Argumenteeritud juhtimine:
Ära tõsta häält, mõtle välja paremad argumendid


Kui otsused sünnivad käsukorras, emotsioonide pinnalt või ilma aruteluta, võivad head ideed muutuda kiretuks ja jääda teostuseta. Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees kui teiste sihtgruppide hulgas.

Argumenteeritud otsuseid võetakse vastu suurema usaldusega ning selline lähenemine muudab otsused iseenesest kvaliteetsemaks. 

Vertikaalsed käsuliinid ei tööta uue põlvkonna inimestega. Projektijuhtimise ja maatriksstruktuuride roll ettevõtetes kasvab kiiresti. Kuidas teha häid otsuseid ja neid selgelt kommunikeerida olukorras, kus keelata-käskida enam ei saa? Mismoodi sisse viia argumenteeritud juhtimist? 

Argumenteeritud juhtimine on uue põlvkonna juhtimise mõtteviis, sest valikuid täis maailmas käskimisest või nõudmisest ei piisa!

Koolitusele ootame: 

 • tipp- ja keskastme juhid, kes tahavad viia oma otsuseid selgelt ja veenvalt töötajateni;
 • nõukogu ja juhatuse liikmed, kes tahavad oma organisatsioonis kujundada välja argumenteeritud juhtimiskultuuri;
 • kõik, kes peavad looma või juhtima läbipaistvaid, kaasavaid ja ratsionaalseid otsustusprotsesse.


Koolitus sobib Sulle, kui: 

 • tahad olla veendunud, et Sinu otsused on kaalutletud, mitte intuitiivsed;
 • soovid teha püsiva mõjuga ja loogilisi otsuseid;
 • tahad, et meeskond saaks Sinu otsustest aru ning toetaks mõistlike otsuste tegemist;
 • soovid käivitada oma meeskonnad efektiivseid arutelusid, kus esitatakse ideid argumenteeritult. 

Koolituse läbinuna oskad:
 • koostada oma otsuse tegemiseks ja toetuseks selgeid, loogilisi ja põhjendatud argumente;
 • analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja neile adekvaatselt vastata;
 • kaitsta ja taastugevdada tõestusega oma otsuseid suhtluse käigus;
 • küsida sisukaid küsimusi ning osata neile vastata;
 • tunda ära ja reageerida demagoogiale;
 • kasutada erinevaid argumentatsiooni strateegiaid lähtuvalt kuulajaskonnast.

Koolitus juhendab Margo Loor.


Tagasiside:
 • Üle pika aja parim koolitus! Kogu oma raha väärt! Margo on väga hea koolitaja, teema oli vajalik ja huvitav, hästi ilmestatud ning väike grupp võimaldas omavahelist suhtlemist ja tagasiside andmist ja saamist. Ühesõnaga väga mõnus oli. Hoolimata pikast ja intensiivsest päevast oli päeva lõpus isegi kahju, et koolitus juba läbi sai. Ja kui palju tarkust ja häid näiteid veel kaasa sai :)
 • Väga vajalik igapäevases meeskonnatöös.
 • Et paneks rohkem mõtlema inimesi, mida nad räägivad.

Lisalugemist/ kuulamist samal teemal: