Kõne- ja väitlusoskused 
sotsiaalse ettevõtte juhileKoolitusele ootame sotsiaalsete ettevõtete:
  • tegevjuhte ja juhatuste liikmeid,
  • projektijuhte,
  • kommunikatsiooni- ja turundusjuhte ning
  • arendusjuhte

Juhi töö pärisosa on suhtlemine. Kuulame ja innustame oma töötajaid ja vabatahtlikke, esindame missiooni ja väärtuseid liikmete ees, veename rahastajaid ja koostööpartnereid, esitleme oma töö tulemusi konverentsidel. Koolitusel jagab koolitaja Margo Loor oma tähelepanekuid ja kogemusi selle kohta, kuidas juhina edukalt kasutada suhtlemis-, kõne- ja väitlusoskuseid. Vaatame, kuidas ise esinedes olla selge ja mõjuv ning kuidas korraldada diskussioone ja väitluseid oma organisatsiooni üritustel. Koolitusel käsiteldavad teemad:

  • oskus inimesi kuulata ja inspireerida;
  • suuline ja kirjalik argumenteerimisoskus;
  • presentatsioonide koostamine ja avalik esinemine;
  • diskussioonid, väitlused, modereerimine.

Tagasiside:
  • "Sain kinnitust, et hetkel MTÜs toimiv juhtimissüsteem on õige ning vajab edasi arendamist."