Sten Andreas Ehrlich 

Päringud Sten Andrease tööks palume esitada: helina.loor@speaksmart.ee / 5208549

***

Sten on SpeakSmart koolitaja-konsultant, moderaator ja väitlusklubide juhendaja alates 2009. aastast.

Sten peab loogikat ning argumenteerimist igasuguse ühiskondliku diskussiooni vundamendiks ning pöörab koolitades just nendele valdkondadele enim tähelepanu.

2015 – 2016 viis Sten koos kaaskoolitaja Margo Looriga läbi Maksu- ja Tolliameti eesistumise meeskonna 2-aastase ingliskeelse arenguprogrammi. Projekt, mille osa arenguprogramm oli, võitis PARE Parima Personaliprojekti tiitli 2017. aastal.

Steni suurkliendid on olnud Maksu- ja Tolliamet, Maanteeamet, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Linnakantselei, Keskkonnauuringute Keskus, Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Telekom, Eesti Energia ja kliendid Kultuuriministeerium, Riigikantselei, Skype Technologies, Arvamusfestival, RIA, Jardin Lilled, Siseministeerium, Telia, Tallinna Ülikool, Rahandusministeerium, Ensto Ensek, Lehepunkt/ R-Kiosk, Päästeamet jt. Steni koolitusi müüb edasi TTÜ Täiendkoolituskeskus. Alates 2012. aasta sügisest on Sten juhendanud mitme organisatsiooni väitlusklubisid

Sten on tegelenud väitlemisega seitse aastat ning on viiekordne Eesti meister väitluses. Samuti on ta Euroopa ülikoolide väitlusmeistrivõistluste finalist ning osalenud edukalt mitmetel väitlusturniiridel Euroopas ning Aasias. Ta on lõpetanud Tallinna Inglise Kolledži ning tegelenud pikalt inglise keelse väitlusega, millest tulenevalt on tema inglise keele kasutus vaba ja sorav. 


Sten töötab Sotsiaalministeeriumi töövaldkonna asekantslerina. Eelnevalt on Sten töötanud Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhatajana, EV õiguskantseleri kantseleis ettevõtlusosakonna nõunikuna ja advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene juristina. 2017 esimesel poolaastal oli ta praktikal Andrus Ansipi kabineti liikmena Euroopa Komisjonis. 

Stenil on cum laude magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist ning ta õpib Tallinna Tehnikaülikoolid majandusteadust. Harrastustegevusena viib ta läbi ingliskeelseid giidituure. 

Sten töötab SpeakSmart arutelujuhtimise teenuse www.moderaator.ee alt arutelu disaineri ja juhina ja õpetab moderaatoreid ise ka välja. Vaata Steni moderaatori profiili siit.

Sten koolitab eesti ja kõrgtaseme inglise keeles.
Kontakt: sten.ehrlich@speaksmart.ee

Tagasiside Steni tööle:

 • Koolitaja oli tasemel, kaasas osalejaid, suutis kiiresti reageerida ja ümber orienteeruda, kui kellelgi hakkas tähelepanu hajuma või kui harjutus/näide ei kõnetanud. Valdavalt väga head näited, hea tempo. Parajalt oli kaasamist, ei mõjunud ründavalt (tavaliselt koolitustel üks kahest äärmusest - kas loenguvormis, kus üldse ei kaasata või vastupidi "kaasamine" mõjub agressiivselt või ründavalt osaleja suhtes - midagi sellist sellel koolitusel polnud, kõike oli parajalt). Vaheldumis sai teooriat ja kohe juurde näited või arutelu, hästi mõnus. Kiidan koolitajat! Teinekordki heal meelel kasutaksin teie koolitusi.
 • Very young speaker but with deep experience and commitment to his profession.
 • Good/easy to understand learning sessions with plenty of real life examples/exercises to help solidify the knowledge gained. A good overview was provided to help create a good foundation from where to start from + some useful book names were provided if one wishes to increase their knowledge even further.
 • Koolitaja suutis kogu meeskonna kaasa haarata ja elavat vestlust tekitada ning ise ka professionaalselt sekkuda ja näiteid tuua. SUPER!
 • Koolitus oli väga hästi ülesehitatud, haarav ja hästi jälgitav.
 • 50% koolitusest oli praktiline osa. Koolitaja oli sõbralik, hea väljendusoskusega, oskas tuua häid näiteid; igal-ühel oli võimalus koolitusel kaasa rääkida; teooria ja praktika osakaal oli tasakaalus; koolitaja kasutas erinevaid õppemeetodeid.
 • Koolitaja oli avatud, positiivne ja kõiki osalejaid kaasav. Samuti on tegemist oma ala eksperdiga.
 • Koolitus vastas kõikidele minu ootustele ja rohkemgi veel – koolitajatel olid suurepärased näited, naljad ja õpetussõnad. 
 • Ajakava oli täpne; koolitus läks sujuvalt, terve päeva kestel fookus eriti ei hajunud; oli põnev, mis on kütuseks koolituse läbijale. 
 • Vastas igati ootustele! Nii palju harjutamist isegi ei oodanud/lootnud. 
 • Koolitaja suhtles pidevalt koolitatavatega, pakkus tuge iseseisvate ülesannete ajal.
 • Sisu on väga hea, minu arvates põhjalik. Koolitaja on huvitav, energiline, oma ala tipp. 
 • Koolitaja oli sõbralik, valdas teemat ja avara silmaringiga. Oli mõnus osaleda sel koolitusel.
 • Koolitaja oli väga toetav ja küsis alati tagasisidet, oskas arusaamatuste puhul alati taas ümber sõnastada ja seletada.
 • SpeakSmart on argumenteerimisoskuste koolituste valdkonnas kõige professionaalsem tegija. Kogu tiim on oma tegevustes põhjalik ja paindlik. Põhjalikkust peegeldab nii info kogumine mitmel viisil meie vajaduse osas enne koolitust kui ka mitmed järeltegevused pärast koolitust. Koolitaja kiituseks oskus protsessis küsida õigeid küsimusi, et saaksime koolituse fookuse täpseks ja meie vajadustele vastavaks. Karoline Rajasoo, Eesti Energia arendusosakond 
 • Head sisukad ettekanded, head esinejad. Väitluse ja läbirääkimiste teema sissetoomine oli hea! Ostujuhtimise Aastakonverents 2015 osaleja. Steni esinemist hinnati 96%ga sajast ja esinejatest kõige kõrgemalt
 • Täname Väitluskoolitust ja eelkõige Sten Andreast tänase ootuseid ületanud soorituse eest! Professionaalsuse tipptase kõikide kriteeriumite põhjal! Ostujuhtimise Aastakonverents 2015 peakorraldaja 
 • Kokkulepped on väga sujuvalt toimunud, meie vajadust põhjalikult uuritud, koolitaja on oma ala professionaal ja hea esineja, koolituse eesmärk sai täidetud, ehk siis koolittavad olid sisuga väga rahul ja loodavad, et sellest on neile abi. Annelii Kivikas, Eesti Teadusagentuur
 • Soovisime leida oma töötajatele koolitusmeetodi, mis pakuks võimalust ühe aasta vältel arendada struktureeritud ja paeluvat esinemisoskust ning suurendaks enesekindlust esinemise ajal. Väitluskoolitus ja asutuses alustanud väitlusklubi Steni juhendamisel on meile sellise formaadi pakkunud. Margot on osalejad pidanud väga heaks suhtlejaks, kes oskab anda läbimõeldud tagasisidet ning omab suurt praktilist kogemust." Katrin Noormägi, personaliosakonna nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Enne koolituse pakkumise tegemist meiega kohtuti ja püüti välja selgitada meie koolitusvajadus. Tõenäoliselt aitas see pakkumise tegemisele kaasa, sest koolitus oli väga hästi suunatud just meie osakonna vajadustele. Hea on näha et koolitus tehakse koolitatavatele, mitte ei ole koolitaja "üks järjekordne tööpäev koolitusvaldkonnas". Koolitaja ei olnud mitte ainult oma ala professionaal, vaid suutis oma teadmisi ka väga hästi edasi anda. Hiljem koolitusel osalenud kolleegidega rääkides tundus, et kõik said omale häid näpunäiteid, mida kavatsetakse rohkem kasutada ja mida tasub meeles pidada. Reelika Luhtaru, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Kogu koostööprotsess oli väga detailne ning professionaalne.Vajakajäämisi ei olnud. 

Sten juhtimas arutelu Arvamusfestivali arutelu, 2016 augustis. 

Pilt: Sten Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse konverentsil töötuba tegemas. 

Steni mõtted: