Argumentatsioon töövaidluses


Personalijuhi või väikese ettevõtte juhi õlule langeb sageli töötajatega seotud õigusprobleemide lahendamine. Töötaja palkamiseks tuleb sõlmida leping. Halvemal juhul tuleb hiljem vaielda töölepingu tingimuste üle või see üldse lõpetada. Nende ülesannete täitmiseks peab personalijuht tundma tööõigust ja õigusliku argumentatsiooni aluseid ning omama ülevaadet töövaidluste protsessist. Käesolev avalik kursus just neid valdkondi tutvustabki. 

Osalema ootame
personalijuhte ning mikro- ja väikeettevõtete juhte, kes puutuvad igapäevaselt kokku töölepingute ning nendest tulenevate vaidluste lahendamisega. 
Kursusel osalemiseks ei ole vaja eelteadmisi argumenteerimisest, küll oleks hea eelnev kokkupuude tööõigusega.

Kursuse läbinuna: 

 1. oskad koostada tugevaid argumente ja neid veenvalt esitada;
 2. tead, millistele nõuetele peavad vastama õiguslikud argumendid; 
 3. tead, mis võib olla õigusvaidluses tõendiks;
 4. tunned tööõiguse põhitõdesid, sh. töölepingu ülesütlemise aluseid ja protseduuri;
 5. oskad koostada töövaidluskomisjoni seisukohti ning neid suuliselt kaitsta;
 6. tunned läbirääkimiste põhitõdesid. 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
 1. Töövaidluste ennetamine
 2. Töölepingu ülesütlemine
 3. Töövaidluskomisjoni dokumentide koostamine
 4. Argumentatsioon ja õiguslik argumentatsioon
 5. Läbirääkimised
 6. Veenev esinemine
Kursust juhendavad Toomas Taube Advokaadibüroost Derling OÜ ja Sten Andreas Ehrlich SpeakSmartist. Toomas ja Sten moodustavad väga hea ja kokku töötanud tiimi, kellel on suur kogemus nii tööõigus ja vaidluse kui ka nendes olukordades argumenteerimisega.
Toomas Taube on advokaadibüroo DERLING vandeadvokaat ja partner. Toomase üks põhitegevusvaldkondadeks on tööõigus ja vaidluste lahendamine 20-aastane töökogemus advokaadina on Toomasele andnud väga laialdase kogemuse äriõiguse ja tööõiguse alal ning teinud temast tänaseks ühe tunnustatuima spetsialisti Eestis nimetatud aladel.
Sten Andreas on üks Eesti hinnatumaid argumenteerimisoskuste koolitajaid ning tal on kogemus ja taust juriidilises valdkonnas, töötades hetkel ka õiguskantseleri nõunikuna.Registreerumine suletud

Toimumine:
 • Kursuse maht: 16 akad. tundi
 • Grupi suurus maksimaalselt 15 osalejat.