Argumenteeritud müük ja müügiargumentide loomine


Müügikoolituste suhtes olen väga skeptiline,
sest olen käinud mitmete "kuulsate" koolitajate juures.
Kõik püüavad hullult eristuda. Aga praegune koolitus
oli üllatavalt lihtne. Mulle meeldis!


Müük läheb normaalselt, aga järjest sagedamini kohtad kliente, kes küsivad „Miks?” ja ootavad Sinu käest argumente oma toote või teenuse kohta. "Miks ma peaksin ostma teie käest, kui teine teenusepakkuja on odavam?" Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente vajab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Sinu müügitiimil peavad tugevad argumendid olema tagataskust võtta.


Olukorrad, kus argumenteerimisoskust müügitöös vaja läheb:
 • esitlus- ja suhtlusprotsess kliendikohtumisel, kus on vaja toodet/ teenust tutvustada, tuua välja erinevused konkurentide osas ja selgelt välja tuua lisaväärtus, mida Sinu ettevõte pakub;
 • koosolek partneriga, kus on vaja müüa oma ettevõtet kui väärtuslikku koostööpartnerit;
 • kõneisiku esinemine klientide või partnerite ees, kus ta „müüb“ ettevõtte mainet ja lisaväärtust;
 • tiimisisene koosolek müügieesmärkide püstitamiseks ja kommunikeerimiseks ja põhjendamaks müügist tulenevaid vajadusi ettevõtte sees.
 • ettevõtte sisemine tootearenduse- ja esitluse protsess, et läbi mõelda oma toodete / teenuste tugevused.

Lisaks koolitusele töötame välja konsultatsiooniteenuse põhiselt välja teie ettevõtte või toote/teenuse müügiargumentide kaardistuse, sidudes müügiväited ettevõtte numbriliste näitajate, tagasiside ja kogemuslugudega. Müügiargumentide kaardistus on kasulik töövahend müügimeeskonnale kliendikohtumisteks ning turundusosakonnale ja kõneisikutele oma ettevõtte tutvustamiseks. 


Koolituse läbinud töötajad:

 • teavad, kuidas siduda oma mõtted ja ettevõtte näitajaid tugevaks müügiargumendiks konkreetse toote või terve ettevõtte kohta;
 • teavad, kuidas suunata küsimustega klienti või partnerit ratsionaalsele mõtlemisele, et ta mõistaks paremini teie müügiargumente;
 • oskavad teha vahet kliendi või partneri emotsionaalsetel ja ratsionaalsetel seisukohtadel ning filtreerida paljusõnalisest mõttest välja ratsionaalne sisu, et rõhuda müügis just nendele küsimustele;
 • oskavad reageerida kliendi või partneri küsimustele ja vastuargumentidele, et oma toodet kaitsta.
Osalejate soovitused SpeakSmart argumenteeritud müügi koolitusele:
 • Müügikoolituste suhtes olen väga skeptiline, sest olen käinud mitmete "kuulsate" koolitajate juures. Kõik püüavad hullult eristuda. Aga praegune koolitus oli üllatavalt lihtne. Mulle meeldis! Kaia, Digiekraanid
 • Vastas ootustele. Väga hästi tehtud kodutöö koolitaja poolt, mis andis võimaluse arutada koolituse käigus meie eluliste ja igapäevaste küsimuste näidetel, mitte rääkida hüpoteetiliselt või ainult kaudsete näidete abil. 
 • Koolitaja oskas anda igale küsimusele vastuse ja selgitas täpselt miks üks või teine asi just nii on.
 • Alates esmaspäevast kasutan õpitut iga päev oma töös. Moodustan töögrupi meie teemade argumentatsiooni panga moodustamiseks.
 • Väga tähelepanelik, haakuv. 5+! Kiire, kordagi polnud igav. Tavaliselt mõte jookseb poole peal ära. Siin seda polnud.
 • Loodan koostada hästi struktureeritud pitchi, et võimalikult efektiivselt müüa oma firma teenust. Koolitus andis tõuke läbi mõelda ja koostada hea pitch ka oma igapäevatööga seotud toote/teenustega. Its quite a challange it seems :) 
 • Kavatsen kasutada kliendiga töös, eelkõige müügitöös esitluse koostamisel ja ettekandmisel.

Lisalugemine: