Seotud koolitusteemad


Oleme pühendanud ennast argumenteeritud eneseväljenduse õpetamisele. Sellegipoolest tuleb meie teele aeg-ajalt häid koostööpartnereid ja lihtsalt häid mõtteid ja nii arendame välja koolitusi ja kursuseid, mis on seotud ja toetavad meie põhiteemasid. 

  • Kursus Aju: omaniku baaskursus.  21. sajandi infost küllastunud ühiskond esitab meile kõrged nõudmised nii isiklikus, professionaalses kui ka ühiskondlikus elus. Kursuse läbinud omandavad uusi teadmisi oma kognitiivsete võimete kohta ja praktilisi oskusi nende arendamiseks.
  • Häälekoolitus. Kui muusika algab vaikusest, siis iga hea esinemine algab mõistmisest kuidas keha häält tekitab. Hääl on füüsiliste protsesside lõppfaas ja mentaalsete protsesside jätk. Häälel on oluline funktsioon olla vahend suhtlemiseks. 
  • Koolitus Argumenteerimine ja kaalutlusotsuste tegemine keskonnaõiguses. Koolitus on mõeldud kohalike omavalitsuste ametnikele ja töötajatele, kes puutuvad igapäevaselt kokku planeerimisotsuste ja nende menetlemisega (sh keskkonnamõjude strateegilise hindamisega).
  • Koolitus Kõne- ja väitlusoskused sotsiaalse ettevõtte juhile.  Koolitusel jagab koolitaja Margo Loor oma tähelepanekuid ja kogemusi selle kohta, kuidas juhina edukalt kasutada suhtlemis-, kõne- ja väitlusoskuseid. Vaatame, kuidas ise esinedes olla selge ja mõjuv ning kuidas korraldada diskussioone ja väitluseid oma organisatsiooni üritustel.