Margo Loor

Päringud Margo tööks palume esitada:
helina.loor@speaksmart.ee / 5208549

***

Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Margo on alates 1998. aastast läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel.

Koolitusi on Margo läbi viinud teiste seas ettevõtete tippjuhtidele, audiitoritele, müügimeeskondadele, kommunikatsiooniinimestele, sisekoolitajatele, raadiohäältele, ülikoolide õppejõududele ja õpetajatele, riigiasutuste töötajatele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Margo suurkliendid on olnud  Net Group, Konekesko, Merko Ehitus Eesti ja Kapitel, TS Laevad, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Energia, Seesam Insurance, Maksu- ja Tolliamet, Swedbank, Riigiprokuratuur, Riigikantselei, Riigikontroll, Eesti Siseaudiitorite Ühing, Politsei- ja Piirivalveamet, Siseministeerium, Põllumajandusamet, Maanteeamet,

ja kliendid Nordecon, Roche Eesti, Erametsakeskus, COOP Eesti Keskühistu, Päästeamet, Piletilevi ja Baltic Ticket Holding, Ramirent Shared Services, Sanofi-Aventis Estonia, Manpower, Helmes,  Transferwise, Testlio, Pipedrive, Järveküla kool, EAS, IF kindlustus, Orkla (Kalev AS), Andras, SA Kutsekoda, Luminor (Nordea pank ja Nordea Finance), Digiekraanid, Cream, ABB, Haigekassa, Compensa Life, Keskkonnaamet, Tartu Biotehnoloogia Park, Lindström, Prisma Peremarket, Kaitseressursside Amet, Sotsiaalkindlustusamet, Kohtutäitur Elin Vilippuse büroo, Advokaadibüroo Lentsius ja CASUS, Advokaadibüroo Tark, Praxis, Tallinna Keskraamatukogu, RMK, Tallinna Linnakantselei, Patendiamet, SEB jt. 

Koolitajal on mahukas koostöökogemus erasektori müügimeeskondadega. Seda nii argumenteeritud suhtlemise, müügisõnumite koostamise ja kaardistamise, koosolekute juhtimise, kirjaliku suhtluse kui ka esinemisoskuste osas. Mõned organisatsioonid, kelle müügimeeskondadega on Margo töötanud: Net Group, Roche Eesti, Sanofi-Aventis Estonia, Merko Ehitus Eesti, TS Laevad, Erametsakeskus, Piletilevi ja Baltic Tickets Holding, Seesam Insurance, IF P&C Insurance, Compensa Life, Eesti Energia, Manpower, OP Corporate Bank, Digiekraanid, Lindström jt.

2015. – 2016. a viis Margo koos kaaskoolitaja Sten Andreas Ehrlichiga läbi Maksu- ja Tolliameti eesistumise meeskonna 2-aastase ingliskeelse arenguprogrammi. Projekt, mille osa arenguprogramm oli, võitis PARE Parima Personaliprojekti tiitli 2017. aastal.

Margo koolitust "Argumenteerimine juhtimises" müüb edasi Äripäeva Akadeemia. 

Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais; treeningud Istanbulis jpm). Margo on avaliku esinemise, kõnekunsti ja väitlusega tegelenud 1994. aastast.

Lisaks koolitajatööle juhib Margo SpeakSmart arendustegevusi ja on IT ettevõtte CitizenOS tegevjuht. Varasem juhtimiskogemus pärineb nii sotsiaalsest ettevõtlusest kui ka erasektorist. Margo on töötanud juristina, 6 aastat portfellijuhina Heateo Sihtasutuses (käivitades mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid nagu Noored Kooli ja Uuskasutuskeskus), 4 aastat Eesti Väitlusseltsi juhina, viies seltsi üheks suurimaks MTÜks Eestis ning 3 aastat Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu juhina. Tal on pikaajaline projekti- ja inimeste juhtimise kogemus, mis annab võimaluse täiendada koolitust lahendustega praktilistele ja igapäevastele küsimustele.

Margo töötab SpeakSmart arutelujuhtimise teenuse www.moderaator.ee alt arutelu disaineri ja juhina ja õpetab moderaatoreid ise ka välja. Margo moderaatori profiili vaata siit.

Väitlusõpetaja kogemus: Margo on töötanud väitlusringi juhendaja, väitlustreeneri ja -õpetajana Tallinna 21. Koolis, Estonian Business School Gümnaasiumis, Vanalinna Hariduskolleegiumis, Rocca al Mare Koolis (10 aastat) ja Tallinna Ülikoolis.

Väitlusalased saavutused: Margo on olnud K.Popperi väitlusformaadi maailmameistrivõistluste võitja individuaalarvestuses (1996), MTÜ Eesti Väitlusselts asutajaliige (1998), president (1999-2000) ja nõukogu liige (2002-2005), väitluse Eesti Meistrivõistluste peakorraldaja ja peakohtunik 1998-2004, EV ülevabariigilise kõnevõistluse peakohtunik.

Margo koolitab eesti ja kõrgtaseme inglise keeles. 
Kontakt: margo.loor@speaksmart.ee 


Margo kõnelemas Müügikonverentsil 2018. Foto: Äripäev

Margo Loor juhtimas Tallinna Ülikooli rektori kandidaatide debatti veebruaris 2016. Foto: Tallinna Ülikool

Tagasiside Margo tööle:

 • Oma valdkonna guru!
 • Parim koolitaja minu pikas koolituste jadas!
 • Koolitaja on oma ala ekspert ja andunud fänn! Oskas hästi teemat edasi anda. 
 • Margo on üks parimaid koolitajad, keda olen näinud. 
 • Margo on kahtlemata oma valdkonna professionaal, kes oskab anda väga õiget personaalset tagasisidet ning luua seoseid tuginedes pikaajalisele kogemusele läbi oma vaatenurkade. Rohkem inimesi peaksid tegelema sellega, mis on neile südamelähedane, mitte tegema tööd rahateenimise pärast. Margo on selle väga heaks näiteks.
 • Väga hea ja hästi tasakaalukas konsultant. Mõjus rahulikult ja ei reageerinud aktiivsusega üle. Just paras tempo ja hästi liigendatud ülesanded koos tema poolt esitatava infoga. 
 • Margo on lihtsalt super oma ala proff!
 • Koolitaja jagab teemat vabalt ning suudab orienteeruda hästi ka IT valla teemades.
 • Ma olen oma elu jooksul päris paljudel koolitustel käinud ja Margo Loor oli kindlasti üks parimaid. Koolitajal ei piisa ainult valdkonna tundmisest, oluline on ka üldised teadmised ja intelligentsus ja just need omadused tegid Margo koolituse väga heaks.
 • Taolistel koolitustel on kõige olulisem komponent koolitaja. Tuues pisut utreeritud näite, siis kellelegi ei meeldi käia hambaarsti juures, kui arstil endal on "sahtel tühi". Antud koolitajal on see eest pärlirivi suus. Eriti meeldis koolitaja täielik tähelepanu ja pühendumus, pisiasjade meeldejätmise ja kontekstiga seostamise oskus, väga kiire kohanemine erinevates koolitajale võõrastes teemades, hea väitleja taust. Kindlasti soovitan Margo koolitust.
 • Koolitaja väga suur kogemus. Oskus rääkida, lahti mõtestada, selgitada, põhjendada, tehes seda kujundlikult ning erinevate näidete varal. Koolitaja suurepärane oskus panna osalejaid avatult suhtlema ning osalejate aktiivne kaasamine tegevustesse läbi erinevate ülesannete. Meeldis ka see, et teemade või alateemadega ei mindud "pikale", vaid just parasjagu ning üleminekud ühelt (ala)teemalt teisele olid sujuvad. Väga hea näitlikustamise arsenal (isiklikud näited, reaalsed olukorrad elust, videod). Läbi eelneva loodi väga hea õhkkond koolitusest osavõtjate vahel, mis omakorda loob eelduse koolituse kordaminekuks. 
 • Margo oli väga tähelepanelik, kaasav ning tekitas hea õhustiku, polnud kordagi ebamugav või ebameeldiv olla koolitusel.
 • Koolitaja oli väga hea ja teadis mida räägib. Oli aru saada, et on suurte kogemustega ja ei lähtunud teooriast vaid praktikast. Tal olid huvitavad nõksud koolitatavate suhtes. Oli uuenduslik ja innovatiivne.
 • Margo reaalne praktika, töötavad näited ja kogu taustsüsteemi väga hea tunnetus annavad talle oskuse olla veenev sõnumi edastaja. Tänud!
 • Tulin koolitusele väikese hirmuga - ei ole väga hea ja avatud suhtleja. Õnneks tundsin end ka koolituse ajal mugavalt ja ei tundnud end sunnitud olema sõnavõttudeks. Kõik käis loomulikult.
