Argumenteerimine IT projektijuhile

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga

Projektijuhil on oluline roll hoidmaks osapoolte vahelist suhtlust sisuka ja avatuna ning suunata osapooli rääkima "sama keelt“. Kui äripool ei mõista arendajate keelt või vastupidi, siis on projektijuhil oluline roll mõtestada kogu suhtlus - mõelda ette, millised on eeldused mingile arvamustele ja mis on tehtud otsuse sisu ja põhjendus. Koolitusel õpetatakse, kuidas projektijuht saab esitada seisukohti arendajate ülesannete või tellija soovide kohta nii, et need oleksid teisele osapoolele arusaadavad ja põhjendatud. Õpetatakse, milliste sõnumite abil inimesed suhtlevad ning kuidas esmalt tuua suhtluspartner emotsionaalsest seisundist ratsionaalse mõtlemise tasandile ja seejärel kasutada argumenti oma mõtte esitamiseks. 

Koolituse läbinuna:

 • on suhtluses tellijate ja arendajatega rahulikumad, selgemad ja ratsionaalsemad, mistõttu jääb töökeskkonnas kommunikatsiooniprobleeme vähemaks;
 • oskavad teha vahet ratsionaalsetel argumentidel ja emotsionaalsetel seisukohtadel ning juhtida osapoolte vahel toimuvat suhtlust just argumentide poole, jättes kõrvale emotsionaalse sisu;
 • oskavad sõnastada ja kaitsta oma seisukohti suhtluse käigus ja põhjendada tehtud otsuseid

Teemad:
 • Inimestevaheline kommunikatsioon 
 • Mõtlemise režiimid, ratsionaalse sõnumi sobivus erinevatesse kontekstidesse 
 • Ratsionaalsete ja emotsionaalsete sõnumite eristamine 
 • Argument kui ratsionaalse mõtlemise ja suhtlemise mudel 
 • Argumendi koostamine ja tõestamine 
 • Argumendi esitamine ja kaitsmine suhtlusolukorras 

Koolituse aluseks ei ole probleemi lahendamine, vaid olemasolevate oskuste edasiarendamine läbi harjutamise. Enne koolituse algust küsitakse harjutuste sisendit ka osalejatelt. Koolituse käigus läbitakse teemasid lühiloengute ja harjutustega, mille oluline osa on koolitaja tagasiside osalejale. Töötatakse individuaalselt või paaris/ väikeses grupis. Harjutuste tagasiside on suulises vormis, kus koolitaja juhib arutelu ning kõik osalejad saavad tuua näiteid. Peale õpet on osalejatel võimalus koolitajaga uuesti kohtuda, et küsida küsimusi, mis omandatu rakendamise käigus on tõstatunud ning läbi arutada (suhtlus)situatsioone, milles osalejad on vahepeal olnud.

Toimumine:
 • Kursuse maht: 8 akadeemilist tundi 
 • Asukoht: TTÜ, Ehitajate tee 5, Tallinn
 • Grupi suurus maksimaalselt 15 osalejat.
 
Telli see koolitus oma grupile.