Esinemis- ja esitlusoskused: Clarksoni ja Jobsi jälgedes

Koolitaja:

Margo Loor
25.05 + 08.06.2023
Asukoht: koolitusruum "Sõna", Telliskivi loomelinnak või Zoom
Grupi suurus:
gruppi mahub kuni 10 osalejat
Aeg: 25.05 + 08.06.2023, mõlemal päeval kell 09:00 - 14:45
Toimumise maht: 12 akadeemilist tundi
Hind:
 • 369 eurot + km/ osaleja.
 • Kahe osaleja korraga registreerumisel -10% (kasuta sooduskoodi: kaksonparem).

Lisa ostukorvi442,80 €

Esinemisoskus ei nõua raamatutarkust, kuid meisterlikkuse eelduseks on teadlik areng.Parimad esitlejad mitte lihtsalt ei räägi sulle, mitte ainult ei näita sulle, vaid panevad su kaasa elama ja tundma. Jeremy Clarkson ei näidanud oma saates autosid nagu seda teevad sajad autosaated üle maailma. Ta pani oma publiku elama ja hingama autode maailma. Steve Jobs ei esitlenud telefone, ta tõmbas inimkonna kaasa tehnoloogia disaini võluilma.

Koolitus lähtub ideest, et hea esineja suudab märgata ja mõista kõnelemise olukorrast, kuulajatest ja iseendast tulenevaid tulemust määravaid tegureid. Õpe loob keskkonna, kus saab õppida põnevate, publikut puudutavate esinemiste ja neid toetavate visuaalsete materjalide ehk esitluste loomist. Vaatame erinevat liiki esitlusi - projektiaruanded töökoosolekul, tooteesitlused, koolitused, ettekanded infopäevadel ja konverentsidel.

Loenguid selle kohta, et käte rinnal risti hoidmine on suletud poos, kursusel ei tule. Tehnoloogia roll esitlustel, lugude ja metafooride kasutamine, kuulajate muutmine osalejateks, lihtsuse ja selguse loomine on valik fookusteemadest.

Koolituse sisuplokid on:

 1. "Mida Sa öelda tahad" ehk selge sõnumi loomine
 2. "Näita mulle ja ma jätan meelde" ehk sõnumi visuaalne toetamine
 3. "Kaasa mind ja ma saan aru" ehk publiku kaasamise tehnikad
 4. "Ma räägin teile ühe loo" ehk lood esitluse raamina
 5. "Esitluselamused" ehk wow-efekt
 6. "Aeg ei peatu" ehk esitluste ajaline planeerimine

Koolituse läbinuna:

 • oskad esinemise situatsiooni enda jaoks lahti mõtestada;
 • mõistad esinemisärevuse allikaid ning oskavad nendega enda jaoks piisavalt hästi tegeleda;
 • oskad kasutada esinemise veenvamaks muutmiseks oma keha, nägu ja sõna;
 • oskad analüüsida kuulajaid ja kohandada oma ettekande sisu vastavalt sellele;
 • oskad suhelda kuulajatega oma sõnumi edastamise käigus;
 • oskad esinedes teha keerulised teemad lihtsaks ning edastada need kuulaja jaoks selge struktuuriga;
 • tunned sõnumit toetava näitlikustamise kehakeelelisi, tehnoloogilisi ja sõnalisi võimalusi;
 • oskad hinnata enda ja teiste sõnavõttude sisulist ja vormilist tugevust.

Koolitust viib läbi Äripäeva aasta koolitaja 2021 ja SpeakSmart juhtivkoolitaja Margo Loor. Margo alustas teekonda Eesti Väitlusseltsis 1994. aastal võistlusväitlejana, et omandada esinemisjulgus, avaliku esinemise tehnikad, mõtete selge ja täpse väljendamise oskus, ajajuhtimise suutlikkus ja kiire analüütiline mõtlemine. 1998. aastast on ta erinevatel aegadel töötanud õpetajana mitmes koolis, lektorina Tallinna Ülikoolis ja täiskasvanukoolitajana SpeakSmartis ning Äripäeva Akadeemias, kus ta on õppinud tundma grupiprotsesse ja juhtima väga erineva suuruse, koosseisu ja ootustega inimgruppide suhtlemist.

