Kõne- ja väitlusoskused 
sotsiaalse ettevõtte juhileSpeakSmart on ettevõte, mis töötab ühiskonna jaoks - oleme sotsiaalne ettevõte.
Oleme ettevõte, kes kasumi teenimise kõrval lahendab ühiskondlikku probleemi ja tekitab sotsiaalset hüvet. Meie jaoks on hüve inimeste argumenteerimisoskuste kasv ja nende aktiivne kasutamine ühiskonnas toimuvates diskussioonides, et muuta neid ratsionaalsemaks. Oleme Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutajaliige. 

Sotsiaalne ettevõtlus on tekkinud ühiskondlike hüvede pakkumise ja ettevõtluse ristumispunktis. Oleme ise oma hingelt ja südamelt sotsiaalne ettevõte ja toetame ka teiste sotsiaalsete ettevõtete juhtide ja meeskondade mõtlemis- ja suhtlemisoskuste arengut. 

Koolitusele ootame sotsiaalsete ettevõtete:
  • tegevjuhte ja juhatuste liikmeid,
  • projektijuhte,
  • kommunikatsiooni- ja turundusjuhte ning
  • arendusjuhte

Juhi töö pärisosa on suhtlemine. Kuulame ja innustame oma töötajaid ja vabatahtlikke, esindame missiooni ja väärtuseid liikmete ees, veename rahastajaid ja koostööpartnereid, esitleme oma töö tulemusi konverentsidel. Koolitusel jagab koolitaja Margo Loor oma tähelepanekuid ja kogemusi selle kohta, kuidas sotsiaalse ettevõtte juhina edukalt kasutada suhtlemis-, kõne- ja väitlusoskuseid. Vaatame, kuidas ise esinedes olla selge ja mõjuv ning kuidas korraldada diskussioone ja väitluseid oma organisatsiooni üritustel. Koolitusel käsiteldavad teemad:

  • oskus inimesi kuulata ja inspireerida;
  • suuline ja kirjalik argumenteerimisoskus;
  • presentatsioonide koostamine ja avalik esinemine;
  • diskussioonid, väitlused, modereerimine.

Tagasiside:
  • "Sain kinnitust, et hetkel MTÜs toimiv juhtimissüsteem on õige ning vajab edasi arendamist."