Esinemis- ja esitlusoskused:
Clarksoni ja Jobsi jälgedes


Parimad esitlejad mitte lihtsalt ei räägi sulle, mitte ainult ei näita sulle, vaid panevad su kaasa elama ja tundma. Jeremy Clarkson ei näidanud oma saates autosid nagu seda teevad sajad autosaated üle maailma. Ta pani oma publiku elama ja hingama autode maailma. Steve Jobs ei esitlenud telefone, ta tõmbas inimkonna kaasa tehnoloogia disaini võluilma.

Esinemine on täis vastuolusid. Veenev ettekanne võib muuta kuulajate mõtlemist, kuid piir mõju ja manipulatsiooni vahel on habras. Avalik kõnelemine sarnaneb küll tavapärasele suhtlemisele, kuid tundub hoopis hirmsam. Tihti põhjendamatult.

Esinemisoskus ei nõua raamatutarkust, kuid meisterlikkuse eelduseks on teadlik areng. Koolitus lähtub ideest, et hea esineja suudab märgata ja mõista kõnelemise olukorrast, kuulajatest ja iseendast tulenevaid tulemust määravaid tegureid.

Meie õppe läbiv loogika on see, et esinemisoskused koosnevad erinevatest komponentidest. Hea esineja:

 1. valitseb oma keha ja häält,
 2. oskab argumenteeritult oma mõtteid esitada,
 3. oskab pakkuda esitluselamusi läbi hea nalja ja naeratuste,
 4. oskab juhtida oma närvipinget,
 5. oskab suhelda publikuga,
 6. teab erinevaid esitlustarkvarasid ja oskab esinemist nendega toetada. 

Õpe loob keskkonna, kus saab õppida põnevate, publikut puudutavate esinemiste ja neid toetavate visuaalsete materjalide ehk esitluste loomist. Vaatame erinevat liiki esitlusi - projektiaruanded töökoosolekul, tooteesitlused, koolitused, ettekanded infopäevadel ja konverentsidel. Loenguid selle kohta, et käte rinnal risti hoidmine on suletud poos, kursusel ei tule. Tehnoloogia roll esitlustel, lugude ja metafooride kasutamine, kuulajate muutmine osalejateks, lihtsuse ja selguse loomine on valik fookusteemadest.

Olulise osa koolitusest ehitame üles osalejate küsimustele ja väga palju aitab õppimisele kaasa see, kui Sind on ees ootamas reaalne esitlusolukord. Kursus sisaldab palju praktilist harjutamist, igal kohtumiskorral saad läbitud materjali kohe ka proovida. Lihvime koos sõnumeid, jutustame lugusid ja loome jooniseid ning slaide. Selleks, et selline aktiivne lähenemine oleks võimalik, on esinemisoskuste koolituse grupi suuruse piiriks maksimaaselt 10 inimest. 

Koolitus sobib Sulle, kui Sinu töös on esinemine niivõrd sage või oluline ülesanne, et sellesse tasub investeerida, soovid mõista esinemise edukuse kriteeriumi ja harjutada esinemist ning saada sellele professionaali tagasisidet.

Kui sul on olemas video oma avalikust esinemisest, jaga seda meiega! Lae video üles Youtube'i või Vimeosse ning saada meile link info@speaksmart.ee. Mahukaid faile saab jagada https://www.wetransfer.com/ kaudu.

Koolitust viib läbi juhtivkoolitaja Margo Loor.


Koolituse läbinuna: 
 • oskad esinemise situatsiooni enda jaoks lahti mõtestada;
 • mõistad esinemisärevuse allikaid ning oskavad nendega enda jaoks piisavalt hästi tegeleda;
 • oskad kasutada esinemise veenvamaks muutmiseks oma keha, nägu ja sõna;
 • oskad analüüsida kuulajaid ja kohandada oma ettekande sisu vastavalt sellele;
 • oskad suhelda kuulajatega oma sõnumi edastamise käigus;
 • oskad esinedes teha keerulised teemad lihtsaks ning edastada need kuulaja jaoks selge struktuuriga;
 • tunned sõnumit toetava näitlikustamise kehakeelelisi, tehnoloogilisi ja sõnalisi võimalusi;
 • oskad hinnata enda ja teiste sõnavõttude sisulist ja vormilist tugevust.

