Sigrid Solnik

Päringud Sigridi tööks palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549

***

Sigrid on väitlusega tegelenud 2004. aastast 
ning on SpeakSmart koolitaja aastast 2010.

Sigrid näeb, kuidas väitlemisega tegelemine arendab argumenteerimisoskuse kõrval ka teisi oskuseid, näiteks analüüsivõimet, annab julguse avalikkuse ees esineda ning õpetab tegema meeskonnatööd.

Kahekordse Eesti meistrina väitluses on ta läbi aastate tegutsenud aktiivselt väitlustreenerina ja panustanud argumenteeritud mõtlemisoskuste levikusse koolituste läbiviimisega erinevates Eesti koolides. 

Sigrid veetis 2014. aasta vabatahtlikuna Palestiinas.

Sigridi viimased kliendid on olnud Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik, SA Innove, Personalijuhtimise Ühing, ADM Interactive, Koolitusjuhtide Kogu, Siseministeerium, Heateo SA, Tartu Kõrgem Kunstikool, SA Archimedes, Tallinna Keskraamatukogu, Fontes, Messiproff, Saint Gobain Estonia, Elva Linnavalitsus, Jakob Westholmi Gümnaasium ning ta on läbi viinud töötubasid ja modereerinud arutelusid iga-aastaselt Arvamusfestivalil.

Sigrid töötab SpeakSmart arutelujuhtimise teenuse www.moderaator.ee alt arutelu disaineri ja juhina ja õpetab moderaatoreid ise ka välja. Vaata Sigridi moderaatori profiili siit.

Sigrid koolitab eesti ja inglise keeles.
Kontakt: sigrid.solnik@speaksmart.ee

Tagasiside Sigridi tööle:
  • Koolitaja oli köitev, kaasas meid, oli koolituse üles ehitanud sihtgrupile vastavalt. Teooria ja praktika olid omavahel tasakaalus.
  • Professionaalne, suure kogemustepagasiga ja selge väljendusoskusega, hea tagasiside andja.
  • Sigridil läks väga hästi, ta oli siiralt osavõtlik nii ettevalmistamise faasis, kui vestlust juhtides. Ta reageeris kiiresti osalejate jutule ja sihtis hästi küsimusi. Olime seekord rõdusaalis ja meil oli mõnus positiivne atmosfäär. Rõõm!
  • Koolitaja on väga positiivse suhtumisega ning väga hea veenmisoskusega.
  • Veenev ja rahulik esineja, väga hästi edasi antud koolitus.
  • Esines nii teooria, kogemuste jagamine kui praktika.
  • Arvan, et SpeakSmart moderaatorid on professionaalsed ja usaldusväärsed. Moderaator oli väga asjatundlik ja abivalmis, meie koostöö oli sujuv ja meeldiv. Sigridi juhitud arutelu tugines hästi sihitud ja sõnastatud küsimustel ning seetõttu oli debatt mõtestatud ja vastas täpselt teemale. Olen tänulik! 
  • Usaldusväärsed ja professionaalsed spetsialistid, kellega on alati suur rõõm koostööd teha. 18. septembril 2017a toimus Tallinna Keskraamatukogus vestlusring „Kas eestlane kardab võõraid kultuure?”, mida juhtis SpeakSmart'i moderaator Sigrid Solnik. Sigrid oli siiralt osavõtlik nii vestlusringi ette valmistades kui ka seda läbi viies. Ta reageeris kiiresti vestluses osalejate mõtetele ja sihtis hästi küsimusi. Üritusel oli mõnus positiivne atmosfäär. Rõõm!
  • Mõlemad koolitajad (Marleen ja Sigrid) on väga professionaalsed ja ka inimestena toredad, mis pole ka väheoluline. Nad mõjuvad väga usaldusväärselt ja loovad grupis hea õhkkonna, kus kõik saavad vabalt arvamust avaldada. Samas oskavad nad hästi gruppi ohjata, mis pole tegelikult üldse nii kerge. Nad on oma koolituskava hästi ette valmistanud, samas suudavad seda vajaduse korral paindlikult korrigeerida. Koolitusel oli teoreetiline ja praktiline osa mõnusas tasakaalus. Eriti hindan praktilisele osale järgnevaid analüüse, milles koolitajate professionaalsus eriti välja paistab. Koolitus ei olnud vaatamata pikale päevale väsitav, vaid andis energiat ja inspiratsiooni! Aitäh!

Sigridi mõtted:

Sigrid läbi viimas Nupukate Lahenduste Konkursi inspiratsioonipäevi 2017.

Sigrid modereerimas Mondo arutelu "Kas maailma muuta on võimalik?" Arvamusfestivalil 2015. Pilt: Mondo