoskuste koolituste valdkonnas kõige professionaalsem tegija. Kogu tiim on oma tegevustes põhjalik ja paindlik. Põhjalikkust peegeldab nii info kogumine mitmel viisil meie vajaduse osas enne koolitust kui ka mitmed järeltegevused pärast koolitust. Koolitaja kiituseks oskus protsessis küsida õigeid küsimusi, et saaksime koolituse fookuse täpseks ja meie vajadustele vastavaks. Karoline Rajasoo, Eesti Energia arendusosakond
   
Lähenemine on läbimõeldud, professionaalne ja terviklik ning on tunda personaalsust (rätseplahendus). Koostöösuhet võib iseloomustada kui kahepoolset partnerlust, kus märksõna on usaldus ning eesmärgile/lahendusele orienteeritus. Marite Väin, Eesti Energia arendusspetsialist
 
Hea fookusega aktiivne koolitus, mis annab uusi sisendeid oma igapäeva tööks. Kuldar Männilaan, OP Pank

 
Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut.
Kadri Mats, Arenguseire Keskus

 

Jäime väga rahule – üritus oli läbi mõeldud, sujuv ja dünaamiline.  Margo oli igati professionaalne ning temaga oli meeldiv koos töötada. Josepha Miltony, Testlio

 
Kuna tööd ja tegemist on palju, siis palju suhtlust ja küsimusi tuli just SpeakSmart'i algatusel ja tundsin ennast isegi kehvasti, et pidite ise nii palju panustama :) Kuid suhtlus oli alati igati asjakohane, sisukas, toetav ja sõbralik. Ka koolitaja tuli vastu nii kellaaegade, kui ka koolituse kauge paiga osas ja oli valmis varasel hommikutunnil 160 kilomeetri pikkuse teekonna ette võtma ja seejärel ka koolitama. Alati on imeline, kui koolitusettevõte soovib toimunud koolituse osas tagasisidet ja tunneb ka hiljem huvi koolituse mõju osas. Marit Kuusk, Politsei- ja Piirivalveamet

 

Hindan väga kõrgelt seda, et enne pakkumise esitamist kohtusime koolitajaga, et üheskoos täpsustada me ettevõtte vajadusi ning eesmärke. Samuti arvestas koolitaja meiepoolsete soovide ja soovitustega. Pakkumine oli väga põhjalik ning reaalne koolitus vastas sellele täielikul määral. Koolitus oli professionaalne ja asjalik, samas meeldiv ja vahetu. Koolitaja sai osalejatega väga hea kontakti. Kommunikatsioon koolitaja poolt oli väga professionaalne kogu protsessi jooksul, sh eelinfo ning suhtlus osalenutega peale koolitust.
Merit Kullasepp, Merko Ehitus Eesti ja Kapitel 

Ettevalmistus oli hea. Meie poolt oli täpne osalejate arvu andmine puudulik. Suudate paindlikult reageerida. Pole kunagi saanud tagasisidet kokkuvõttena omakorda tagasi. Video saatmine teemaga tutvumiseks on väga hea eelhäälestuseks. Kai oskas väga hästi publikut jälgida ja kohandas teemasid. Margot ei saanud seekord kuulata. Igale väitlusrühmale jätkus asjalik treener- kohtunik. Tagasiside, mida anti oli nii personaalne ja üldistav. Hea oli jälgida, kuidas kiiresti võeti kokku mõlema poole argumentidest väitluse peateema. Oskus suunata osalejaid mõtlema suuremale pildile ja kasule, mida teemat lahates peaks silmas pidama, oli muljet avaldav. Mare Räis, Järveküla kool, Väitlusturniiri tellija
 
Kokkulepped on väga sujuvalt toimunud, meie vajadust põhjalikult uuritud, koolitaja on oma ala professionaal ja hea esineja, koolituse eesmärk sai täidetud, ehk siis koolitatavad olid sisuga väga rahul ja loodavad, et sellest on neile abi.
Annelii Kivikas, Eesti Teadusagentuur
 
SpeakSmart on paindlik, asjatundlik, koostööle orienteeritud, võimalusi ja lahendusi otsiv, töökas, hooliv ja meeldiv partner.
Mare Timian, Eesti Siseaudiitorite Ühing
 
Kai töötas lühikese ajaga läbi väga mahukad materjalid, lõi hästi seoseid ning kasutas neid oskuslikult arutelu suunamisel. Kogu koostöö oli väga professionaalne ja kiire.
Kaspar Koppel, EAS

 
Olen siiralt tänulik võimaluse eest näha töötamas Kai Klandorfi. Ta süveneb teemasse rohujuuretasandini, vajadusel modifitseerib teemat või väitluse kulgu vastavalt sihtgrupile või oludele jäädes väitluse eesmärgile kindlaks.
Triin Nõlvak, EAS

             
See oli koolitus mõtlevale inimesele.
EASi osaleja "Argumenteeritud suhtlemisoskused" koolitusel

Väga vajalik teema, õigusloomes karjuv vajadus sellise
süsteemsema mõtlemise poole. XXI sajand!
EASi osaleja "Argumenteeritud suhtlemisoskused" koolitusel

 
100% keskendumine kliendi vajaduste mõistmisele ja põhjalikult ettevalmistatud argumentatsioon kokkulepitud teemal.  
Monika Karu, EAS

 
Professionaalselt ettevalmistatud, hea läbiviimine. Läbiviija oli ise elav näide sellest, mida õpetas. Meeldis eelnev videokoolitus, mis võimaldas koolituspäeval keskenduda praktilisele harjutamisele. Aet Purk, EAS

 
Eeltöö oli hästi tehtud, koolitaja oli viinud end asutusega kurssi, koolituspäev toimus plaanipäraselt ning kõik eesmärgid said täidetud.
Kätlin Aulik, Riigikantselei

 
Kogu protsess päringust järeltööni oli väga meeldiv ja sisukas. Kuna olen tuttav, oli suhtlus familiaarne. Protsess oli tervikuna läbimõeldud, meie teemaga haakuv ja sisulist väärtust pakkuv.
Koolitaja oli päeva jooksul väga motiveeriv ja
kogu protsessi osas väga põhjalik.
Tervise Arengu Instituut

 
Tegemist oli sisuka ja hästi ettevalmistatud koolitusega, kus teoreetiline osa oli sirge ja selge, toodud näited asjakohased ning praktilised ülesanded tegid meile nii mõnedki asjad puust ja punaselt selgeks.
Kaia Kadai, TVJ hanketeenistus

 
Tegemist on heade kuulajate ja suhtlejatega, oskavad innustada ja suunata. Lai silmaring ja pikaajaline kogemus teeb neist omaala asjatundjad.
Erik Pallase, Kliinik32

 
Vajasime oma ettevõtte ühiskoolituseks praktilist ja kõiki
kaasavat koolitust. Meie ootus oli, et osalejad saaksid kaasa
hea tööriista, mida oma töös kasutada. Eesmärk sai täidetud, veetsime huvitava päeva õppides argumenti kui mõttemudelit
ning seejärel õpitut proovile pannes läbi argumendimängu. Kuna
ettevõte on suur, siis tegeles meiega sellel päeval kolm koolitajat: Siim, Katerina ja Kai, jäime nende kõigiga väga rahule. Koolitajad olid professionaalsed, kuid samas säilis ka vaba ja mänguline õhkkond. Koolituse eeltöö oli põhjalik ja meie soovidega arvestati igal sammul, ka järeltöö ja kokkuvõtted, mis argumendimängu kohta koostati, olid kasulikud. Täname meeldejääva koolituse eest! Sandra Lindermann, BDO Eesti

