Argumenteerimine projektijuhile


Argument on võimendav töövahend, eduka projektijuhi supervõime, mis aitab tema teistel oskustel efektiivsemaks muutuda ja särada. 
Õppe eesmärk on tutvustada ja harjutada argumenteerimisoskusi, mida on võimalik kasutada projekti juhtimise kriitilistes punktides nii suuliselt kui ka kirjalikult:
 • idee müük projekti käivitamisel, kus on vaja luua arusaadav struktuur ja argumenteeritud sisu projekti väärtusest, eesmärgist, tegevustest ja soovitud tulemustest;
 • koosolekul esitluste tegemine, kus on vajalik projekti tutvustamine või (vahe)kokkuvõtete esitlemine argumenteeritud seisukohtadega;
 • projekti käekäigu muudatuste põhjendamine ja võimalike sellega kaasnevate suhtlusolukordade lahendamine;
 • projekti vahekokkuvõtete ja lõppjärelduste kirjalikul vormistamisel ning jätkutegevuste sõnastamisel. 
Loe rohkem Margo Loori artiklist.

Õpetame oskusi:
 • 2-päevase tellimuskoolitusena projektimeeskonnale;
 • 1.5 päevase tellimuskoolitusena nendele, kes on juba varem argumenteerimisoskusi õppinud.

Koolituse läbinuna:

 • teha vahet ratsionaalsetel argumentidel ja emotsionaalsetel seisukohtadel, filtreerida paljusõnalisest mõttest välja argumentatsiooni ning jätta kõrvale emotsionaalse sisu;
 • struktureerida oma mõtteid ja eneseväljendust veenvate argumentidena projekti toetuseks;
 • oskad analüüsida kuulajaid ja kohandada oma sõnumi koostamine ja esitamine vastavalt sellele;
 • küsida küsimusi, mis suunavad vastaja argumente moodustama;
 • kuulata küsimust ja sellele argumenteeritult vastata;
 • projekti idee või kokkuvõtete esitlemise situatsiooni enda jaoks lahti mõtestada ja suunata esinemisärevus esinemist toetavaks energiaks;
 • astuda koosolekul (kriitilise) publiku ette keerulise sõnumiga ja tunda ennast enesekindlalt;
 • teha ettevõtte sees ja partneritega paremat sisulist koostööd, sest projektide juhtimine on toetatud tugevate argumentidega ning suhtlus käib ratsionaalselt.