 • Oma ala ekspert, kes oskab igast olukorrast tuua välja nõrgad kohad ja nende kohta praktilisi näpunäiteid anda.
 • Suutis adekvaatselt vastata ka üsna ebaselgetele küsimustele, oli meeldiv suhtleja. 
 • Koolitaja oskas anda mitmeid soovitusi ja nõu, tema pädevuses suhtlusvaldkonnas ei tekkinud kahtlustki. Lõi meeldiva keskkonna õppimiseks ning sõna võttes tundsin end mugavalt, sest ei olnud valesid vastuseid. Meeldisid ka praktilised harjutused ja elulised näited.
 • Koolitaja oli osalejatega heas kontaktis, jälgides pidevalt, suunates, andes sõna. Koolitaja oli särav ja hea esineja. Koolitaja valdas hästi teemat, kombineerides teaduslikke andmeid praktiliste nõuannetega, kasutades erinevaid viise oma sõnumi ja info toetamiseks (video, joonistamine, juttude rääkimine). Mulle väga meeldis, kuidas tegime aktiivõppe meetodeid läbi nii, et ise ei teadvustanudki, pärast analüüsides avastasin, et ahhaa! see oli see... Need olid nii orgaaniline osa koolitusest. Ajakavast kinnipidamine oli väga täpne, kõik pausid ja tundide algused olid paigas. Maria, Kalev AS 
 • Müügikoolituste suhtes olen väga skeptiline, sest olen käinud mitmete "kuulsate" koolitajate juures. Kõik püüavad hullult eristuda. Aga praegune koolitus oli üllatavalt lihtne. Mulle meeldis! Kaia, Digiekraanid 
 • Tegemist on heade kuulajate ja suhtlejatega, oskavad innustada ja suunata. Lai silmaring ja pikaajaline kogemus teeb neist omaala asjatundjad. Erik, Kliinik32
 • Vastas ootustele. Väga hästi tehtud kodutöö koolitaja poolt, mis andis võimalise arutada koolituse käigus meie eluliste ja igapäevaste küsimuste näidetel, mitte rääkida hüpoteetiliselt või ainult kaudsete näidete abil. Fredi, Digiekraanid
 • Jäime väga rahule – üritus oli läbi mõeldud, sujuv ja dünaamiline. Margo oli igati professionaalne ning temaga oli meeldiv koos töötada. Josepha, Testlio
 • Koolituse korraldajana meeldis mulle, et te hindate koostööpartneri aega. Kohtumised ja infovahetus olid väga konstruktiivsed ja kiired. Samuti mõistsite kiirelt meie ootusi koolitusele ning pakkusite meile sobiva lahenduse. Meele tegi rõõmsaks kui nägin, et töötajad olid koolitusest lausa vaimustuses. Kogemustega töötajaid on keeruline üllatada, Margol see õnnestus! Triin Jänes, Seesam kindlustus 
 • Teinekord juhtub nii, et kui esimest korda koolitajaga kohtud, siis saad aru, et see on õige. SpeakSmart korral nii oli. Kohe tekkis arusaam et tegemist on proffidega. Mõistavad kohe sinu soove ja ehitavad päevakava ülesse nii nagu vaja. Ja teevadki selle ära. Nii nagu vaja. Toomas Väät, RMK
 • Mulle väga meeldis, et Margo moderaatorina hoidis strateegiapäeva tempot, juhtis protsessi, kaasas kõiki osalejaid, küsis olulisi küsimusi ja selle päeva eesmärk sai täidetud - ajakohastasime ühingu eesmärgid ja ülesanded ning leppisime kokku mõõdikud. Mare Timian, Eesti Siseaudiitorite Ühing 
 • Professionaalselt ettevalmistatud, hea läbiviimine. Läbiviija oli ise elav näide sellest, mida õpetas. Meeldis eelnev videokoolitus, mis võimaldas koolituspäeval keskenduda praktilisele harjutamisele. Aet Purk, EAS
 • Viisime koos Margoga läbi vabaühendustele suunatud koolitusseeria ning minu koostöö temaga sujus superhästi. Margo on tähelepanelik ja inspireeriv kaaskoolitaja, kellega on mõnus koos tööd teha. Tema pikaajaline väitluskogemus on õpetamisel kindlasti abiks, sest Margo on ise hea näide kaasahaaravast esinejast. Temaga läheksin iga kell uuesti luurele! Karita Sall (endine kommunikatsioonibüroo JLP juht)
 • Mare Pork räägib Margo argumenteerimiskoolitusest. Loe siit. 

Näiteid Margo tööst

Margo mõtted