Konsultatsioon 


Konsultatsioone pakume nii individuaalselt kui ka grupile kuni 5 inimest. 

Individuaalne konsultatsioon sobib Sulle, kui:

 • soovid saada arendavat tagasisidet, kas Sinu tekst/jutt on argumenteeritud ja hästi koostatud; 
 • esined sageli tööalaselt koosviibimistel või mujal publiku ees ning soovid ettevalmistust oma sõnavõtu sisu kui ka vormi osas;
 • soovid testida oma argumente avalikuks debatiks, kus koolitaja on Sinu verbaalne sparringupartner;
 • soovid oma ettevõttes välja arendada argumenteerimist toetava juhtimisstiili.

Tehtud tööd: 

 • ettevõtte juhi ettevalmistamine aastalõpu kõneks;
 • riskikommunikatsiooni sõnumite koostamine;
 • konverentsi modereerimiseks ettevalmistamine;
 • sisekoolitaja arendamine läbi vaatluse, filmimise ja tagasiside;
 • konverentsiettekande sisu ja formaadi (esitluse) väljamõtlemine, koostamine ja harjutamine;
 • avalikuks väitluseks valmistumine, argumentide läbiväitlemine konsultandiga; 
 • avalikuks aruteluks valmistumine - struktuuri, põhiargumentide ja üldise sõnumi koostamine;
 • dokumendi läbilugemine ja argumendi analüüs (avalik pöördumine, märgukiri, aruanne);
 • juhi sõnumi kohandamine erinevatele sihtgruppidele;
 • tellimusartiklite kirjutamine kõneisikutele;
 • süsteemne ja pikaajaline mõtlemis-, kõnelemis- ja väitlusoskuste arenguprogramm;
 • dokumentide (avalikud pöördumised, märgukirjad, aruanded) argumenteerituse analüüs;
 • suhtlemissituatsioonide analüüs klientidega, partneritega, kolleegidega;
 • teenuse/ toote müügiargumentide analüüs ja täiendamine;
 • ettevõtte tutvustusteksti / pitchi koostamine;
 • artiklite kirjutamine ettevõtte nimel.

Konsultandid: Margo Loor, Siim VahtrusKai Klandorf, Marleen Pedjasaar. Individuaalseid konsultatsioone viime sõltuvalt konsultandist läbi nii eesti kui ka inglise keeles.

Tehtav töö on täielikult konfidentsiaalne, nii et kliendi nimi ei jõua SpeakSmart avalikku portfooliosse.

Tagasiside teenusele: 
 • Teenus väga heal tasemel ja professionaalne algusest kuni viimase sessioonini. Margo võttis arvesse minu soove ja huvisid ning valmistas koolituse vastavalt sellele. Tänud sellisele lähenemisele oli ka sisu ja lõpptulemus hea. 
 • Kõik oli suurepärane, kliendi soovide täielik arvestamine ja vastavalt sellele sisu korrigeerimine. Tailor'datud töö. Aitäh. 
 • Kuna päringuga ise ei tegelenud, siis ei oska kogu protsessi hinnata. Meeldisid juhised, kuidas kohale tulla ja üles leida. Samuti asjatundlikkus, personaalsus ja paindlikkus koolituse läbi viimisel vastavalt koolitatatava ootustele ja tasemele. 
 • Professionaalne teenus. Pühendunud ja reaalset lisaväärtust loov teenus.
 • Marleenil on suured kogemused nii koolitaja kui moderaatorina ja ta oskas anda meile just seda infot, mida vajasime. Suur tänu! 
 • Sisutihe, vastab esitatud soovile. 
 • Olen rahul sellega, kuidas tagasisidet anti. Oluline, et küsiti, kuidas tagasiside saaja oma esinemist nägi või hindas. Tagasiside ei olnud kordagi halvustav, vaid pigem toetav ja tunnustav, kuidas asju paremini teha ning mida esinemist ette valmistades ja läbi viies tuleks kindlasti arvestada ning tähele panna.
 • Sain kasulikke näpunäiteid ja hindan heaks tagasisidet hääle tugevuse ja kõne monotoonsuse mõõtmise kohta.
 • Tagasiside on asjalik. Koosneb komponentidest ja praktilistest näpunäidetest. Saab ka taustateavet ja muud huvitavat infot. Saab vastused ka lisaküsimustele ja ei vaadata närviliselt kella. Olen juba soovitanud mitmele inimesele. 
 • Mulle meeldis enim konsultatsiooni konstruktiivne tagasiside andmine. Samuti annab individuaalne konsultatsioon võimaluse enim keskenduda just tellija jaoks olulistele küsimustele.