Argumenteerimine 2


Ilmselt oled nüüdseks juba argumenteerimise baasoskuste koolituse meiega koos läbinud ning sellest on ligi pool aastat möödas. Tahaks nüüd teada, kuidas olla argumenteerimises osavam, seda ka keerulisemate läbirääkimiste protsessides, kus laual on korraga palju argumente ning suhtluses kasutatakse kõiki veenmis- ja mõjutamisvahendeid. 

Õpetame tase 2 argumenteerimisoskusi:

  • kes on läbinud argumenteerimisoskuste baastaseme koolituse;
  • nendele, kellel on juba argumendi mudel selge ja aktiivselt mõtlemis- ja suhtlusvahendina kasutusel;
  • inimestel, kes peavad pidevalt osalema keerukates suhtlusolukordades, näiteks pikaajalistes läbirääkimistes, keerulisi otsuseid nõudvatel koosolekutel või juhtimises.
Koolituse läbinud osalejad oskavad:
  • moodustada mitmeid erinevat tüüpi ja keerulisemaid argumente, neid ära tunda, tõestada, analüüsida, ümber lükata ja taastugevdada;
  • analüüsida enda ja teise osapoole keerukat argumentatsiooni, leida sellest nõrgad kohad ja nendele vastata;
  • tunda ära ja reageerida adekvaatselt sisutühjale argumendile ja demagoogiale;
  • kuulata või lugeda keerulist teksti, eristada sealt argumente ja teha efektiivseid märkmeid, mis aitavad hiljem räägitut meenutada;
  • juhtida küsimustega ennast ja teisi ratsionaalsele mõtlemisele.

Tellijate ja osalenute tagasiside:

  • Väga tänuväärne töö, mida Eestis teete. Soovitan koolitust kõikidele organisatsioonidele, kes tegelevad tootearendusega. Swedbank
  • Meie töö praktiliselt argumenteerimisest koosnebki, nii et plaanin oskusi rakendada igal sammul, eelkõige aruannete koostamisel. Riigikontroll