Toimumise aeg:  mahus 25 akadeemilist tundi
Asukoht: koolitusruum "Sõna" Telliskivi Loomelinnakus ja/või Zoom
Grupi suurus:
gruppi mahub kuni 6 osalejat

***

Esinemisärevust või hirmu avaliku esinemise ees tunneb enamik inimesi, uuringute järgi kuni 75%. 

Ärevuse arenedes võime esinemistesse üha negatiivsemalt suhtuda ja esinemisolukordi järjest enam vältida. Esinemishirmu ja ärevust aitavad leevendada esinemisoskuste omandamine ja esinemise läbi mõeldud ning samm-sammuline harjutamine turvalises ja positiivses keskkonnas. 

Koolitusprogramm keskendubki just esinemis- ja esitlusoskuste õpetamisele tänapäevase töö kontekstis, võttes arvesse esinemisärevusega seotud muresid ja kuidas nendega edukalt toime tulla. Käesoleva koolitusprogrammi teeb eriliseks see, et õpetatakse nii avaliku esinemisega seotud oskusi kui ka viise, kuidas esinemisärevust pikaajaliselt maandada ja vähendada ning enesekindlust
esinemiseks kasvatada.    

Esita sooviavaldus 15.04 algavasse GRUPPI

Koolitusprogramm koosneb:

 1. intensiivsest sissejuhatavast koolitusest (6 x 45 min):
 2. 5-st lühemast ja praktilisemast kohtumisest erinevate esinemise aspektide ja olukorda läbi mängimiseks ja harjutamiseks (üle nädala, à 2 x 60 min);
 3. analüüsivast lõpukoolitusest (6 x 45 min ).

Koolitust viib läbi Anna Karolin

Koolitusprogrammi viib läbi kogenud argumenteerimiskoolitaja ja konsultant Anna Karolin. Varasemalt on ka Anna enda jaoks olnud esinemishirm probleem, kuid aastad enesearendust läbi väitlustegevuse on aidanud esinemist enda jaoks teisiti mõtestada ja pidevalt harjutada. Anna huvi on leida võimalus aidata esinemisoskuste arengus inimesi, kelle jaoks on esinemishirm igasuguste ülesastumise puhul niivõrd takistav jõud, et tavapäraste esinemisoskuste (nagu sõnumiseade, struktuur või lugude rääkimine) õppimine muutuvad esimeses järgus teisejärguliseks. kuid aastate jooksul on ta töötanud hulga õpilastega väitlusringis ja -laagrites ning täiskasvanutega koolitustel nende esinemishirmu vähendamise ja enesekindluse suurendamise nimel. Tulenevalt enda poliitpsühholoogia haridustaustast, kasutab Anna programmis harjutusi ja lähenemisi kognitiivpsühholoogiast.

Kuula Anna mõtteid miks ja kuidas tekib esinemisärevus:

Grupp

Selleks, et õppimine oleks Sulle kasulik, võetakse koolitusprogrammi sarnase koolitusvajadusega osalejad osalusankeedi alusel. Programmi võetakse kuni 6 inimest ehk töötatakse väga väikestes gruppides. Programmi mudel on selline, kuna esinemisalaste hoiakute muutmine võtab aega ja vajab pikemat tööd.

Heaks sissejuhatuseks on mõtlemine järgmistele küsimustele. Kui palju end neis ära tunned?
 1. Kas tunned end avalike esinemiste eel ja ajal ärevalt ja tunned, et see segab su esinemist olulisel määral?
 2. Olgugi et saad vajadusel hakkama, kas Sa väldid avalikke esinemisi, nt koosolekute või ürituste juhtimist ja erilistel hetkedel sõna võtmist?
 3. Kas sa tunned, et avalikult esinedes ei tule Su loomulik olek suhtlemisel välja?
 4. Oled valmis avaliku esinemise teema oma elus ette võtma ja programmis iseendale pühenduma?
Kui vastasid vähemalt 4-le küsimusele, sh viimasele, jaatavalt, siis täida programmist osalemiseks sissejuhatav ankeet ja vasta küsimustele piisava põhjalikkusega. Sinu vastused aitavavad kokku panna sobiva koolitusgrupi ning valida programmi täpsemalt harjutused. 

Õppe läbinuna:

 • tunned esinemisärevuse tekkemehhanisme ja viise sellega toime tulemiseks esinemise eel ja järel;
 • oskad oma esinemisse positiivsemalt suhtuda;
 • paraneb Sinu tulemuslikkus oma ideede väljendamisel auditooriumi/publiku ees ning tööolukordades;
 • oskad analüüsida suhtlussituatsioone ning neis tekkivatele ootamatustele reageerida;
 • mõistad eneseväljenduse veenvuse allikaid;
 • oskad oma seisukohti struktureerida ning neid veenvalt esitada;
 • oskad hinnata enda ja teiste sõnavõttude sisulist ja vormilist tugevust.

Koolituse sisuplokid on:

 1. Milline võimalus sind ees ootab? Esinemiseks valmistumine tulenevalt esinemisolukorrast, veenmise teadus
 2. Kuidas end tunned? Esinemisärevus ja sellega toime tulemine
 3. Mida sa öelda tahad? Selge sõnumi loomine
 4. Kuidas neid kaasad? Publiku kaasamise tehnikad
 5. Kuidas neid köidad? Sõnumi visuaalne ja emotsioonidega toetamine
 6. Kuidas täidad aega? Esitluse planeerimine ja valmistumine
 7. Kohtumistel keskendutakse erinevate tööga seotud esinemisolukordade läbi harjutamisele, esinemise alase enesekindluse ja isikliku esinemisstiili arendamisele ja igapäevaelus esinemisoskuste harjutamisele. Kohtumiste täpsed teemad sõltuvad ka osalejate koolitusvajadusest.
 8. Lõpukoolitusel käiakse läbi mõned esinemise lisaaspektid, tehakse kokkuvõte programmist ja õpitakse, kuidas edaspidi iseseisvalt edasi harjutada ja oskusi parandada.
Peale koolituse läbimist on võimalik jätkata jätkuoskustega koolitusel "Esinemis- ja esitlusoskused: Clarksoni ja Jobsi jälgedes".


*** Kui tunned avaliku esinemise ja suhtlusolukordades intensiivset hirmu ja suurt ebameeldivust, soovitame koolitusprogrammi asemel otsida professionaalselt psühholoogilist abi. Väga intensiivse ja halvava esinemishirmu korral on abi kliinilisest psühholoogist ja tõenduspõhisest teraapiast (nt kognitiiv- käitumuslik teraapia).

Kursuse tingimused:

 • Grupi suurus maksimaalselt 6 osalejat
 • Toimumise aeg: 
  • 1. kohtumine kl 10:00 - 15:45 
  • 2.-5. kohtumine iga kord kell 15:00 - 17:00 
  • 6. kohtumine kl 10:00 - 15:45.
 • Kursuse maht: 25 akadeemilist tundi
 • Asukoht: Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a/3, koolitusruum "Sõna"
 • Kursuse maksumus:
  • 599 eurot + km / osaleja.
  • Kahe osaleja korraga registreerumisel -10%.  
 • SpeakSmart on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN
 • Maksumus sisaldab: kursust koos koolitusmaterjalide ja tunnistusega (ning kohvipause).
 • Osaleja nõustub dokumendiga "Õppekorralduse alused ja privaatsuspoliitika"

Tagasiside eelmiselt kursuselt:

 • "Õpe vastas minu ootustele. Arvan, et suutsin kursuse (ja pideva harjutamise) käigus vähendada esinemisest tulenevat ärevust ja sellega paremini toime tulla".
 • "Anna on ise väga hea esineja, kellelt eeskuju võtta ning kes valdab teemat väga hästi. Eriti meeldis mulle koolitaja juures see, et ta oskas alati meie esinemistes vm harjutustes tuua välja midagi, mida me hästi tegime, samas täiendas seda oma kommentaaridega, mida me oleksime saanud teisiti teha".
 • "Vastas mu ootustele. Nii korralduslikult, ülesehituselt. Oli piisav tasakaal nii teooria kui praktilise tegevuse vahel. Piisavalt väljakutsuv oli, et ennest pisut ületada, aga mitte liiga palju. Sai tegeleda oma ärevusemehhanismidega erinevate külgede pealt, mis oligi väga toetav".