Koosolekute disain ja juhtimine

Kuidas teha nii, et sinu koosolekutele tulevad kõik rõõmuga?

31.01 - 21.02.2020

Hea koosolek inspireerib, paneb mõtlema, paneb kahtlema ja loob sünergiaid. Heast koosolekust sünnivad uued ideed või leitakse mõnele vanale ideele uus lähenemisnurk. Halvasti juhitud koosolekud on tõesti nii inimeste aja, energia kui raha raiskamine. 

Aga hea koosolek ei sünni päris iseenesest. Suurt rolli mängib see, kuidas oleme koosolekut disaininud ja kui osavad arutelujuhid me oleme. Õnneks saab koosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist õppida ja harjutada ning seda päevase koolituse jooksul teemegi.

Kasutame ise SpeakSmartis juba aastaid lihtsaid ja universaalseid nippe põhimõtteid, mis töötavad hästi arutelude argumenteeritumaks, sisukamaks ja elavamaks muutmisel. Koolituse käigus jagame hea meelega enda tähelepanekuid, aga kuulame ja analüüsime teie kogemusi ning disainime teie järgmist arutelu. 

Kursus on üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Seetõttu on ka osalejate grupp väike, kuni 12-liikmeline. Peale igat korda saavad osalejad minna oma töökeskkonda ja oskuseid proovida. Järgmisel kohtumisel on aega oma oskuste proovimist grupi ja koolitajaga arutada. Selline lähenemine kinnistab õpitud oskuseid ja aitab läbi analüüsi oskuste juurutamist igapäevasesse tööalasesse käitumisse. 


Sihtgrupp

Ootame koolitusele kõiki, kelle jaoks koosolekute organiseerimine ja juhtimine on nii suur osas igapäevasest tööst, et sellesse tasub investeerida.

Kursuse läbinuna:

 • oskad kasutada erinevaid koosolekute (arutelude) formaate ja valida sealt eesmärgile vastavalt sobiliku;
 • tead, millised on koosoleku juhi ülesanded enne ja peale koosolekut;
 • omad meetodeid koosoleku struktuuri ja fookuse hoidmiseks;
 • oskad olla rahulik ja argumenteeritud koosolekute juht, kes juhib ennast ja teisi ratsionaalsele mõtlemisele, tekitades osapoolte vahel diskussiooni, mis keskendub ideedele, mitte inimestele;
 • tunned erinevaid koosolekute tüüpolukordi ning oskad hoida konstruktiivset õhkkonda ka keeruliste osalejate ja olukordade puhul.

Õpiväljundeid hinnatakse praktiliste tööde käigus. Koolituse lõpus väljastatakse osalenutele tunnistus. 

Koolituse teemad

 1. Millal on koosolek parim viis mõne teemaga edasi liikumiseks ja millal tasuks kaaluda alternatiive?
 2. Millised on erinevad võimalused sisuka koosoleku ülesehitamiseks ja läbiviimiseks?
 3. Mis on koosolekujuhi roll ja kuidas suunata inimesi argumenteeritud mõttevahetusele, et koosolek saavutaks eesmärgi?
 4. Kuidas koosolekuid käivitada ja lõpetada?

Koolitaja on Marleen Pedjasaar, Arvamusfestival arutelude korraldajate ja moderaatorite koolitaja ning SpeakSmart juhtivmoderaator. Ta on moderaatorina juhtinud paljusid erinevaid arutelusarju, konverentse ja sisekoosolekuid. Tagasiside Marleenile: "Seminari läbiviija süvenes põhjalikult teemasse ja mõtles kaasa. Ta pakkus välja seminari kava, mis oli väga mõistlik ja loogiline. Suutis kaasata inimesi aruteludesse ja grupitöödesse. Aitäh!" Loe Marleeni kohta rohkem tema koolitaja ja moderaatori profiilidest. 

Registreeru koolitusele


SpeakSmart on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.

Kursuse tingimused:

 • Kursuse aeg: 4 päeva, iga kord kell 09:30 - 11:30
 • Kursuse maht: 11 akadeemilist tundi
 • Asukoht: Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a/3, koolitusruum "Sõna"
 • Kursuse maksumus: 299 eurot + km / osaleja, kuni 01.11.2019 199 eurot + km / osaleja. 
 • Maksumus sisaldab: kursust koos koolitusmaterjalide ja tunnistusega ning kohvipause.
 • Õppekorralduse alused ja privaatsuspoliitika.

Osalejate tagasiside SpeakSmart koosolekute disaini ja juhtimise koolitustele: 

 • Sain konkreetsema arusaama sellest, kuidas muuta oma arutelu ühtseks tervikuks, kui palju peaks olema osalejaid ja millist formaati kasutada. Hakkan õpitu järgi tegema korrektuure senises arutelu kondikavas.
 • Koolitus andis mõtteid oma arutelu sisustamiseks ning tuletas meelde kõike loogilist, aga asju mida kipume unustama. Diskussioon või teiste osalejate kogemused või näited on samuti üliolulised. Hakkan arutelu teadlikumalt planeerima ning samuti olen targem konverentsikorraldaja edaspidi.
 • Tänu koolitusele jõudsime viimaks selleni, et tuvastada oma eesmärk. Lisaks soovitused publiku kaasamiseks. Arutelukava läheb kohe ümbertegemisele.
 • Vastab ootustele. Puudutasime kõiki teemasid, mis huvitas ja mis abiks arutelu juhtimisel. Rakendan õpitut arutelude ja koosolekute juhtimisel.
 • Käisime läbi erinevate arutelu osade algusest lõpuni.
 • Koolitaja võttis arvesse minu eelküsimusi ja peatus neil. Valmistan oma arutelu juhtimisi paremini ette. Oskan argumente leida ja ette valmistada.
 • Eelkõige tahtsin erinevad arutelu aspektid enda jaoks uuesti läbi mõelda ja selgemini struktureerida. Eelarvamusfestivali arutelus kohe kukun rakendama. Aga tegelikult, ma arvan, et teatud võimaluste kaardistamine töötab hästi ükskõik millise arutelu jaoks edaspidi.

SpeakSmart kirjutatud lisalugemine samal teemal: