Mida me õpetame?


Meiega koostöös muutub argumenteerimine Sinu harjumuste osaks ja Sa:
  • oskad kuulata ja märgata argumente (või nende puudumist);
  • oskad luua meeldiva suhtlusolukorras ning arutada erinevate seisukohtade üle ilma liigsete emotsioonideta;
  • oled enesekindel, hästi valmistunud ja julge oma seisukohti esitama;
  • õpid nägema ja olema tolerantne paljude eriarvamuste osas.