Kommenteeri

Ulla Saar: Väitlusklubi on hea platvorm õppimaks tundma oma kolleege

Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis töötab väitlusklubi juba 8 kuud ning osalejate seas on nii algajad, kui ka keskkoolis varem väitlusega tegelenud inimesed. Küsisime ühe väitlusklubi osaleja Ulla Saare käest, miks tema meelest on väitlus tõhus õppimisvorm.  

Ulla, 
Sina olid väitlusega ka varem tuttav. Mis Sa arvad, mida tuleb inimesele öelda, kui seletada, mis väitlus on? 

Jah, alustasin väitlemisega põhikoolis, kus minu juhendajaks oli Katrin Viru. Pärast põhikooli viis elu mind välismaale, kus ma enam väitlusega aktiivselt ei tegelenud. Seda enam olin ma rõõmus, kui Eestisse naastes ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis tööle hakates selgus, et plaanitakse panna püsti ministeeriumi väitlusklubi, mille tegevuses olin ka kohe nõus osalema.

Väitlust oli nii põhikoolis kui on ka nüüd kohati raske seletada, sest enamlevinud klišeearvamus on, et väitlemine on lihtsalt vaidlemine, kus kõik midagi läbisegi ütlevad ja arvavad. Kui  seletada, et väitlejad ei vaidle üksteisega lähtuvalt isiklikest seisukohtadest, vaid tegu on nö spordiga, kus kehtivad kindlad reeglid ja viisakusnõuded, mõistavad ka võõrad, millega on tegu. Kui küsijal on huvi lisainfo osas, siis seletan, et väitlusspordis jagatakse osalejad vastavalt formaadile võistkondadesse ja otsus, kes hakkab väitlusteema poolt või vastu argumenteerima võetakse vastu loosi teel. Väitluses on lõppkokkuvõttes olulisim veenda nö kohtunikku või kuulajat, et just Sinu argumendid on tugevaimad, sest tema peab lõpuks otsustama, kes väitluse võitis.

Kuidas arvad, missugustes töö- ja elusituatsioonides tuleb väitlus kasuks?

Väitlus tuleb eranditult kasuks igas töö-ja tavaelusituatsioonis. Millal siis ei oleks vaja laia silmaringi, oskust loogiliselt argumenteerida ja oma seisukohti selgelt ning üheselt mõistetavalt edasi anda? Kindlasti on väitlus aidanud mind kui juristi ning arendanud nii kõne- kui ka kirjaoskust. Väitlus annab eelkõige võimaluse treenida kõnemeisterlikkust ja esinemisjulgust, mida muul moel kui praktiseerides ei ole võimalik arendada. Antud treeningust on väga abi näiteks kohtus kõne ettekandmisel. Samuti on kasu väitluses tuntud põhimõttest, et argument koosneb väitest, seletusest, põhjendusest ja järeldusest, sest see päädib igasuguse teksti koostamisel ja arvamuse avaldamisel. Viimane on just oluline ametnikele, sest ministeeriumi kehtestatud õigusaktid ja vastused kodanike kirjadele peavad olema selged, kõigile arusaadavad ja ka üksikasjalikult põhjendatud. 


Kas Sa soovitaks ja miks teisele inimesele väitlust kui hobi ja õppimisvormi?

Kindlasti soovitaks väitlust kõigile. Väitlus laiendab tohutult silmaringi ja pakub võimaluse saada teadmisi ka väljaspool enda töövaldkonda. Samuti on väitluse kaudu võimalik õppida ja arendada mitmeid tööks vajalikke oskusi nagu näiteks esinemisjulgus, veenvalt argumenteerimine ja kiire analüüsi- ning reageerimisvõime. Seda kõike võimaldab väitlemine teha sõbralikus keskkonnas, kus ei pea kartma vigade tegemist ja nendest õppimist. Lisaks ei ole vaja väitlemiseks mingeid erioskusi ning tõesti eranditult igast inimesest võib saada väitleja. Ei saa ka unustada, et väitlus on lihtsalt üks vahva hobi ning ministeeriumi raames loob positiivse platvormi õppimaks tundma kolleege ka väljaspool töökohustusi. See omakorda hõlbustab koostööd ning tugevdab sisekommunikatsiooni.

Seega, kõik väitlema!

Ministeeriumi väitlusklubi formaat sarnaneb pigem võistlusväitlusega. Väljaspool seda eksisteerib ka meid iga päev puudutav sotsiaalne ja formaati mitte hõlmav väitlus, näiteks suuline arvamuste kaalumine koosolekul või üks-ühele vestlus oma kolleegiga. Väitlusklubi on lihtsalt formaat õppimiseks

Loe, kuidas enda organisatsioonis väitlusklubi alustada!


Lisa kommentaar

Email again:
google-site-verification=QT4VI7bBeJzV6VQv1VZwTh398cyDZyA_ZxhgaEYMLAM