Õpik ja töövihik "Arutlev haridus"Väitlusõpik

Siit on leitav õpiku elektrooniline versioon. Õpik räägib arutlemiseks vajalikest olulistest oskustest ning toob näiteid konkreetsetest harjutustest, mida arutlemiseks kasutada nii koolitunnis kui väitlusklubis. Õpik on mõeldud 
  • väitlusklubide juhendajatele, 
  • õpetajatele, kes õpetavad valikkursust "Kõne ja väitlus" 
  • õpetajatele, kes soovivad kasutada väitlusmetoodikat ainetunnis.

Tasuta õpikud ja töövihikud!

  • Kui teie koolis toimib väitlusklubi või õpetatakse valikainet "Kõne ja väitlus", andke palun endast teada e-posti aadressil koolitus@debate.ee ning soovi korral saadame teile TASUTA 10 paberkoopiat õpikust ning 10 paberkoopiat õpiku juurde kuuluvast töövihikust. Teie kanda jääb ainult saatmiskulu (ca €4), v.a juhul, kui tulete ise komplektile järgi. 

Muud materjalid õpetajatele

  • Lisaks õpikule on meil õpetaja jaoks ka palju teisi väitluse õpetamiseks vajalikke materjale, mille kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.
  • Kui eespool loetletud materjalid pakuvad teile huvi, kutsume teid koolitusele. Koolitused on eraldi erinevate ainete õpetajatele. Kõik nimetatud materjalid kuuluvad koolituse hinna sisse.