Tellimustingimused, õppekorralduse alused


Tingimuste ulatus ja kehtivus

 1. Tingimused kehtivad ostjate ja ettevõtja SpeakSmart OÜ vahel teenuste ostmisel. 
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.speaksmart.ee lehelt teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 
 3. SpeakSmart OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.speaksmart.ee.
 4. SpeakSmart OÜ on käibemaksukohuslane. Kui hinnad ei sisalda käibemaksu on selleks tehtud vastav märge.  
Tellimuse vormistamine ja teenuse eest tasumine
 1. Valige kodulehelt sobilik kursus ja vajutage registreerumist lingile.
 2. Tellimuse vormistamiseks tehke läbi registreerumise protsess.
 3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ja vajutage nuppu "Registreerun".  
 4. Peale registreerumist, aga enne maksmist ei ole teie koht kursusel veel tagatud. 
 5. Teile saadetakse peale registreerumist e-postile arve, mille saate tasuda pangas maksena.
 6. Arve tasumine maksetähtajaks kinnitab teie koha kursusel.
 7. Peale maksmist ja hiljemalt nädal enne kursuse algust saadetakse teile e-postile kursusel osalemise info. 
Tellimuse tühistamine
 1. Teil on õigus peale teenuse eest tasumist, kuid enne kursuse algust oma tellimus tühistada, saates SpeakSmart OÜ aadressile info@speaksmart.ee vastavasisuline teade.
 2. Osavõtutasu tagastame 100% juhul, kui loobumine toimub hiljemalt 14 tööpäeva enne kursuse esimest toimumiskorda. 
 3. Osavõtutasust tagastame 50% juhul, kui loobumine toimub alates 13 tööpäeva enne kursuse esimest toimumiskorda. 
 4. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub 5 tööpäeva enne kursuse esimest toimumiskorda, kusjuures koolituse toimumise päeva sisse ei arvestata. 
 5. Loobumisest palume teatada kirjalikult info@speaksmart.ee. Kui loobumisest kirjalikult ei teatata, siis osavõtutasu ei tagastata. 
Vääramatu jõud
 1. SpeakSmart OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või teenuse mitteosutamisest juhul, kui kahju või teenuse mitteosutamine on tingitud asjaolust, mida SpeakSmart OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist SpeakSmart OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). 
Muud tingimused
 1. Kõiki SpeakSmart OÜ kodulehel tehtud ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mille põhimõtted on kirjas meie privaatsuspoliitikas. 
 2. Teenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda. Antud juhul jätab SpeakSmart OÜ endale õiguse loobuda müügist ja tagastada kliendile raha tema arvelduskontole. 
 3. Teenuste infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. 
 4. Osaleja hoidub käesoleva õppe käigus saadud teabe ja/või materjalide edasi andmisest kolmandatele isikutele tasu eest ja kasutamisest ärilisel eesmärgil. Käesolevas sättes nimetatud kohustuste rikkumisel on õppe pakkujal õigus nõuda osalejalt leppetrahvi kümnekordses kursuse maksumuses. 

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida SpeakSmart OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
 • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kursusel kohapeal);
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie kontoris või kodulehel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (SpeakSmart OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).
Isikukoodi kasutamine
Isikukood kogutakse vastavalt Täiskasvanukoolituse seaduse § 9 lõikele 1 ning kasutatakse ainult koolituse tunnistuse isikustamiseks. 

Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie koolitusruumis või veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. 

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame selleks loa andnud kliente teavitada SpeakSmart OÜ teenuste uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmete muutmine
Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha ja muuta kontakteerudes meiega info@speaksmart.ee.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@speaksmart.ee.