Väitluslik meeskonnakoolitus


Koos mõtlemata ja arutlemata ei saavutata väitluses edu. See paralleel kehtib ka organisatsiooni kohta - kui meeskond koos ei mõtle ja omavahel otsuseid läbi ei aruta, ei toimu organisatsioonina läbimõtestatud arengut ja püsiva mõjuga otsuseid.

Käesolev koolitus lähtub organisatsiooni huvist ja vajadusest pakkuda oma meeskonnale võimalust paremaks koostööks läbi suulise suhtluse. Koolituse eesmärgiks on tõsta meeskonna võimet efektiivselt ja sisukalt diskuteerida, otsustada ning üksteisesest aru saada. Õpime tundma üksteise suhtlemisstiil ning avastame valitsevaid väärtushinnanguid, mis määravad meeskonna tööd ja otsuseid. Parandame kommunikatsiooni oskuseid oma mõtete läbimõtlemisel ja esitamisel.

Pilt: BDO meeskonnakoolitus

Päeva ülesehitus

Koolitus on intensiivne ja praktilise iseloomuga, kus kõik osalejad saavad kaasa lüüa. Päeva esimeses pooles toimub koolitajapoolse sisendi andmine võimalikult suurel määral diskussioonina, vältides loengut. Koolitaja küsib osalejatelt küsimusi ning tekitab arutelu, mille käigus üritatakse jõuda praktiliste soovituste ja lahendusteni. Selle jooksul õpetame selgeks mõttemudeli, argumendi, mis võimaldab infot analüüsida, leida üles ja koondada vajalikud mõtteelemendid ning luua infost loogiline tervik. Osalejad korrastavad argumendi mudeli õppimisega oma mõtete struktuuri, loovad endale mõtlemise süsteemsust ja parandavad mõtete väljendusoskust. Lähtume õpetamisel muuhulgas mõttest, et kui kõik osalejad oskavad kasutada argumendi mudelit, siis võimaldab see neil ühtsemalt toimida ja omavahel suhelda. Kui ühed ütlevad "argument", siis saavad teised aru, millest jutt käib.

Päeva teises pooles läheb rohkem mänguks ehk väitluseks. Kõigepealt selgitame mängureegleid ja seda, kuidas mäng nagu väitlus aitab igapäevases töös meeskonnal efektiivsemalt koos töötada, üksteist mõista ja ka julgemalt otsuseid vastu võtta. Seejärel jaguneme väikesteks tiimideks ja alustame mõttemängu!
Väitlemisega tegelemine arendab analüütilise mõtlemise oskust ja kiirust, tõstab enesekindlust, laiendab silmaringi ja õpetab avaliku esinemise oskust („Debating - The Evidence“ Evidence“, English Speaking Union, R. Akerman, I. Neale, 2011).  

Läbinud töötajad: 

 • teavad, mis argument on, kuidas seda koostada;
 • on enda jaoks mõtestanud argumendi vajalikkuse meeskonna ja organisatsiooni töös;
 • on läbinud oma elu esimese väitlusliku arutelu ning tunnetanud seda tegevust kui
 • kompleksset oskuste kogumit;
 • tunnetavad, kuidas ühine mõttetöö ja teistega arvestamine läbi argumenteeritud suhtluse liidab meeskonda ühtsemaks.


Tagasiside:
 • Argumendi struktuur on kasulik, meeskonnatöö on praktiline. Paneb mõtlema, kuidas oma sõnumit paremini edastada.
 • Kavatsen kasutada argumente rohkem nii koosolekutel kui ka igapäevatöös, sest usun, et see on hea vahend aitamaks vältida kommunikatsioonist tulenevaid arusaamatusi.
 • Teooria ja praktika tasakaalus. Tempo mõnusalt kiire ja avatud ja siiras tagasiside praktilises väitluses.
 • Suhtlus oli hästi üles ehitatud ja võimaldas osalemist ja jälgimist.
 • Vajasime oma ettevõtte ühiskoolituseks praktilist ja kõiki kaasavat koolitust. Meie ootus oli, et osalejad saaksid kaasa hea tööriista, mida oma töös kasutada. Eesmärk sai täidetud, veetsime huvitava päeva õppides argumenti kui mõttemudelit ning seejärel õpitut proovile pannes läbi argumendimängu. Kuna ettevõte on suur, siis tegeles meiega sellel päeval kolm koolitajat: Siim, Katerina ja Kai, jäime nende kõigiga väga rahule. Koolitajad olid professionaalsed, kuid samas säilis ka vaba ja mänguline õhkkond. Koolituse eeltöö oli põhjalik ja meie soovidega arvestati igal sammul, ka järeltöö ja kokkuvõtted, mis argumendimängu kohta koostati, olid kasulikud. Täname meeldejääva koolituse eest!  BDO Eesti, Sandra Lindermann. Vaata siit BDOga tehtud koolituse videokokkuvõte.
 • Palju asist infot, ideid kuidas oma mõtteid ja seisukohti esitada ja kaitsta. 
 • Vastas ootustele nii teoreetilise poole kui praktilise poole pealt!

Vaata ka: