SpeakSmart e-training video "How to Sell with Great Arguments"


B2B müügitöös mängivad tihti rolli argumendid. Eelkõige seetõttu, et otsustusprotsess on ärikliendi puhul aeganõudev ning põhjust, miks midagi osta, peab seletama mitmele inimesele. Seetõttu on igal äriklientidega suhtleval müüjal vaja teada, kuidas oma toote või teenuse kohta teha parimad argumendid ning neid oma müügitöös kasutada.

E-õppe video koosneb 2 osast:
  • 1. osa: Kliendiga suhtluskontakti loomine ja müügiargumendi ettevalmistamine. Kliendi tähelepanu ja mõtlemise käivitamine. Veenvuse mudel. Müügiväitest müügiargumendi loomine*. 22 minutit
  • 2. osa: Müügiargumendi kasutamine kliendisuhtluses. Müügiargumentide kaardistus. Müügitiimis teadmiste süstematiseerimine. Kliendi kahtlustele vastamine. Closing läbi kriteeriumi. 16 minutit
* Video ei kata argumendioskuste õpet. Kui soovid rohkem teada argumentide moodustamise ja nendele reageerimise kohta, siis vaata läbi ka video "Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine".

Soovitame Sul videot vaadata osadena, pannes video vahepeal pausile ja tulles selle juurde värske peaga tagasi. Video kogupikkus 38 minutit.

Koolitaja Margo Loor.