Argumenteerimine 

Argumendioskused on iga töötaja ja juhi töövahend tööalases suhtlemises!

Kui Sinu tööülesannete hulka kuulub läbimõeldud otsuste tegemine ning neid otsuseid puudutav suhtlus erinevate sihtrühmadega, siis see on oskus Sulle! 

Suure tõenäosusega on Sul kõige keerulisemad olukorrad, kus mõlemat mainitud kompetentsi tuleb kasutada üheaegselt, näiteks rakendada adekvaatset analüüsioskust keerukates situatsioonides, langetada kaalutletud otsus ja kommunikeerida seda töötajatele või teistele osapooltele või osalemine tekkivates suulistes või kirjalikes vaidlustes.

Argument võimaldab kogutud infot analüüsida, leida üles ja koondada vajalikud elemendid (väitest järelduseni) ning luua infost loogilise terviku. Osalejad korrastavad argumendi mudeli õppimisega oma mõtete struktuuri, loovad endale mõtlemise süsteemsust ja parandavad mõtete väljendusoskust. Lähtume õpetamisel muuhulgas põhimõttest, et kui kõik osalejad oskavad kasutada argumendi mudelit, siis võimaldab see neil ühtsemalt toimida ja omavahel suhelda. Kui ühed ütlevad "argument", siis saavad teised aru, millest jutt käib.

Õpetame koolituse käigus, mis argument on, milleks see tarvilik on ja kuidas argumenti oma tööalastes situatsioonides kasutada – läbirääkimistel, müügis, koosolekutel. Argumendi kasutamine tööl võimaldab keskenduda sisule ja eristada seisukohti inimestest; võimaldab vältida laskumist emotsionaalsesse manipulatsiooni; võimaldab teha ratsionaalsemaid ja püsivama mõjuga otsuseid või struktureeritumaid ja sisukamaid koosolekuid.

Koolituse läbiviimisel saavad osalejad argumendiõpetuse raamteadmised videokoolitusena enne kohtumist, nii et ruumis kohtudes on kõigil juba argument selge ja saame liikuda aktiivse harjutamise juurde.

Koolituse läbinud osalejad:
 • oskavad hinnata, millistes tööolukordades on mõistlik kasutada argumenteerimisoskust ning millised olukorrad ei võimalda tulemuslikku suhtlemist;
 • teavad, kuidas ratsionaalselt lahendada tööalaseid suhtlemisolukordasid ja konflikte;
 • oskavad juhtida ennast ja teisi ratsionaalsele mõtlemisele ning tuua välja emotsionaalsest seisundist;
 • oskavad moodustada suuliselt või kirjalikult ratsionaalseid argumente, neid ära tunda ja tööalases suhtluses (koosolekutel, läbirääkimistel, müügis) kasutada;
 • oskavad kaitsta oma ideid juhtkonnas, komisjonis või koosolekutel;
 • teavad, kuidas tekitada ja hoida kolleegidega ratsionaalset arutelu, kus kõik saavad sõnast „argument“ ühte moodi aru.

Tellijate ja osalenute tagasiside: 

 • See oli koolitus mõtlevale inimesele. 
 • Väga vajalik teema, õigusloomes karjuv vajadus sellise süsteemsema mõtlemise poole. XXI sajand!
 • Väga tänuväärne töö, mida Eestis teete. Soovitan koolitust kõikidele organisatsioonidele, kes tegelevad tootearendusega. 
 • Meie töö praktiliselt argumenteerimisest koosnebki, nii et plaanin oskusi rakendada igal sammul, eelkõige aruannete koostamisel. 
 • Koolitus ületas minu ootusi, hea oli meelde tuletada veenvate argumentide ülesehituse põhimõtet ning see on lihtsalt rakendatav nii töös kui muudes suhetes. 
 • Tulin madalate ootustega, sest erinevad viimased koolitused, kus olen osalenud on osutunud üsna nõrgaks. Olin väga positiivselt üllatunud, et pakkumus ja koolitus olid ühteaegu head. Isegi võiks öelda, et koolitus oli päris elus parem kui paberil. Positiivsed ja argumenteeritud maailmaparandajad!
 • Metoodiline lähenemine teemale koos praktiliste harjutustega. 
 • Kasutan oskusi aruannetes oma väidete esitamisel ja aruteludel oma väidete kaitsemisel.
 • Hakkan teadlikumalt jälgima oma väidete põhjendatust ja struktuuri.
 • Koolitus oli sisukas ja mõnusalt tempokas. Oluline on läbiv loogika sinu jutus, alati leida tõendatud põhjendused oma väidetele ning hoida kuulajate tähelepanu.
 • Koolitus ületas minu ootusi. Teooria oli piisav ja arusaadav. Palju praktilisi tegevusi teooria rakendamiseks. Koolitaja Margo oli asjatundlik ja huvitav ning suutis mõlemal päeval 8 tunni jooksul tähelepanu üleval hoida. Argumenteerimise ülesehitust, väide-> seletus -> tõestus -> järeldus, kasutan edaspidi märguannete ja aruannete kirjutamisel. Avalikel esinemisel ja ettekannete tegemisel kasutan argumenteerimise ülesehitust ja pööran tähelepanu kehakeelele: naeratan, loon publikuga silmside, toon näiteid, jälgin käte tegevust jm.
 • Enne koolituse pakkumise tegemist meiega kohtuti ja püüti välja selgitada meie koolitusvajadus. Tõenäoliselt aitas see pakkumise tegemisele kaasa, sest koolitus oli väga hästi suunatud just meie osakonna vajadustele. Hea on näha, et koolitus tehakse koolitatavatele, mitte ei ole koolitaja "üks järjekordne tööpäev koolitusvaldkonnas". Koolitaja ei olnud mitte ainult oma ala professionaal, vaid suutis oma teadmisi ka väga hästi edasi anda. Hiljem koolitusel osalenud kolleegidega rääkides tundus, et kõik said omale häid näpunäiteid, mida kavatsetakse rohkem kasutada ja mida tasub meeles pidada. Reelika Luhtaru, Haridus- ja Teadusministeerium 

Vaata ka: