Ettevõtte väitluspäev


Öeldakse, et vaidluses selgub tõde. Meie arvame, et tõele viib lähemale vaid argumenteeritud arutelu – selline, kus üksteist kuulatakse ja arvamuste kaalu ei määra kõvem hääl ega positsioon, vaid loogika ja faktid. Sellist arutelu nimetatakse väitluseks. Väidelda saab nii suuliselt kui kirjalikult ja väitlemisel võib, kuid ei pruugi olla võistlev iseloom.

Sinu meeskonna väärtuste hulgas on olulisel kohal avatus, lahendustele orienteeritus, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine ja sa tahad neid rohkem juurutada? Need märksõnad on kattuvad suurel määral argumenteeritud suhtlemisoskustega, mida väitluse kaudu on võimalik arendada. Ettevõtte väitluspäev kombineerib kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist, nende oskuste harjutamist ja Sinu meeskonna väärtuste üle mõtlemist ja arutlemist.


Väitluspäeval võib olla üks või kaks osa:

  1. Esimesel päeval toimub argumenteeritud mõtlemise- ja eneseväljenduse koolitus kuni 15-liikmelistes gruppides (igal grupil oma koolitaja). Kui sul on rohkem inimesi meeskonnas, kui 15, jagame nad võrdselt koolitajate vahel ära. Koolitus on aktiivse osalemisega ja arutelul põhinev 2-4 akadeemilise tunni pikkune õpe (sõltuvalt oskuste tasemest), mille eesmärgiks on inimestele selgitada ratsionaalset suhtlemismudelit - argumenti. Kui teil on aega vähe, saab koolituse osa ära jätta või vaadata teooria ära videokoolitusena.  
  2. Pärast seda toimub 2 kuni 3-vooruline väitluspäev (sõltuvalt kogu päeva pikkusest). Väitluspäev on praktiline õppepäev, mille eesmärgiks on osalejatele läbi lõbusa koosmõtlemise pakkuda võimalust omavahel mõtteid vahetada. Päeval on kerge võistluslik ja lõbus iseloom. 

Praktiliste õppepäevade tulemusena osalejad:

  • oskavad olla tolerantsemad erinevate arvamuste osas, kuna väitlus õpetab nägema ühe otsustuskoha või väärtuste erinevaid pooli;
  • teavad, kuidas struktureerida oma mõtteid ja eneseväljendust veenvate argumentidega;
  • teavad, millistes suhtlussituatsioonis kasutada argumenteeritud sõnumit, mida saab oma töökohal rakendada nii suhtluses partnerite, klientide kui ka kolleegidega;
  • on saanud teha meeskonnatööd, mõelnud huvitavate teemade peale ja saanud lõbusalt aega veeta. Tagasiside teenusele: 
  • Ettevalmistus oli hea. Meie poolt oli täpne osalejate arvu andmine puudulik. Suudate paindlikult reageerida. Pole kunagi saanud tagasisidet kokkuvõttena omakorda tagasi. Video saatmine teemaga tutvumiseks on väga hea eelhäälestuseks. Kai oskas väga hästi publikut jälgida ja kohandas teemasid. Margot ei saanud seekord kuulata. Igale väitlusrühmale jätkus asjalik treener- kohtunik. Tagasiside, mida anti oli nii personaalne ja üldistav. Hea oli jälgida, kuidas kiiresti võeti kokku mõlema poole argumentidest väitluse peateema. Oskus suunata osalejaid mõtlema suuremale pildile ja kasule, mida teemat lahates peaks silmas pidama, oli muljet avaldav. Mare Räis, Järveküla kooli direktor