Lauri Kriisa

Päringud Lauri tööks palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549

***

Alates enda väitluskarjääri algusest 2006. aastal on Lauri omandanud arutelu pidamisest ja juhtimisest mitmekülgsed kogemused.

Lauri hariduslik taust on õigusvaldkonnas. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi õigusteaduses ning Leideni Ülikoolis magistrikraadi rahvusvahelises õiguses. 

Lauri on juhtinud mitut ettevõtte ja asutuse SpeakSmartClubi ja tema viimasteks klientideks on olnud Eesti Pank, Tieto, AS Baltic Computer Systems, Elektrilevi, Riigikogu Arenguseire Keskus, Elektrilevi, Riigikontroll, Riigikantselei, Tallinna Rahvaülikool,  SFS Intec, Korp! Lembela, Tallinna Rahvusraamatukogu ja Sisekaitseakadeemia. 

Võistlusväitlejana on Lauri tulnud Eesti keskkooli meistriks ning võitnud või saanud finalistiks mitmetel hilisematel siseriiklikel ja rahvusvahelistel turniiridel. Samuti on Lauri esindanud Eestit väitluslikul üle-Euroopalisel harjutuskohtuvõistlusel. Kohtunikuna on Lauri hinnanud mitmeid väitlusturniire Eestis ja välismaal ning erinevaid rahvusvahelisi harjutuskohtuvõistlusi. Varasemalt on ta juhtinud väitlusklubi Tartu Tamme Gümnaasiumis. 

Lauri koolitab ja juhib arutelusid eesti ja inglise keeles.
Kontakt: lauri.kriisa@speaksmart.ee


Tagasiside Lauri tööle: 

  • Teab mida teeb, valdab teemat ja rühma suunamist.
  • Väga selgelt väljendatud, kiirustamata ja põhjalikult seletatud argumenteerimismäng.
  • Kõik sujus takistusteta, õnnestus hoida kõiki teemaga kaasas ja vestlusringi nö ohjes.
  • Olen rahul juhendaja asjatundlikkusega. Meeldib, et juhendaja oskab teha positiivset kriitikat ja anda soovitusi nii, et liikmed ei tunne end halvasti. Edasijõudnud/kogenumate liikmete jaoks võib olla isegi nõudlikum ja kriitilisem.
  • Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut. Kadri Mats, Arenguseire Keskus