Loe Margo mõtteid esinemisoskustest meie blogist.
Lisa ostukorvi442,80 €

Olulisi viiteid:

 • SpeakSmart on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
 • Maksumus sisaldab: koolituspäevi, kohvipause, lõunasööki, koolitusmaterjale, tunnistust.
 • Koolituspäevadel kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, haiguse läbipõdemist või vaktsineerimiskuuri läbimist. Selleks palume kaasa võtta vastav tõend kas paberil või seadmes, samuti isikut tõendav dokument. Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis www.digilugu.ee.
 • Osaleja nõustub dokumendiga "Õppekorralduse alused ja privaatsuspoliitika"

Tagasiside varasematelt koolitusgruppidelt:

 • Üks parimatest koolitajatest. Esmaspäeval on esinemine. Rakendan kogemused kohe töösse.
 • Kui ma alguses olin osalemises kahtlev, siis see koolitus muutis mu arvamust. Koolitusel õpitut saab kasutada üsna universaalselt- eneseväljendusoskus, sõnumi selgus, enda kuuldavaks ja nähtavaks tegemine on vajalikud oskused suheldes kolleegiga, partneriga silmast silma ning esinedes suuremale kuulajaskonnale. Koolitus oli ise näide sellest, kuidas ja millest koosneb hea esitlus. Alates esinemise ettepanekust kuni publiku tänamiseni.
 • Koolitajal on väga suur kogemus. Oskus rääkida, lahti mõtestada, selgitada, põhjendada, tehes seda kujundlikult ning erinevate näidete varal. Koolitaja suurepärane oskus panna osalejaid avatult suhtlema ning osalejate aktiivne kaasamine tegevustesse läbi erinevate ülesannete. Meeldis ka see, et teemade või alateemadega ei mindud "pikale", vaid just parasjagu ning üleminekud ühelt (ala)teemalt teisele olid sujuvad. Väga hea näitlikustamise arsenal (isiklikud näited, reaalsed olukorrad elust, videod). Läbi eelneva loodi väga hea õhkkond koolitusest osavõtjate vahel, mis omakorda loob eelduse koolituse kordaminekuks.
 • Ületas ootusi. Oli huvitavam ja praktilisem kui arvasin. Polnud kuiv ja kulunud teooria, vaid näideterohke ja mõistetav. Seejuures koolitaja kasutas neid teadmisi ise koolituse vältel ja andis pidevalt tagasisidet meie enda esinemistele. Nii jäävad asjad meelde.
 • Koolitus vastas täielikult minu ootustele. Kõik koolitusel läbitud teemad olid olulised (ettekande ettevalmistamine ja ettekande struktuur, sõnumi olulisus ettekandes ning kuidas viia sõnum, erinevaid tehnikaid kasutades, kuulajateni jne) . Oluline oli informatsioon, kuidas esineda veenvalt ja nii, et ettekandes esitatud sõnum ka meelde jääks. Väga meeldis, et sai kohapeal ka õpitut läbi ettekannete ettevalmistamise ja kohapeal esitamise, kinnistada. Tunnen ennast peale Teie koolituse läbimist palju kindlamalt, kui järgmist ettekannet ette valmistan ja kindlast aitab õpitu kaasa konkreetsemale, sisukamale ja veenvamale esinemisele.
 • Hindan väga seekordset koolitust, kuna õnnestus saada mõistlik kogus hästi praktilisi (ja mis peaasi täiesti teostatavaid - vaja ainult kätte võtta ja teha!) nõuandeid ja võtteid, et oma esitlusi ilmekamaks ja haaravamaks muuta. Hästi praktilised ja teostatavad nõuanded ja seega ka suurem ind ja motivatsioon kõike järele proovida.