Argumenteeritud müük


Müük läheb normaalselt, aga järjest tihemini kohtad kliente, kes küsivad Miks? ja ootavad Sinu käest argumente oma toote ja teenuse kohta. Miks on teie toode parem? Miks ma peaksin ostma teie käest, kui teine teenusepakkuja on palju odavam.

Klient teab, mis on argument. Kas ka Sina? Sul peab olema tagataskust argument võtta,sest emotsionaalne müük ei tööta tänapäeval enam igas situatsioonis. Olukorrad, kus argumenteerimisoskust müügitöös vaja läheb:
 • esitlus- ja suhtlusprotsess kliendikohtumisel;
 • tiimisisene koosolek eesmärkide püstitamiseks ja kommunikeerimiseks;
 • ettevõtte sisemine tootearenduse- ja esitluse protsess;
 • koostöö teiste osakondadega, põhjendamaks müügist tulenevaid vajadusi.

Õpetame oskusi:

 • 1-päevase tellimuskoolitusena müügimeeskondadele, mille käigus töötame teie ühe toote/ teenuse müügiargumentide koostamise, vastuargumentide läbimõtlemise ja omakorda nendele vastuste väljatöötamisega;
 • konsultatsiooni käigus, mille jooksul töötame välja teie toodete ja teenuse müügiargumentide baasi, kui ettevõtte seisukohti toetavad tugevad näited - faktid, klientide tagasiside, uuringud. 

Koolituse läbinuna:

 • oskad siduda oma mõtted ja ettevõtte näitajaid veenvaks argumendiks;
 • oskad teha vahet emotsionaalsetel ja ratsionaalsetel seisukohtadel ning filtreerida paljusõnalisest mõttest välja argumentatsioon;
 • oskad reageerida kuuldud küsimusele ja vastuargumendile;
 • oskad suunata küsimustega suhtluspartnerit ratsionaalsele mõtlemisele;
 • oskad oma toodet esitleda ja oma positsiooni kaitsta argumenteeritult.

Osalejate soovitused SpeakSmart argumenteeritud müügi koolitusele:
 • Koolitaja oskas anda igale küsimusele vastuse ja selgitas täpselt miks üks või teine asi just nii on.
 • Alates esmaspäevast kasutan õpitut iga päev oma töös. Moodustan töögrupi meie teemade argumentatsiooni panga moodustamiseks.
 • Väga tähelepanelik, haakuv. 5+! Kiire, kordagi polnud igav. Tavaliselt mõte jookseb poole peal ära. Siin seda polnud.
 • Loodan koostada hästi struktureeritud pitchi, et võimalikult efektiivselt müüa oma firma teenust. Koolitus andis tõuke läbi mõelda ja koostada hea pitch ka oma igapäevatööga seotud toote/teenustega. Its quite a challange it seems :)
 • Kavatsen kasutada kliendiga töös, eelkõige müügitöös esitluse koostamisel ja ettekandmisel.

Koolitust juhendab Margo Loor.
Margo tegeleb SpeakSmart arendusjuhina ja koolitaja-konsultandina igapäevaselt teenuse arenduse ja müügiga. Margo töötanud mitmete Eesti müügitiimidega ja -juhtidega, õpetades argumenteeritud müügi- ja suhtlusoskusi. "Sümpaatne, oma ala spets," ütlevad argumenteeritud müügi koolitusel osalenud Margo kohta. Loe ka meie müügiteemalisi artikleid siit!