SpeakSmart e-õppe video "Argumenteeritud läbirääkimised"

Hea argument mõjub ratsionaalselt mõtlevale inimesele. Kui kuulaja teeb otsuse automaatselt või emotsioonile tuginedes, siis ei ole tähtsust, kui tugev on talle esitatud argument. Seega on oluline teada, kas ja kuidas on võimalik kuulajat mõjutada, et ta oleks ratsionaalsem.  Videos keskendume läbirääkimiste praktilisematele aspektidele, sh sellele, kuidas suurendada läbirääkimispartneri võimet ja motivatsiooni argumente vastu võtta. Vaatame koos, kuidas käia ümber keeruliste läbirääkimispartneritega ning kuidas ära tunda ja neutraliseerida „alatuid“ läbirääkimisvõtteid. Samuti õpime, kuidas tulla võimalikult tulemuslikult välja olukorrast, kus läbirääkimiste positsioon on vähemalt esmapilgul vastaspoole omast nõrgem.

E-õppe video katab läbirääkimiste raamistiku. Kui soovid rohkem teada argumentide moodustamise ja kasutamise kohta, siis vaata läbi ka video "Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine".

E-õppe video koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad, mida video käigus läbime, on: 

  • 1. osa: Läbirääkimiste tüübid ja huvide kaardistamine. Kuidas erineb argumenteeritud läbirääkimine teistest läbirääkimistest? 16 minutit
  • 2. osa: Lahenduste valimine lähtuvalt huvidest. 14 minutit
  • 3. osa: Kuidas tulla välja nõrgemast läbirääkimiste positsioonist? 13 minutit
Soovitame Sul videot vaadata osadena, pannes video vahepeal pausile ja tulles selle juurde värske peaga tagasi. Video kogupikkus 43 minutit.

Koolitaja Siim Vahtrus