Arenguprogramm ingliskeelsete mõtlemis-, suhtus- ja kõnelemisoskuste arendamiseks


Õpetame oma arvamuse avaldamise, kuulamise ja teiste arvamuse aktsepteerimise, oma positsiooni kaitsmise ning ratsionaalsete, kuid seejuures meeldivate arutelude loomise ja juhtimise ning läbirääkimiste oskuseid.

Seda kõike eesmärgistatult, et õpe toetaks Eesti riiki esindavate ametnike oskusi:
 • pidada läbirääkimisi Eestile olulistel teemadel,
 • müüa oma ideid argumenteeritult ning tõstatada olulisi küsimusi Euroopa tasemel,
 • juhtida koosolekut ladusas inglise keeles,
 • esineda koosolekul veenvalt, selgelt ja enesekindlalt,
 • märgata olulisi arutelupunkte ning tõstatada need küsimustena,
 • sõnastada selgelt ja argumenteeritult suulise ja kirjaliku töögrupi kokkuvõte,
 • olla suhtlusolukorras enesekindel ja rahulik, märgata võimalusi teemade tõstatamiseks sotsiaalse suhtluse olukorras;
 • koosolekuid ette valmistada, nendele eelnevates läbirääkimistes osaleda, läbirääkimisi pidada ja nende käigus kokkuleppeid sõnastada,
 • vajalikke dokumente ette valmistada, jälgida seal head struktuuri ja argumentatsiooni.
Õppes on integreeritud koolitused ja SpeakSmartClub formaat ning seda viiakse läbi inglise keeles. Programmi teemad ja mahud:
 • Argumenteerimisoskused, 2 päeva 
 • SpeakSmartClub, 6 kuud kuni 1 aasta, kohtumised üle nädala 2 tundi
 • Esinemis- ja esitlusoskused, 2 päeva
 • Koosolekute ja arutelude disain ja juhtimine, 1 päev
 • Argumenteeritud läbirääkimised, 1 päev

Otsid abi eesistumise poolaastal toimuvate konverentside ja arutelude juhtimisel? Küsi moderaatorit meie käest!