Koosolekute disain ja juhtimine


"25% kõigist koosolekutest on täiesti ebavajalikud, 75% koosolekute kokkukutsujatest ei ole kunagi saanud koosolekute juhtimise väljaõpet, 73% inimestest teeb koosolekute ajal muud tööd ja 50% leiab, et koosolekud on ebaproduktiivsed," kirjutab koolitaja Margo Loor

Viimasel ajal pöördutakse meie poole kahe sooviga - kuidas hoida oma koosolekuid ajas ja teemas.

Arutelu juht jääb tihtipeale nähtamatuks, kui koosolek on läinud hästi ja viperusteta. Kui koosolek on eesmärgistamata, veniv, segane või läheb üle aja, vaadatakse tihti koosoleku juhi suunas. Millega arutelu juht peab kohapeal arvestama ning millele tähelepanu suunama, et koosolek oleks osalejate asjakohane? 

Antud koolituse eesmärk on jõuda argumenteeritud, arvamuse paljusust arvestava ja struktureeritud koosoleku juhtimiseni, mis eesmärgistatud, hästi ette valmistatud, juhitud ja mille tulemusena midagi muutub. 

Koolitus sobib organisatsioonidele, kes viivad läbi tihti koosolekuid või peavad oma valdkonnas läbi viima info- ja diskussioonipäevi, et kaasata erinevaid väliseid sihtgruppe. 


Koolituse läbinud osalejad:

 • teavad erinevaid koosolekute / arutelude formaate ja valida sealt eesmärgile vastavalt sobiliku;
 • teavad, millised on koosoleku /arutelujuhi ülesanded enne ja peale koosolekut;
 • omavad meetodeid arutelu struktuuri ja fookuse hoidmiseks;
 • oskavad olla rahulikud ja argumenteeritud arutelude juhid, sest juhtivad suhtluskontaktis ennast ja teisi ratsionaalsele mõtlemisele, mis tekitab osapoolte vahel sisuka diskussiooni ja keskendub ideedele, mitte inimestele;
 • oskava lahendada koosolekute /arutelude tüüpolukordi ning luua ja hoida konstruktiivset, argumenteeritud õhkkonda ka keeruliste osalejate ja olukordade puhul;
 • on omavahel kokku leppinud arutelude korraldamise hea tava. 

Tellijate ja osalejate soovitused:
  
 • Viin igakuiselt moderaatori ja vahel ka arutelujuhina läbi kohtumisi, koolitusi ja üritusi lastele, noortele ja täiskasvanutele. Saan saadud teadmiste põhjal edaspidi aega kokku hoida ja tegevusi edukamalt teostada. Äärmiselt hea kaasamisvõimega koolitaja, kes hoidis ülal huvi ja seeläbi aitas osalejatel teadmisi paremini omastada. 
 • Koolitus aitab paremini planeerida ja ettevalmistada tulevasi üritusi. Aitab läbi mõelda publiku ees esinemisi. 
 • Suurepärane koolitaja ja päev! Rõõmus, asjalik, huvitav ja samas ka hariv koolitus. Jäin kõigega rahule ja sain kõvasti enesekindlust. Proovin kohandada õpitu oma üritustele ja katsetada uusi soovitusi ning koolitajalt saadud näpunäiteid.
 • Tugev teoreetiline tutvustus alas. Samas võimaldas ka praktiseerida ja ise proovida. 
 • Oskan oma seisukohti paremini põhjendada. Kui tekib vajadus koosolekut läbi viia, siis suudan seda paremini kontrollida ja läbi viia.

Lisalugemist: 

Rohkem arutelu disaini ja juhtimise teenuseid vaata www.moderaator.ee.