Veenev esinemine meedias + teleintervjuude praktikum

Arendame kõneisikute meedias kõnelemise oskust ning treenime argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevates meediaga suhtlemise situatsioonides:

 • tele- ja telefoniintervjuus enesekindel esinemine ning selgete, lühikeste ja ettevõtte sõnumit kandvate vastuste andmine;
 • enda mõtete struktureeritud ja argumenteeritud kirjalik väljendamine, mida saab kirjutav meedia kasutada võimalikult vähe toimetatud viisil;
 • innustav ja sisukas esinemine oma meeskonnale (mis võib olla avalik ka meediale).

Esimesel päeval töötab grupiga SpeakSmart koolitaja Margo Loor, teisel päeval liituvad head koostööpartnerid TV3st / ERRist ja BFMist, et viia läbi päevauudiste saate formaadis intervjuude filmimine ja järelanalüüs koos SpeakSmart koolitajaga.

Koolituse läbinud oskavad:

 • kasutada argumenteeritud sõnumit suhtluses meediaga, kus on vaja lühikese aja jooksul tuua välja kõige olulisemad ettevõtte näitajad ja sõnumid;
 • mõelda, kellele sõnum läbi meedia on suunatud ja kohandada sõnumi sisu ja esitamine vastavalt sellele;
 • kuulata ajakirjaniku küsimust ja vastata sellele piisavalt lühidalt, selgelt ja argumenteeritult, kandes edasi oma ettevõtte sõnumit;
 • astuda kriitilise kuulaja ette keerulise sõnumiga ja tunda ennast enesekindlalt.

Õpe loob keskkonna, kus saab õppida sisukate sõnumite, kuulajat puudutavate esinemiste ja neid veenva esinemise tegemist. Loenguid selle kohta, et käte rinnal risti hoidmine on suletud poos, kursusel ei tule. Olulise osa koolitusest ehitame üles osalejate küsimustele ja väga palju aitab õppimisele kaasa see, kui Sind on ees ootamas reaalne esitlusolukord. Kursus sisaldab palju praktilist harjutamist, sh telekaameraga, nii et pidevalt saad läbitud materjali kohe ka proovida. Selleks, et selline aktiivne lähenemine oleks võimalik, on koolituse grupi suuruse piiriks maksimaaselt 10 inimest. 


Tagasiside klientidelt: 
 • Ütleks, et pigem ületas ootusi. Olen ka varem esinemiskoolitustel käinud aga see oli kindlasti parim sellelaadne.
 • Koolitaja rääkis kaasahaaravalt, koolitus oli väga hästi läbi mõeldud ja üles ehitatud vahelduvalt, mis aitas koguaeg mõttega kaasas olla. Meeldis see, et koolitaja oli väga toetav ja heatahtlike kommentaaridega. Esinemine on enamikele inimestele eneseületus ja väga mõnus on kuulda häid sõnu väikeste õnnestumiste kohta ning sõbralikku konstruktiivset kriitikat asjade osas, mida saab paremini. Väga imetlusväärne on see, et koolitaja kõnetas terve koolituse vältel kõiki 17 inimest nimepidi ja ei eksinud kordagi, kuigi tutvustasime end vaid korra koolituse algul.
 • Kindlasti soovitaksin kolleegist ettevõtte juhile seda koolitust nii enda kui meeskonna pärast. Argumenteeritud esinemise vajadust tuleb sageli ette ja paljud koolituselt kõrva taha pandud oskused tulevad kasuks ka igapäeva äriläbirääkimistes. Külli Joonson, ISIS Medical
 • Hindan väga kõrgelt seda, et enne pakkumise esitamist kohtusime koolitajaga, et üheskoos täpsustada me ettevõtte vajadusi ning eesmärke. Samuti arvestas koolitaja meiepoolsete soovide ja soovitustega. Pakkumine oli väga põhjalik ning reaalne koolitus vastas sellele täielikul määral. Koolitus oli professionaalne ja asjalik, samas meeldiv ja vahetu. Koolitaja sai osalejatega väga hea kontakti. Kommunikatsioon koolitaja poolt oli väga professionaalne kogu protsessi jooksul, sh eelinfo ning suhtlus osalenutega peale koolitust. Merko ja Kapitel
 • Koolitaja Margo Loor kohta: Hästi selge ja arusaadav teema esitus. Võimekus nimesid kasutades pöörduda kuulajate poole. Tagasiside andmine koheselt harjutussituatsioonis ja kogu koolituse jooksul auditooriumi jälgimine, et kohandada teema rõhuasetusi või tagada maksimaalne osalejate kohalolek (mõtted ei lähe rändama ja keskendutakse rohkem koolitusteemale). Nii kiitmine kui tagasisidestamine, mis ei mõjunud kriitikana. 
 • Koolitaja Sven Soiver kohta: Praktilisus läbi isikliku kogemuse. Kindlasti on kõike käsitletut raske koheselt hakata kasutama ja arendamist vajab võimekus end ja vestluse kulgu rohkem kõrvalt jälgida. Sõnavõttu ette kavandamine ja suunamine võiks muutuda teadlikuks ettevalmistuse osaks. Päeva sissejuhatus ja praktilised situatsioonianalüüsid viitasid olemuslikult erinevat laadi intervjuude põhilistele komistuskividele, millest õppida.
 • Intervjuu nagu päris.