Argumenteerimine ja kaalutlusotsuste tegemine keskonnaõigusesKoolitus koosneb kahest osast, milles tutvustatakse argumenteerimise põhitõdesid ehk seda, kuidas koostada struktureeritud, loogilisi ja põhjendatud väiteid ning kaalutlusotsuste tegemise juriidilisi nõudeid ja nende rakendamist ruumilise planeerimise praktikas. Koolitus on aktiivne – lühiloengud vahelduvad harjutustega ning kõik saavad sõna sekka öelda.

Koolitus on mõeldud kohalike omavalitsuste ametnikele ja töötajatele, kes puutuvad igapäevaselt kokku planeerimisotsuste ja nende menetlemisega (sh keskkonnamõjude strateegilise hindamisega). 

Koolituse läbinuna:
  • oskab sõnastada oma mõtteid argumenteeritult,
  • reageerida vastuargumentidele, 
  • omab süsteemset ülevaadet kaalutlusnõuetest (sh kohtupraktikast),
  • oskab vältida enamlevinud vigu nõuete rakendamisel. 

Koolitust juhendavad Väitluskoolituse koolitaja ning Keskkonnaõiguse Keskuse jurist. 

Tagasiside: