SpeakSmartClub™ ehk 

organisatsiooni treeninguprogramm


Mõtlemise kiirus ja veenev esinemine on õpitavad ainult pidevalt harjutades. Harjumuste kujundamiseks algatame ja juhime organisatsioonide sisest treeningut SpeakSmartClub™.

SpeakSmartClub™ on täiskasvanutele mõeldud metoodika, mille kohtumised kombineerivad mõtlemis-,  suhtlemis-, ja veenmisoskuste omandamist ja nende oskuste harjutamist organisatsiooni enda töötajate grupiga. 

SpeakSmartClub™ sobib hästi:

 • ühe organisatsiooni töötajate grupi suhtlemisoskuste arendamiseks;
 • organisatsiooni arenguprogrammi (nt noorte juhtide või pealekasvu programmi) osaks;
 • sisseelamisprogrammi osaks, et anda osalejatele kohe tööga alustamisel elementaarsed suhtlusoskused;
 • mitme sama valdkonna ametiasutuse, katuseorganisatsiooni regulaarseks ühistegevuseks ja koostöö aktiviseerimiseks. 


SpeakSmartClub™ metoodika on välja töötatud MTÜ Eesti Väitlusselts 25-aastase kogemuse pinnalt SpeakSmart treenerite poolt. SpeakSmart on viimase 7 aasta jooksul käivitanud ja juhendanud üle paarikümne klubi, näiteks Riigikontrollis (3 aastat), Riigikantseleis (1.5 aastat), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (3 aastat), Politsei- ja Piirivalveametis teenistujatega (1 aasta), Maksu- ja Tolliametis Eesti eesistumise meeskonnaga (1 aasta), Siseministeeriumis, Sotsiaalministeeriumis ja valikus suuremates eraettevõtetes.

Milline on klubi formaat?

SpeakSmartClub on hea formaat ja keskkond koolituse jooksul õpitud teadmiste ja oskuste järjepidevaks harjutamiseks ja juurutamiseks tööalasesse käitumisse. Järjepidev harjutamine on vahend, kuidas mitte langeda tagasi vanade mõtlemis- ja suhtlemisharjumuste lõksu, vaid liikuda edasi argumenteeritud suhtlemise poole. SpeakSmartClub’ist võib lihtsustatult mõelda nagu spordiklubist, kus treenida oma mõttemusklit. 

SpeakSmartClub’is harjutamise üheks meetodiks on argumenteeritud arutelu, aga klubi käigus liigutakse edasi ka teiste argumenteerimisformaatide juurde – näiteks väitlus, koosolek, läbirääkimised, kirjalik suhtlus, kaasusepõhine arutelu, rollimäng või simulatsioon. 

Igal toimumiskorral on üks konkreetne oskus, millest juhendaja alguses räägib ja millele harjutamise käigus rohkem tähelepanu pööratakse. Igas klubis minnakse teemadega järjest enam süvitsi, uue materjali maht väheneb ning harjutamise maht suureneb. Igale harjutustele järgneb kaasklubiliste ja/või klubijuhi tagasiside. Saadud tagasiside salvestatakse iga osaleja digitaalsesse arengupäevikusse, mis võimaldab järgida ning suunata osaleja isiklikku arengut kogu klubi jooksul.


Kuidas SpeakSmartClub toimib?

 • SpeakSmartClub™ koguneb 2 korda kuus kaheks tunniks. Soovitame läbida minimaalselt 16 klubi.
 • Klubi moodustab kindel inimeste grupp, keda on maksimaalselt 20 inimest. Nemad alustavad ja lõpetavad kohtumiste seeria kooa. Seejärel võib alustada organisatsioonis järgmine grupp. Peale kohtumiste seeriat soodustame ja toetame grupi iseseisvat kohtumistega jätkamist.
 • Klubi viib kohapeal läbi SpeakSmart® klubi juhendaja. Klubi juhendaja võib olla SpeakSmart koolitaja või ka majasisene töötajast juhendaja. Oluline on, et klubil on formaalne juht, keda toetab mitteformaalne eesvedaja, kes võiks olla organisatsiooni oma töötaja.


Tellijate ja osalejate tagasiside: 

 • Põhjus on arendada oskust kaitsta oma osakonna seisukohti (juhatajana) ja väitlusklubi on andnud praktilist kogemust selle teostamisel parimal võimalikul viisil. PPA SpeakSmartClubis osaleja
 • Käin väitlemas, et kasvatada enesekindlust oma arvamuse välja ütlemiseks, seisukohtade väljendamiseks ja põhjendamiseks ning üldise avaliku esinemise oskuse arendamiseks. Mulle tundub, et inimesena lisab see ka positiivsust ja enesekindlust juurde ning aitab suhtlemisel kuna õpetab erinevaid probleeme ja küsimusi mitmekülgsemalt hindama. PPA SpeakSmartClubis osaleja
 • Väitlemine väitlusklubi formaadis on minu jaoks ebamugav, aga teisalt vägagi väljakutsuv, mis tõttu ootasin põnevusega igat kogunemist, et end proovile panna ning katsetada veenvat esinemist. PPA SpeakSmartClubis osaleja
 • Soovitan väitlusklubi formaati, kuna see on parim viis teooria ja praktika ühildamise kaudu omandada argumenteerimisoskusi. Väga mugavad on koolitused, kus lektor räägib ja saali täis inimesi kuulavad. Samas, sellise tüüpilise õppevormi kasutegur on üsna madal. Pole välistatud, et sellise formaadi puhul õpivad kõige vähem koolitatavad ja kõige rohkem koolitaja, sest viimane peab materjali läbi töötama ning endale selgeks tegema. Osalejate maksimumpingutus võib piirduda kannatliku kuulamisega, aga külge ei pruugi midagi jääda. Efektiivsus on aga hoopis teine, kui inimesed omandavad oskusi praktiseerisid ja peavad teoreetilist baasi kohe rakendama, mille käigus nö "viilimise" võimalust ei ole. Seda võimalust väitlusklubi pakubki. Priit Lello, Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juht
 • Soovisime leida oma töötajatele koolitusmeetodi, mis pakuks võimalust ühe aasta vältel arendada struktureeritud ja paeluvat esinemisoskust ning suurendaks enesekindlust esinemise ajal. Väitluskoolitus ja asutuses alustanud väitlusklubi on meile sellise formaadi pakkunud. Margo Loori on osalejad pidanud väga heaks suhtlejaks, kes oskab anda läbimõeldud tagasisidet ning omab suurt praktilist kogemust. Katrin Noormägi, endine personaliosakonna nõunik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
 • Eriti oluline on tagasiside - kui ikka mitu korda saab ühe ja sama reha peale astutud, siis püüad end selles osas järgmine kord parandada ja "kasvatustöö" hakkab mõjuma.

Samal teemal: