Toomas Taube

Koostööpartner

Toomas Taube on advokaadibüroo DERLING vandeadvokaat ja partner. Toomas on advokaaditööd teinud 20 aastat. 1996. aastal, pärast õigusteaduse õpinguid Tartu Ülikoolis ja magistriõpinguid USA-s, asus Toomas tööle Advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene, kus ta tegutses 2016. aasta kevadeni. 2002. aastal sai ta nimetatud advokaadibüroo partneriks.

Toomase põhitegevusvaldkondadeks on ühingu- ja äriõigus, tööõigus, vaidluste lahendamine ning kaubamärgi- ja intellektuaalomandiõigus. 20-aastane töökogemus advokaadina on Toomasele andnud väga laialdase kogemuse äriõiguse ja tööõiguse alal ning teinud temast tänaseks ühe tunnustatuima spetsialisti Eestis nimetatud aladel. Tööõigus on Toomase üks peamisi huvialasid ning ta on 20 tegevusaasta jooksul esindanud kliente mitmetes keerukates ja pretsendenti loovates töövaidlustes. Toomase klientuuri hulka kuulub mitmeid rahvusvahelisi korporatsioone, erineva suurusega Eesti äriühinguid, samuti eraisikuid. Suur osa klientidest on Toomase teenuseid kasutanud enam kui 10 aastat. Toomase klientide hulka kuuluvad muuhulgas Skype, Hewlett Packard, Michelin, Avon, DSV, Liviko, keda Toomas on nõustanud ja esindanud erinevates äriõiguse, tööõiguse ja intellektuaalomandi õiguse asjades. Toomas on ka Äripäeva “Tööõiguse käsiraamatu” peatoimetaja ning on viinud läbi arvukalt tööõiguse ja äriõiguse alaseid koolitusi.