Kaspar Kelder

Päringud Kaspari tööks palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549

***

Kaspar on olnud SpeakSmart meeskonna liige alates 2011. aastat. Esinejana on Kaspar veenev ja hea huumorimeelega, tähelepanelik sisu suhtes ja väga hea analüüsivõimega.

Kaspari kõnelemisosavus pärineb tema väitluskarjäärist, mis on kestnud üle 9 aasta. 
Selle aja jooksul on ta olnud Eesti meister nii
kesk- kui ka ülikoolis, kolm korda järjest Eesti parima kõneleja kui ka rahvusvaheliselt eduka karjäärina. Viimasest kogemusest tulenevalt on
ka tema inglise keel väga sujuv. 

Tema väga hea tervikliku argumentatsiooni ülesehitamise, teemade analüüsi ja väitlemise oskust hinnates on Kaspar hinnatud koolitaja, moderaator ja väitlusklubide juhendaja.

Kaspar on modereerinud mitmeid arutelusid, pressiüritusi ja konverentse, viinud läbi koolitusi ning osalenud näidisväitlustel võrdõiguspoliitika, hariduse, meditsiinieetika ja õigusalastel teemadel.

Kaspar on juhtinud mitut suurt asutusesisest väitlusklubi ning on SpeakSmartClub väitlusklubide mudeli üks loojatest ja edendajatest. 

Kaspari viimased suuremad kliendid on olnud Arenguseire Keskus, Tallinna Rahvaülikool, Skype, Tallinna Rahvaülikool, Tallinna Linnakantselei, Garage48, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, E-tervise SA, Põllumajandusministeerium jt. 

Lisaks tööle SpeakSmartis on Kaspar tegelenud Heateo SAs filantroopia konsultatsiooniteenuse käivitamisega ning kujundas Heateo suhteid ettevõtetega. Erialaliselt on ta lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe, kus tegeles taju ja emotsioonide eksperimentaalse uurimisega. 

Kaspar töötab SpeakSmart arutelujuhtimise teenuse www.moderaator.ee alt arutelu disaineri ja juhina ja õpetab moderaatoreid ise ka välja. Vaata Kaspari moderaatori profiili siit.

Kaspar koolitab eesti ja kõrgtaseme inglise keeles. 
Kontakt: kaspar.kelder@speaksmart.ee

Tagasiside Kaspari tööle:

  • Koolitaja oli väga tubli, põhjalik ning väga pädev. 
  • Jäime Kaspariga väga rahule. Moderaator töötas suurepäraselt - kui me oleks ise seda asja vedanud, siis oleks olnud raske vahepeal objektiivseks jääda.
  • Tänan enda ja meie kollektiivi eest Kasparit! Mulle oli suureks toeks, et keegi nii suureks abiks on.
  • Minu hinnangul oli argumenteeritud koosoleku ettevalmistav protsess alates ideest-teostuseni väga hästi korraldatud. Pakkumine oli piisavalt detailne, osapoolte piirid, ülesanded ja ootused olid väga selgelt sõnastatud. Enne algust osales koolitaja Kaspar koosoleku teema väljatöötamisel väga proaktiivselt. Kiire ja täpne asjaajamine ja selge eneseväljendus tekitasid 100% usalduse. Koolitajad olid paindlikud ja kohanesid olustikuga (näiteks ruumi kasutus jms). Mulle väga meeldib kui koolitajad kannavad õpetatavat sisu ka oma eneseväljenduses. Koolitus oli väga tasakaalukalt üles ehitatud st teoreetiline osa oli piisava pikkusega ja andis järgnevale praktilisele osale paraja sisendi. Koosoleku ülesehitus võimaldas koolitatavatel leida oma töös mitte just kõige tõhusamaid mustreid ja pakkus heade näidete najal asemele uue arusaamise.

Kaspar videos: