Argument kui suhtlusmudel


Vahel tundub, et suhtluspartneri veenvus ja mõtete selgus oli nii tasemel, et raske on midagi vastu öelda või adekvaatselt reageerida. Kuidas järgmises suhtlusolukorras oma seisukohata hästi selgitada? 


Argument on Sinu vahend.
Struktureeritud, tõestatud ja selgitatud seisukoht on Sinu trump. 
Ka emotsionaalsele väitele saab rahulikult reageerida ning suunata partner ratsionaalsele mõtlemisele. Ratsionaalsele argumendile leiab vastuargumendi, kui tead ümberlükkamise võimalusi ja oled hästi valmistunud. Arutelu
käigus ja praktiliste harjutuste tulemusena saab üheskoos selgeks, millised on võimalused korrastada oma mõtlemist ja kõne, et sul oleks oskus sisukalt ja rahulikult vastata. 

Kursusel osalemiseks ei ole vaja eelteadmisi argumenteerimisest või väitlusest. 

Kursust juhendab Kaspar Kelder. Kaspari kõnelemisosavus pärineb tema väitluskarjäärist, mis on kestnud üle 8 aasta. Tema väga hea tervikliku argumentatsiooni ülesehitamise, teemade analüüsi ja väitlemise oskust hinnates on Kaspar hinnatud koolitaja, moderaator ja väitlusklubide juhendaja. Tagasiside eelmistelt kursustelt: Koolitaja oli väga tubli, põhjalik ning väga pädev.│Koolitaja on sõbralik ja aitav.Teab, mis teeb - hätta ei jäänud.  Koolitaja selgitas kannatlikult kõik küsimused lahti. Ootasin süsteemsust ja selle lahti selgitamist argumendi koostamisel. Sain. Harjutada sai ka piisavalt, see ka meeldis. Üle ootuste hästi sain silmaringi laiendatud. 

Argumendikursuse läbinuna:

 • tead, kuidas struktureerida oma mõtteid ja kõne, 
 • tead, kuidas kasutada mõtete esitamisel argumente kui põhjendatud ja selgitatud väiteid,
 • oskad vestluspartneri argumente analüüsida ning neile adekvaatselt reageerida, 
 • oskad tuvastada ja vältida levinumaid loogikavigu, 
 • tunned ennast julgemalt igapäevastes kõnelemise ja suhtlemise momentides.

Kohtumiste teemad
 1. Ratsionaalne ja emotsionaalne suhtlemine. Mõtte ja kõne struktuur.
 2. Argumenteerimine, demagoogia
 3. Argumendi analüüs ja reageerimine
 4. Argumentatsioon
 5. Esinemise ja kõnelemise stiil, esinemiskindlus, kuulajaga kontakti loomine
 6. Lõpuharjutus koos individuaalse tagasisidega. 
Õpiväljundeid hinnatakse praktiliste tööde käigus. Koolituse lõpus väljastatakse osalenutele tunnistus. 

Lisainfo


Telli see koolitus oma grupile.