 
Koostöös viisime prokuröridele läbi kõne ja häälekasutuse koolituse. Leidsime Väitluskoolituse ning koolitajate Andero Uusberg`i ning Anne Türnpu näol endale suurepärased koostööpartnerid! Koolitajad on mõlemad oma ala asjatundjad. Koolituspäevad olid sisukad, põhjalikud, huvitavad ja emotsionaalsed. Koolitusel osalejad omandasid koolitustel praktilisi oskusi ning said igapäeva tööks palju näpunäiteid! Osalejad andsid koolitusele väga head tagasisidet ning kindlasti jätkame Väitluskoolitusega koostööd ka edaspidi!
Marianne Tiigimaa, personalijuht, Riigiprokuratuur

 
Koolituse teenuse valik saigi tehtud tänu enda varasemale kogemusele koolitusel osalejana. Jäin väga rahule ning soovisin ka meie seminaril sama teenust kasutada. Koolitaja on väga professionaalne, ettevalmistav kirjavahetus ja tagasiside raamistasid väga hästi tervet protsessi. Olen väga rahul ja soovitan kindlasti ka edaspidi just SpeakSmarti koolitusi.
Airi Park, Tartumaa Arendusselts
 
Arvan, et SpeakSmart moderaatorid on professionaalsed ja usaldusväärsed. Moderaator oli väga asjatundlik ja abivalmis, meie koostöö oli sujuv ja meeldiv. Sigridi juhitud arutelu tugines hästi sihitud ja sõnastatud küsimustel ning seetõttu oli debatt mõtestatud ja vastas täpselt teemale. Olen tänulik!
Mari Sieberk, Tallinna Keskraamatukogu

 
SpeakSmart koolitus ja sellele eelnev ning järgnev suhtlus-
protsess on olnud väga loomulik ja sujuv. On hea näha, et
ettevõte on vastutustundlik oma pakutava teenuse suhtes
ning teeb kõik selleks, et koostöö igati meeldivalt laabuks.
Mariann Nõlvak, Tartu Biotehnoloogia Park

 
Enne koolituse pakkumise tegemist meiega kohtuti ja püüti
välja selgitada meie koolitusvajadus. Tõenäoliselt aitas see pakkumise tegemisele kaasa, sest koolitus oli väga hästi suunatud just meie osakonna vajadustele. Hea on näha et koolitus tehakse koolitatavatele, mitte ei ole koolitaja "üks
järjekordne tööpäev koolitusvaldkonnas". Koolitaja ei olnud mitte ainult oma ala professionaal, vaid suutis oma teadmisi ka väga hästi edasi anda. Hiljem koolitusel osalenud kolleegidega rääkides tundus, et kõik said omale häid näpunäiteid, mida kavatsetakse rohkem kasutada ja mida tasub meeles pidada.
Reelika Luhtaru, Haridus- ja Teadusministeerium

 
Meie tellitud modereerimiskoolituse kogemus oli igati kasulik
ning soovitame seda teistelegi inimestele ja asutustele, kes
oma tegevuse jaoks modereerimise alaseid kompetentse vajavad. Meile meeldis, et Väitluskoolitus süvenes meie vajadusse ja pakkus vastavalt välja sobiva sisuga koolituse. Meie koolitaja Margo Loor, kes on valdkonnas selgelt Eesti tipptegija, oli oma suure kogemustepagasi ja teadmistega täpselt õige koolitaja, keda me vajasime. Ta oskas väga hästi koolituse käigus tasakaalustada osalejate teadmiste-kogemustega arvestamist ning nendele teadmistele uue teadmise loomist. Koolitus meile andis süstemaatilise ülevaate modereerimise teemast ning sellega seotud tegevuste terviklikust kavandamisest. Me oleme koolituse tulemusel kindlasti oma modereerimistegevuste planeerimisel palju targemad ning oskame ka mitmeid vigu vältida. Aitäh asjaliku koolituse eest!
Laura Kirss, programmijuht

 
Kuigi advokaatidele pole avalik esinemine üldjuhul võõras,
saab alati paremini. Väitluskoolituse kahepäevane programm,
mida septembris 2012 juhtis suurepärane koolitaja Andero Uusberg juhtis tähelepanu paljudele nüanssidele, millele
avaliku esinemise ettevalmistamisel või rääkimise käigus
tihti tähelepanu ei pööra. Koolituse läbinud kolleegide tagasiside
oli eranditult positiivne.
Hannes Vallikivi, vandeadvokaat, partner

 
Soovisime leida oma töötajatele koolitusmeetodi, mis pakuks võimalust ühe aasta vältel arendada struktureeritud ja paeluvat esinemisoskust ning suurendaks enesekindlust esinemise ajal. Väitluskoolitus ja asutuses alustanud väitlusklubi on meile sellise
formaadi pakkunud. Margot on osalejad pidanud väga heaks suhtlejaks,
kes oskab anda läbimõeldud tagasisidet ning omab suurt praktilist kogemust.
Katrin Noormägi, personalijust

 

Lisaks sellele, et argumenteerimiskoolitus annab hea ülevaate inimese ratsionaalsest ja mitte nii ratsionaalsest poolest, on tegemist ka suurepärase meeskonnaüritusega, kus saab kokku leppida kuidas oma igapäevaseid koosolekuid paremini ja tulemuslikumalt korraldada ning mida üksteisega suheldes tasub silmas pidada.

Koolitus koosneb kahest mõneti erinevast teemast, mis mõlemad on igapäevases töösituatsioonis väga olulised. Esimene osa räägib sellest, et inimene on tegelikult palju vähem ratsionaalne olevus, kui me sageli eeldame. Teine osa aga räägib sellest, kuidas olla ratsionaalne ja kuidas panna ka teised inimesed ratsionaalsemalt mõtlema ja argumenteerima.
Kadri Lainas, turundusdirektor

 
Metoodiline lähenemine teemale koos praktiliste harjutustega.
**
Kasutan oskusi aruannetes oma väidete esitamisel ja aruteludel oma väidete kaitsemisel.
**
Hakkan teadlikumalt jälgima oma väidete põhjendatust ja struktuuri.
Eesti Siseaudiitorite Ühingu argumenteerimiskoolitused

 
Viisime koos Margoga läbi vabaühendustele suunatud koolitusseeria ning minu koostöö temaga sujus superhästi. Margo on tähelepanelik ja inspireeriv kaaskoolitaja, kellega on mõnus koos tööd teha. Tema pikaajaline väitluskogemus on õpetamisel kindlasti abiks, sest Margo on ise hea näide kaasahaaravast esinejast. Temaga läheksin iga kell uuesti luurele!
Karita Sall, tegevjuht, Kommunikatsioonibüroo JLP

 
Väga hea koostöö, kiire suhtlus ja tulemusega jäid rahule nii osalejad kui läbiviijad. Mai Aasjõe, MTÜ Mondo
 
Mulle meeldis enim konsultatsiooni konstruktiivne tagasiside andmine. Samuti annab individuaalne konsultatsioon võimaluse enim keskenduda just tellija jaoks olulistele küsimustele.
Individuaalse konsultatsiooni klient

 
Palusime SpeakSmartilt hiljutisele konkursile - kus otsisime uusi lahendusi ühiskondlikele probleemidele - tuge ideede autorite esitluste ettevalmistamisel. Lahenduste konkursi žürii oli esitlusi kuulates meeldivalt üllatunud esitluste hea taseme üle. SpeakSmart tegi sisuka eeltöö ning koostas meile üle ootuste põhjaliku videokoolituse, mille mõju oli otseselt näha ka meeskondade pitchidel. Suur tänu!
Laura Kalda, Heateo SA

 
Anna Karolini soovitan unepealt. Esiteks on ta asjalik, teiseks kompetentne, kolmandaks teeb ära eeltöö, neljandaks - ta on mõttega kohal (!), viiendaks on tal hea huumorisoon ja kiirreageerimisvõime ja kuuendaks on ta karismaatiline, särav esineja. Koostöö oli hea nii Helina kui Annaga. Pidasime eelarve ja ootuste osas läbirääkimisi, mis oli mõistlik ja pingevaba protsess. Annaga suhtlemine on samuti täpne ja organiseeritud, nii nagu ma ka iseendale nõudmisi esitan.
Mari-Liis Dolneko, Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 
Ootusi ületav sooritus! Sõna otseses mõttes. Sellisel tasemel koolitust ei osanud Eestis isegi mitte tahta.
Illimar Paul, Äripäeva Ostujuhtimise Aastakonverentsi peakorraldaja
 
Kuna oleme suhtelisest koolitatud seltskond, siis on minu ja minu kolleegide koolitamine keeruline tegevus. Koolitajal õnnestus see hästi. Koostöö sujus alates huvist kuni koolituse läbiviimiseni minu hinnangute kohaselt hästi. Olen teid valmis oma teiste maakonna kolleegidele soovitama. 
Pille Sööt, Ida-Viru arenduskeskuse juht
 
Kuna tööd ja tegemist on palju, siis palju suhtlust ja küsimusi tuli just SpeakSmart'i algatusel ja tundsin ennast isegi kehvasti, et pidite ise nii palju panustama :) Kuid suhtlus oli alati igati asjakohane, sisukas, toetav ja sõbralik. Ka koolitaja tuli vastu nii kellaaegade, kui ka koolituse kauge paiga osas ja oli valmis varasel hommikutunnil 160 kilomeetri pikkuse teekonna ette võtma ja seejärel ka koolitama. Alati on imeline, kui koolitusettevõte soovib toimunud koolituse osas tagasisidet ja tunneb ka hiljem huvi koolituse mõju osas. Marit Kuusk, Politsei- ja Piirivalveamet

 
Väga tänuväärne töö, mida Eestis teete. Soovitan koolitust kõikidele organisatsioonidele, kes tegelevad tootearendusega. 
**
Kindlasti kasutan saadud kogemust töö ajal: klientidega suheldes, kirja koostamisel.
Swedbank Akadeemia argumenteerimiskoolitusel osalejad

 
Meie töö praktiliselt argumenteerimisest koosnebki, nii et plaanin oskusi rakendada igal sammul, eelkõige aruannete koostamisel. 
**
Koolitus ületas minu ootusi, hea oli meelde tuletada veenvate argumentide ülesehituse põhimõtet ning see on lihtsalt rakendatav nii töös kui muudes suhetes. 
Riigikontrolli argumenteerimiskoolitusel osalejad

 
Leidsime, et on vaja arendada liikmete keelekasutust ja selgemat argumenteerimise võimet. Keegi ei jää igavesti oma töökohale ja pikaajaline ühel tööl olemine võimaldab mandumist. Kui tööandja töötajate arendamisega ei tegele, siis peab ametiühing selle oma ülesandeks võtma. Väitluskoolituse poolt pakutud koolitust valisin perspektiiviga tulevikku ka edasise koostöö peale mõeldes. Valitud argumenteerimise ja avaliku esinemise koolitusega jäime rahule. Edaspidi soovin kasutada ka teisi koolituste mooduleid nii mõeldes kitsamale kui ka laiemale ringile. 
Raivo Romm, Eesti Vedurimeeste Ametiühing, juhatuse esimees
 

Selles, et saame pakkuda asutusena head teenust, on oma osa ka Väitluskoolitusel. Planeerisime argumenteerimiskoolituse Põllumajandusministeeriumi teenistujatele, kelle jaoks on argumenteerimine töö oluline osa – seisukohtade põhjendamine ja nende veenev esitamine on igapäevane tegevus. Eelnevale kogemusele ning Väitluskoolituse heale mainele toetudes olid meie ootused kõrged ning me ei pidanud pettuma. Tehti ära põhjalik eeltöö koolitusvajaduse täpsustamisel ning programmi kohandamisel Põllumajandusministeeriumi vajadustele. Margo Loor koolitajana sai väga positiivse tagasiside osaliseks – kiideti tema asjatundlikkust, veenvust ja sihtgrupi huvisid arvestavat head ettevalmistust. Seepärast julgen soovitada Väitluskoolitust kui usaldusväärset partnerit organisatsioonidele, kes õpetab selgelt ja lihtsalt, kuidas argumentatsiooni oma töös kasutada.
Evelin Pastak, Põllumajandusministeerium

 
Argumenteerimis- ja väitlusoskuste õpe on TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi andragoogika bakalaureuse õppe õppekava üks aine. 

Aine on andnud võimalusi toetada nii uurimistöö oskuste kujunemist kui ka uurijaks olemist. Lisaks on aine kaudu loodud võimalusi analüütiliselt ja argumenteeritavalt mõelda, kirjutada ning esitada oma seisukohti.
Läbiviimise vorm on eesmärkide rakendamist toetanud ning seetõttu on üliõpilaste poolt ainele ja õppejõududele antud tagasiside olnud positiivne.
Oleme teinud koostööd Väitluskoolitusega mitmendat aastat ning kavatseme seda koostööd kindlasti jätkata.

Larissa Jõgi, TLÜ andragoogika professor
Katrin Karu, TLÜ andragoogika lektor
 

Tallinna Ülikool alustas Väitluskoolitusega koostööd 2011. aasta sügisel, kui emakeeleõpetuse infokeskuse kaudu pakkusime Väitluskoolituse täienduskoolitusi (koolitus „Kõne ja väitlus valikainena riiklikus õppekavas“). Samal õppeaastal sõlmisime lepingu gümnaasiumi valikkursuste õpetaja väitluskursuse väljatöötamiseks õpetajakoolituse raames. Koostöö väitluse õpetamise valdkonnas jätkub.

Krista Kerge, TLÜ rakenduslingvistika professor

 

Sain argumenteerimismudelit kasutades selgemaks selle vajaduse. Tundub, et senini oli minu jaoks see kõik üks vaidlemine, mitte väitlemine. Kõigepealt koolis õpilastega suheldes. Kindlasti ka lastevanematega koostöös.
Innove õpetajate argumenteerimisalasel täiendkoolitusel osaleja
 


ENTRUM programmis osalejad on noored, kes mõtlevad suurelt ja viivad oma unistused ellu. Selleks, et noored oskaks oma ideed teistele tutvustada ja endale kaasamõtlejaid ningtoetajaid leida, kaasasime ENTRUM koolitusprogrammi ka Väitluskoolituse meeskonna. Nende professionaalsed koolitajad õpetasid noortele, kuidas oma mõtteid ja ideid selgelt ja arusaadavalt väljendada ning veenvalt ja mõjusalt esitleda. Iga noor, kes koolituse läbis, sai endale väärt teadmisi ja ettevõtlikkuse realiseerimiseks vajalikud kompetentsid: oskuse end selgelt väljendada ja arusaadavaks teha ning oma sõnu ja mõtteid sobivas vormis ka teistele esitada. Lisaks said kõik osalenud noored end proovile panna avaliku esinemise kunstis. Seetõttu sobis Väitluskoolitus ENTRUM noortele suurepäraselt.
3-aastane koostöö ENTRUMiga

 
  Riigikantselei Juhtimistalentide programmi koolitaja
2018-2019
 

  
Arvamusfestivali arutelu korraldajate ja moderaatorite koolitaja 
2014-2018

Poliitikakujundamise oskuste arendamise programmi koolitaja 2018-2019

 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Riigiprokuratuur