Väitluslik arutelu 

Iga-aastase meeskonnapäeval on hea oma inimestele pakkuda veidi harivat, samas meeelahutuslikku osa. 

Mängime malet, ainult et sõnadega. Malelaua asemel on tavaline koosolekulaud paberi ja pastakaga ning malendite asemel mõtted, argumendid, tõestused. Osalejad jaotuvad nelja meeskonda, kelle ülesandeks on toetada või ümber lükata ühte ettepanekut. 

Ettevalmistuse käigus teeb meeskond ühist mõttetööd, et tuua laua äärde parimad argumendid enda positsiooni toetuseks. Nelja meeskonna ühise arutelu käigus räägitakse kordamööda, proovides üle trumbata üksteise käike ja mõtteid. Teema on vastuoluline, meeskonnatöö aktiivne ja arutelu võistluslik. Kelle meeskond on parim?

Sellise sõnamale eesmärgiks on mängulises vormis õpetada töötajatele omavahelist argumenteeritud vestlust, mida tuua üle oma töökeskkonda ja –koosolekutele. Keskendume arutelus argumenteeritud suhtlemisele, sest just see aitab esile tuua ideede ratsionaalse tugevuse. 

Sõnamale läbivaks teemaks on huvitav ühiskondlik teema, millega osalejad igapäevaselt kokku ei puutu, aga mis tekitab alati rääkides väikse vaidlusmomendi. Päeva alustame teema lahtimõtestamisega, siis õpime ettevalmistuse käigus selgeks argumendi ja siis arutleme teema läbi. Sõnamale ajal see positsioon, mida töötaja kaitseb, valitakse loosiga. Seetõttu võib juhtuda, et töötajal tuleb kaitsta positsiooni, millesse ta ise tingimata ei usu. See võimaldab tal läbi mõelda teema ka teiselt, temale seni ebapopulaarselt, poolt ja mitte vaadata seda ainult oma „mätta otsast“. 

Arutelu tulemusena on osalejad:

  • on veetnud sisukalt aega kolleegidega mõeldes oma organisatsioonis oluliste teemade üle; 
  •  teavad, mis argument on ja kuidas seda oma töös ja suhtluses kolleegidega kasutada ning saanud argumendi koostamise kogemuse;
  • saanud kogemuse, mis tunne on enda jaoks läbi mõelnud ühe teema poolt ja vastuargumendid ja kõrvutada neid neid isiklike veendumustega;
  • on enda jaoks mõtestanud ratsionaalse suhtluse vajalikkuse meeskonna ja organisatsiooni töös;
  • tunnetavad, kuidas ühine mõttetöö ja teistega arvestamine läbi argumenteeritud suhtluse liidab meeskonda ühtsemaks.
Pikkus: 3h  

Grupi suurus: kuni 15 inimest ühe koolitaja kohta. Võimalik tellida mitu koolitajat ja teha paralleelsed grupid / koosolekud. Kui on mitu gruppi, on võimalik alustada päeva kõik koos ja arutelu ajaks jaguneda gruppidesse.