Arenguprogramm argumenteeritud mõtlemis-, suhtlemis- ja veenmisoskuste arendamiseks


Õpetame oma arvamuse avaldamise, kuulamise ja teiste arvamuse aktsepteerimise, oma positsiooni kaitsmise ning ratsionaalsete, kuid seejuures meeldivate arutelude loomise ja juhtimise ning läbirääkimiste oskuseid.

Seda kõike eesmärgistatult, et õpe toetaks töötajate oskusi:
 • müüa oma ideid argumenteeritult ning tõstatada olulisi küsimusi,
 • pidada läbirääkimisi olulistel teemadel,
 • üles ehitada ja juhtida koosolekut, 
 • esineda koosolekul veenvalt, selgelt ja enesekindlalt,
 • märgata olulisi arutelupunkte ning tõstatada need küsimustena,
 • sõnastada selgelt ja argumenteeritult suulise ja kirjaliku töögrupi kokkuvõte,
 • olla suhtlusolukorras enesekindel ja rahulik, märgata võimalusi teemade tõstatamiseks sotsiaalse suhtluse olukorras;
 • koosolekuid ette valmistada, nendele eelnevates läbirääkimistes osaleda, läbirääkimisi pidada ja nende käigus kokkuleppeid sõnastada,
 • vajalikke dokumente ette valmistada, jälgida seal head struktuuri ja argumentatsiooni.

Õppes on integreeritud koolitused ja SpeakSmartClub formaat õpitud oskuste harjutamiseks:
 • Argumenteerimisoskused, 2 päeva 
 • Argumenteeritud läbirääkimised või müük, 1 päev
 • Koosolekute ja arutelude disain ja juhtimine, 1 päev
 • Esinemis- ja esitlusoskused, 2 päeva
 • SpeakSmartClub, 1 aasta, kohtumised üle nädala
Soovi korral lisame või vahetame koolitusteemasid. Programmi viime läbi eesti või inglise keeles.