Argumenteerimisoskused ettevõtjale

Kuupäev selgumisel


Koolitusega toetame Tartu ettevõtjate struktureeritud ja analüütilise mõtlemise ning avaliku esinemise oskusi kui vahendit meeldiva suhtlusolukorra loomiseks ja oma mõtete väljendamiseks.

Koolituselt õpitud argumenteeritud mõtlemis- ja suhtlemisoskusi saad kasutada näiteks sellistes tööolukordades:
 • info kogumine ja analüüs ning oma mõtetest argumentide loome valmistudes koosolekuks;
 • meeldiva suhtlusolukorra kujundamise oskus koosoleku alguses; 
 • läbirääkimine koostööpartneriga, kus on oluline oma ettevõtte seisukohtade veenev esitamine ja teise osapoole kuulamine ja tema vastuargumentidele reageerimine;
 • koosolekul reageerimine küsimustele või vastuargumentidele, enda mõtete tugevuste täiendamine;
 • oma otsuseid põhjendamine kaastöötajatele;
 • toetava töökultuuri kujundamine, kus on aktsepteeritud erinevad seisukohad ja otsused langetatakse toetudes tugevamatele argumentidele. 

Koolituse teemad
 1. Argument kui mõtlemise ja suhtlemise tööriist
 2. Mis on argument ja kuidas seda koostada?
 3. Oma seisukoha tõestamise viisid
 4. Argumendile reageerimine
 5. Argument kirjalikus tekstis ja suhtluses

Koolitaja Kai Klandorf.Registreerumine pole avatud

Toimumine: 

Loe siit rohkem argumenteerimisoskuste koolituste kohta oma meeskonnale või organisatsioonile.