Pakettkoolitus 

"Argumenteeritud suhtlemine"


Pakettkoolitus sobib lihtsust, kiirust ja soodsamat hinda eelistavale kliendile. Lihtsus tähendab, et koolituse sisu on täpselt selline, nagu allpool kirjeldatud. Teie valite kuupäeva ja paketi. Kiirus tähendab, et eelkohtumisi kliendiga koolitusvajaduse kaardistamiseks ja koolituse kohandamist, samuti koolituse järgset tööd ei toimu. Pakett sisaldab ainult koolituspäeva. Soodsam hind on võimalik tänu sellele, et koolituse sisu ei ole kohandatud kliendi spetsiifilisele koolitusvajadusele ega teemale.

Õppe eesmärk
on arendada osalejate struktureeritud ja analüütilise mõtlemise ning argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida on võimalik kasutada erinevates töösituatsioonides. 

Koolituse ajakava ja teemad

09:45 – 10:00 Kogunemine ja hommikukohv
10:00 – 11:30 Inimestevaheline suhtlemine, emotsionaalsete seisukohtade eristamine ratsionaalsetest, kuidas erinevates olukordades ja suhtluspartneritega valida õiged suhtlemisviisid ning kuidas konfliktsetes olukordades pingeid maandada, et luua võimalus argumenteeritud suhtluseks.
11:30 – 11:45 paus
11:45 – 13:15 Kuidas koostada selgeid, loogilisi ja põhjendatud argumente, kuidas reageerida suhtluskaaslaste seisukohtadele teda kaasaval viisi.
13:15 – 14:15 paus lõunasöögiks
14:15 – 15:45 Argumendi analüüs ja sellele reageerimine.


Meetodid
Meie koolitused on intensiivsed, sisutihedad ja hästi praktilised, sest täiskasvanud õppija ei omanda uusi oskusi loengu vormis. Loengu vormis saab omandada teoreetilist teadmist, aga argumenteerimise teoreetilisest teadmisest on väga piiratud kasu. Seetõttu on meie koolitused üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Tööpäevast lühem õppepäev võimaldab osalejatel koolituspäeva hommikul tegeleda veel oma e-postkasti saabunud kirjadega ning vastata töökõnedele ning nendega ei pea tegelema peale koolituspäeva kodus.

Õpiväljundid

Koolitusel osalejad:

 • oskavad hinnata, millistes tööolukordades on mõistlik kasutada argumenteerimisoskust ja millised olukorrad ei võimalda tulemuslikku suhtlemist;
 • oskavad teha vahet argumentidel ja lihtsalt väidetel;
 • oskavad moodustada argumente ehk teavad, kuidas struktuurselt ja veenvalt seletada ja tõestada enda seisukohti;
 • teavad, kuidas hinnata argumendi tugevust suhtluses;
 • teavad, kuidas kuuldud argumente analüüsida, tunda ära argumetide nõrku kohti ning nendele reageerida vastuargumentide või ümberlükkega.

Grupi suurus
Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 15 inimest. Lisage osalejate arv koolituse tellimisel ja täpselt nii palju teeme ka koolitusmaterjale. 

Toimumiskoht 
Võimalik on valida SpeakSmart koolitusruumi ja enda ruumide vahel. Kui koolitus toimub teie ruumides, siis palun lisage asukoha aadress ja kirjeldage meile lühidalt, millised need ruumid on. Meile on vajalik, et ruumis oleks liigutatavad toolid ja lauad U-kujuliselt, dataprojektor või televiisor HDMI või VGA sisendiga ning tahvel (paber, klaas või whiteboard).

Koolitaja on Kätliin Lember. Kätliin on tegelenud väitlusega enam kui 6 aastat, olles nii tegevväitleja, kohtunik kui ka treener ning saavutanud selle aja jooksul ka Eesti Meistri tiitli ning osalenud Euroopa meistrivõistlustel. Kätliini viimased kliendid on olnud Riigikantselei, EAS, Unitas Foundation, Justiitsministeerium, SA Archimedes, Eesti Superheroes ettevõtlusprogramm, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku Changesmakers Academy ettevõtlusprogramm, Üliõpilaskondade Liit ja Õigusteadlaste Päevad 2016. 


Koolituse maksumus 

Koolitus "Argumenteeritud suhtemine" pakett L 
on koos meiepoolse ruumi ja toitlustusega
1269 + kmEsita tellimus
Koolitus "Argumenteeritud suhtlemine" pakett S
on kliendi ruumides ilma toitlustuseta
 999 + kmEsita tellimus


Pakett L sisaldab: 
 • SpeakSmart koolitusruumi kasutust;
 • toitlustust (1 kohvipaus hommikul enne koolituse algust, selle päeva lõunapakkumine, 1 kohvipaus pealelõunal) Reval Cafe Telliskivi poolt.
 • koolitaja iseseisvat ettevalmistavat tööd teema, sisu ja materjaliga ja tööd koolituse jooksul;
 • koolitusmaterjale osalejatele; 

Pakett S sisaldab: 
 • koolitaja transporti ja sõiduaega toimumiskohta ja tagasi; 
 • koolitaja iseseisvat ettevalmistavat tööd teema, sisu ja materjaliga ja tööd koolituse jooksul;
 • koolitusmaterjale osalejatele.