Argumentide kaardistusMeil kõigil on väljakujunenud mõned peamised head argumendid, mida veenvalt oma põhilistes tööülesannetes kasutada. Kui aga need on juba käiku lastud? Kui tuleb ette olukord, kus nendest ei piisa? Tihti ei jõua meie aju pingelises olukorras kiiresti reageerida ja uued head argumendid tulevad meelde alles siis, kui on hilja. Sind aitab argumentide kaardistus!

Kaardistuses on sagedamini kasutatud väited toetatud tõestusmaterjali (tagasiside näitajad, müüginumbrid, klientide lood, tiitlid, tegevusaastad) ja selgitusega, miks argument just sellises olukorras või selle kliendiga töötab, ning visualiseeritud hästi jälgitavas vormis, millest leiab kiiresti üles eesseisvaks kohtumiseks vajalikud argumendid. Kuula SIIT, miks Manpower oma müügiargumendid kaardistas! 


Mõned olukorra näited, milles argumentatsiooni kaardistus saab teile kasulik olla: 

  1. Ettevõtte müügiosakond kaardistab ühe teenuse müügiargumendid, mida saavad kasutada kõik klientidega suhtlevad osapooled, näiteks müügiosakond, juhid või ettevõtte omanikud. Kliendikohtumise eel tasub kaardistus üle vaadata ja lähtuvalt kliendist valida välja 3-5 argumenti, mis sellele kliendile kõige olulisemad on. Argumentide kasutamise õppimiseks saame lisada koolitusmooduli. 
  2. Juhtkond kaardistab oma ettevõtte tugevused Eesti turul, mida saavad kasutada kõneisikud suhtluses meediaga. Meediaintervjuu eel vaatab kõneisik kaardistuse üle ja teeb enesekindla ja veenva esinemise, sest ta teab, et ei unusta kõige olulisemaid argumente. 
  3. Turundusosakond kaardistab ettevõtte põhilised sõnumid, mida kasutada turunduskampaaniate väljatöötamisel. Järgmist kampaaniat kavandades saab võtta kaardistuse lahti ja vaadata, millised sõnumid on juba kasutust leidnud, millised veel mitte. 
  4. Personaliosakond kaardistab põhilised argumendid personalivaldkonnas, milles on vaja kõige enam töötajatega suhelda - näiteks töölepingud, töögraafikud, paindlik tööaeg, kodutöö. Värbamisel või töötajaga kohtumise ajal võtab personalitöötaja kaardistuse arvutis lahti ja oskab kiirelt reageerida kõikidele küsimustele ja seisukohtadele töötaja poolt. 

Teiega töötavad Eesti kõige pikaajalisema professionaalsema argumenteerimise kogemusega konsultandid. Ühe teenuse/ toote argumentide kaardistus koosneb umbes 10st argumendist, nende vastuargumentidest ja taastugevdustest ning orienteeruv töö maht on 30 tundi. 


Küsi pakkumist oma organisatsioonile


Klientide tagasiside meie teenusele: 
  • Kavatsen kasutada kliendiga töös, eelkõige müügitöös esitluse koostamisel ja ettekandmisel.
  • Vastas ootustele. Väga hästi tehtud kodutöö koolitaja poolt, mis andis võimaluse arutada koolituse käigus meie eluliste ja igapäevaste küsimuste näidetel, mitte rääkida hüpoteetiliselt või ainult kaudsete näidete abil. 
  • Koolitaja oskas anda igale küsimusele vastuse ja selgitas täpselt miks üks või teine asi just nii on.
  • Alates esmaspäevast kasutan õpitut iga päev oma töös. Moodustan töögrupi meie teemade argumentatsiooni panga moodustamiseks.
  • Müügikoolituste suhtes olen väga skeptiline, sest olen käinud mitmete "kuulsate" koolitajate juures. Kõik püüavad hullult eristuda. Aga praegune koolitus oli üllatavalt lihtne. Mulle meeldis!

Loe ka meie varasemat materjali argumenti kasutamisest müügis: