Toimumise aeg: 16.09-14.10.2021, kell 17:30 - 19:30
Asukoht: Zoom
Grupi suurus:
kuni 10 osalejat
Sihtrühm: Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad parendada oma tööalaseid oskuseid ja töövõtteid argumenteeritud ja ratsionaalses suhtlemises. 

Tööalast efektiivsust saab suurendada, kui oled osavam kujundama oma seisukohti, neid argumenteeritult esitama ja edukalt kaitsma, sest teineteise mõtetest arusaamisele ja lisaselgitustele kulub vähem aega ja emotsioone. Antud kursus annab tööriistad ja tehnikad, mida kasutada erinevates olukordades:

 • Argumenteeritud arutelud on tulemuslikud ja aegasäästvad, sest kõik kitsaskohad arutatakse, mitte ei proovita läbi.
 • Kaalutletud otsuseid on hea põhjendada, sest mõttekäik on loogiliselt edasiantav ning seeläbi ka teistele selgemini mõistetavad.
 • Argumenteeritud läbirääkimised on pikaajalise mõjuga, sest tegeletakse kõiki osapooli rahuldava lahenduse leidmisega, et kokkulepped oleksid jätkusuutlikud kõigi vaatenurgast. 
 • Ajakulu koosolekutele on meeletu - disaini nad nii, et need oleksid sisukad, kõiki osalejaid kaasavad ning viiksid reaalsete tegudeni.

Kõik need oskused on harjutatavad! 

Kursuse "Professionaalne tööriistakast: tõsta argumendioskusega efektiivsust" sisu kasvas välja meie riigihankena võidetud ja väga edukaks osutunud koolitusest "Argumenteeritud tööalane suhtlus" Riigi Tugiteenuse Keskusele. Kokku viisimine e-koolitusena läbi 18 gruppi ning diplomi väljastasime peaegu 300-le inimesele.

Kursuse ajakava ja teemad:

1. Kohtumine (16.09): Kuulaja kontekstiga arvestamine ja demagoogia.
2. Kohtumine (23.09): Argument.
3. Kohtumine (30.09): Argumenteeritud arutelu.
4. Kohtumine (07.10): Argumendioskused läbirääkimistel.
5. Kohtumine (14.10): Argumendioskused koosolekul.

Kursuse läbinuna:
 • tead, kuidas juhtida (küsimustega) suhtluspartner ratsionaalse, argumenteeritud arutelu ja otsustamiseni;
 • tead, millises tööalases suhtlusolukorras on võimalik argumente kasutada ning oskad seejuures arvestada oma kuulajaskonna profiiliga ning oma sõnumit vastavalt selle kohandada; 
 • oskad koostada oma otsuste tegemiseks ja toetuseks selget, loogilist ja põhjendatud argumentatsiooni (kaasust) ning tead, kuidas seda veenmisolukorras kasutada;
 • tead, kuidas kuulata ja analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja küsimusi, eristada sealt emotsionaalse sisu ja argumentidele ratsionaalselt vastata;
 • oskad tunda ära demagoogiat ja sellele reageerida;
 • tead, kuidas kuulata vastuargumente, kuidas kaitsta ja taastugevdada oma seisukohti ja otsuseid suhtluse käigus;
 • oskad olla läbi tugevate argumentide veenev ja usaldusväärne, juhtides argumenteeritud suhtluse käigus enda ja oma kuulaja emotsioone;
 • oskad kasutada argumentatsiooni läbirääkimiste ja koosolekute läbiviimisel ning kaalutletud otsuste tegemiseks;
 • oskad ette valmistada, luua ja hoida kolleegide vahel ratsionaalset arutelu, kus kõik saavad sõnast „argument“ ühte moodi aru. Kursust viib läbi Lauri Kriisa, kes on SpeakSmart tiimis koolitaja ja moderaatorina aastast 2011 ning on selle aja vältel juhtinud ka mitmete organisatsioonide SpeakSmartClubi. Tema viimasteks klientideks on olnud AS Baltic Computer Systems, Riigikogu Arenguseire Keskus, Elektrilevi, Riigikontroll, Riigikantselei. Lauri hariduslik taust on õigusvaldkonnas. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi õigusteaduses ning Leideni Ülikoolis magistrikraadi rahvusvahelises õiguses.


Koolituse tingimused:
 • Grupi suurus maksimaalselt 10 osalejat.  
 • Toimumise maht: 15 akadeemilist tundi.
 • Toimumise aeg: vahemikus 16.09-14.10.2021 (5 kohtumist), kell 17:30 - 19:30.
 • Asukoht: Zoom e-keskkond.
 • Koolituse maksumus:
  • 369 eurot + km/ osaleja;
  • 295 eurot + km/ registreerumisel enne 31.08;  
  • Kahe osaleja korraga registreerumisel -10%. 
 • SpeakSmart on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.

Tagasiside RTK raames toimunud e-koolitustele "Argumenteeritud tööalane suhtlemine":
 • "Sain kindasti arendada enda argumentide koostamise ja tõestamise oskust. Õppisin seda, kuidas ning kunas otsida enda mõtetele tõestust ning kuidas ennast väljendada nii, et kõik osapooled saaksid minust sama moodi aru."
 • "Kindlasti mõjus väga positiivselt mõtlemisele, eneseväljendamisele ja veenmise oskustele!
  Saime väga head tööriistad ja ka harjutada, edasi tuleb see endale harjumuseks luua".