Tellijate ja osalenute tagasiside:
 • Kui ma alguses olin osalemises kahtlev, siis see koolitus muutis mu arvamust. Koolitusel õpitut saab kasutada üsna universaalselt- eneseväljendusoskus, sõnumi selgus, enda kuuldavaks ja nähtavaks tegemine on vajalikud oskused suheldes kolleegiga, partneriga silmast silma ning esinedes suuremale kuulajaskonnale. Koolitus oli ise näide sellest, kuidas ja millest koosneb hea esitlus. Alates esinemise ettepanekust kuni publiku tänamiseni.
 • Üks parimatest koolitajatest. Esmaspäeval on esinemine. Rakendan kogemused kohe töösse. 
 • Koolitaja väga suur kogemus. Oskus rääkida, lahti mõtestada, selgitada, põhjendada, tehes seda kujundlikult ning erinevate näidete varal. Koolitaja suurepärane oskus panna osalejaid avatult suhtlema ning osalejate aktiivne kaasamine tegevustesse läbi erinevate ülesannete. Meeldis ka see, et teemade või alateemadega ei mindud "pikale", vaid just parasjagu ning üleminekud ühelt (ala)teemalt teisele olid sujuvad. Väga hea näitlikustamise arsenal (isiklikud näited, reaalsed olukorrad elust, videod). Läbi eelneva loodi väga hea õhkkond koolitusest osavõtjate vahel, mis omakorda loob eelduse koolituse kordaminekuks.
 • Ületas ootusi. Oli huvitavam ja praktilisem kui arvasin. Polnud kuiv ja kulunud teooria, vaid näideterohke ja mõistetav. Seejuures koolitaja kasutas neid teadmisi ise koolituse vältel ja andis pidevalt tagasisidet meie enda esinemistele. Nii jäävad asjad meelde.
 • Koolitus vastas täielikult minu ootustele. Kõik koolitusel läbitud teemad olid olulised (ettekande ettevalmistamine ja ettekande struktuur, sõnumi olulisus ettekandes ning kuidas viia sõnum, erinevaid tehnikaid kasutades, kuulajateni jne) . Oluline oli informatsioon, kuidas esineda veenvalt ja nii, et ettekandes esitatud sõnum ka meelde jääks. Väga meeldis, et sai kohapeal ka õpitut läbi ettekannete ettevalmistamise ja kohapeal esitamise, kinnistada. Tunnen ennast peale Teie koolituse läbimist palju kindlamalt, kui järgmist ettekannet ette valmistan ja kindlast aitab õpitu kaasa konkreetsemale, sisukamale ja veenvamale esinemisele. 
 • Palju häid nippe edaspidiseks, nt kuidas publikut paremini kaasata või kuidas tehniliste abivahenditega esitlust paremaks muuta.
 • Publiku kaasamine oli hästi hea asi, mis mulle meeldis, mida prooviksin kasutada. Näite või loo rääkimine, mis ilmestaks minu esinemist ja samal ajal haarab publiku jälle kaasa mõtlema.
 • Hindan väga seekordset koolitust, kuna õnnestus saada mõistlik kogus hästi praktilisi (ja mis peaasi täiesti teostatavaid - vaja ainult kätte võtta ja teha!) nõuandeid ja võtteid, et oma esitlusi ilmekamaks ja haaravamaks muuta. Hästi praktilised ja teostatavad nõuanded ja seega ka suurem ind ja motivatsioon kõike järele proovida.
 • Kaasas kõiki osalejaid. Seadis alguses selged reeglid ja järgis neid ning pani ka teised neid järgima. Andis tagasisidet, mis oli väga oluline. Väga meeldis, et ühele ülesandele oli aluseks praeguse Presidendi kõne. 
 • Vastas. Sain häid nippe oma esitluste läbiviimiseks. meeldis, et õpitud osad ka rakendati praktiliselt läbi ja saime vahetu tagasiside koolitajalt.
 • Hindan väga kõrgelt seda, et enne pakkumise esitamist kohtusime koolitajaga, et üheskoos täpsustada me ettevõtte vajadusi ning eesmärke. Samuti arvestas koolitaja meiepoolsete soovide ja soovitustega. Pakkumine oli väga põhjalik ning reaalne koolitus vastas sellele täielikul määral. Koolitus oli professionaalne ja asjalik, samas meeldiv ja vahetu. Koolitaja sai osalejatega väga hea kontakti. Kommunikatsioon koolitaja poolt oli väga professionaalne kogu protsessi jooksul, sh eelinfo ning suhtlus osalenutega peale koolitust. Merko Ehitus Eesti ja Kapitel 
 • Advokaatidele pole avalik esinemine üldjuhul võõras, aga alati saab paremini. Koolitaja juhtis tähelepanu paljudele nüanssidele, millele avaliku esinemise ettevalmistamisel või rääkimise käigus tihti tähelepanu ei pööra. Koolituse läbinud kolleegide tagasiside oli eranditult positiivne. Advokaadibüroo

Vaata ka: