Demagoogiale reageerimine


„Võid kindel olla!“ või „Murrame läbi!“? Kui oskad ära tunda seda, kui Sind veendakse ilma sisuka sõnumita, oskad küsida ja leida sisukaid sõnumeid kergemini üles. Õpetame Sind leidma tekstist või jutust demagoogilisi elemente ning kaitsma ennast selle vastu.

Teemade käsitleme argumenti kui mõttemudelit ning argumendi roll diskussioonis. Seejärel vaatame, millised on levinumad demagoogiavõtted ja loogikavead ning kuidas eristada demagoogiat argumenteeritud seisukohtadest. Praktiliste harjutuste käigus otsime tekstist ja videost demagoogiavõtteid ja harjutame nendele reageerimist. 

Koolitajapoolse sisendi andmine toimub diskussioonina vältides frontaalloengut. Koolitaja küsib osalejatelt küsimusi ning tekitab arutelu, mille käigus üritatakse jõuda praktiliste soovituste ja lahendusteni. Seejärel võrreldakse arutelu käigus saadud tulemusi teooriaga. Teooriat toetatakse artiklite, videote ja harjutustega. Harjutusi sooritatakse individuaalselt, paarides ja grupiaruteluna. Käsitletavat teooriat seostatakse osalejate igapäevatööga grupiarutelude käigus. 


Koolituse läbinud osalejad:

  • teavad, mis on erinevus argumenteeritud sõnumi ja demagoogia vahel;
  • mõistavad argumenteerimisoskuse vajalikkusest suhtluses;
  • teavad, mis on demagoogia ning kuidas seda tuvastada;
  • oskavad demagoogiale adekvaatselt reageerida. 

Õpetame koosolekute juhtimist:

  • 1-päevase tellimuskoolitusena grupile või
  • 3-tunnise töötoana suvepäevade raames tutvustava ülevaatena teemasse.

Tellijate ja osalejate soovitused:
 
  • Struktuurselt esitatud ning hea näidetebaasiga lühiülevaade argumentide kasutamisest.
  • Oli kompaktne ja ülevaatlik, praktilisest elust näidete ja piisava iseseisva kogemusega.
  • Otsin rohkem argumente avalikus debatis ja märkan demagoogiat, samas hoiakute muutmiseks vajalik ka emotsioone arvestada: oled kaotanud, kui vastaspool demagoogiline ja emotsionaalne, mina aga vaid fakti-ja argumendipõhine.