MTÜ EESTI VÄITLUSSELTS
Meie teenuseid tellides toetad noortele väitlusoskuste õpetamist üld- ja kõrghariduses, sest sotsiaalse ettevõttena suuname osa kasumist omaniku, MTÜ Eesti Väitlusseltsi, tegevuse toetamiseks. 


PUNKT VÄITLUSTURNIIR
Soovides ühiskonnas populariseerida ka võistluslikku väitlust kui (mõtte)sporti, korraldame igal aastal ettevõtete, asutuste ja vabaühenduste vahelist väitlusturniiri PUNKT. Esimesel turniiril 2016. aasta 11. juunil osales 12 meeskond ning turniiri võitis Vabaühenduste Liidu meeskond. Teine turniir toimub 10. juunil 2017. 


ARVAMUSFESTIVAL 
Alates 2013. aastast toetame Arvamusfestivali toimumist ja oleme olnud arutelu korraldajate või moderaatorite koolitajad. Samuti on igal festivalil SpeakSmart moderaatorite meeskond alati pea täies mahus ise arutelusid juhtimas. Kolmel aastal oleme juhtinud ka lõpuarutelu erakonnaeesimeeste vahel.  


NUPUKATE LAHENDUSTE KONKURSS JA INKUBAATOR
2016. ja 2017. aastal toetasime Heateo Sihtasutuse ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital poolt ellu kutsutud ja viidud Nupukate Lahenduste Konkursi elluviimist pitchingu videokoolituse loomise ning inspiratsioonipäevade juhtimisega. 


ENTRUM NOORTEPROGRAMM
Toetasime aastatel 2012-2015 koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurssi ENTRUM ning viisime läbi argumenteerimis- ja esinemisoskuste koolituse osalejatele ja mentoritele.