Veenev esinemine meedias + teleintervjuude praktikum

Arendame kõneisikute meedias kõnelemise oskust ning treenime argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevates meediaga suhtlemise situatsioonides:

  • tele- ja telefoniintervjuus enesekindel esinemine ning selgete, lühikeste ja ettevõtte sõnumit kandvate vastuste andmine;
  • enda mõtete struktureeritud ja argumenteeritud kirjalik väljendamine, mida saab kirjutav meedia kasutada võimalikult vähe toimetatud viisil;
  • innustav ja sisukas esinemine oma meeskonnale (mis võib olla avalik ka meediale).

Koolituse läbinud oskavad
  • kasutada argumenteeritud sõnumit suhtluses meediaga, kus on vaja lühikese aja jooksul tuua välja kõige olulisemad ettevõtte näitajad ja sõnumid;
  • mõelda, kellele sõnum läbi meedia on suunatud ja kohandada sõnumi sisu ja esitamine vastavalt sellele;
  • kuulata ajakirjaniku küsimust ja vastata sellele piisavalt lühidalt, selgelt ja argumenteeritult, kandes edasi oma ettevõtte sõnumit;
  • astuda kriitilise kuulaja ette keerulise sõnumiga ja tunda ennast enesekindlalt.
Koolituse ülesehitus on selline, et esimesel päeval töötab grupiga SpeakSmart koolitja Margo Loor, teisel päeval liituvad head koostööpartnerid TV3st, ERRist ja BFMist, et viia läbi päevauudiste saate formaadis intervjuude filmimine ja järelanalüüs koos SpeakSmart koolitajaga.