SpeakSmart e-training video "Principled and Rational Negotiations"


E-õppe video katab läbirääkimiste raamistiku. Kui soovid rohkem teada argumentide moodustamise ja kasutamise kohta, siis vaata läbi ka video "Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine".

E-õppe video koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad, mida video käigus läbime, on:

  • 1. osa: Läbirääkimiste tüübid ja huvide kaardistamine. Kuidas erineb argumenteeritud läbirääkimine teistest läbirääkimistest? 16 minutit
  • 2. osa: Lahenduste valimine lähtuvalt huvidest. 14 minutit
  • 3. osa: Kuidas tulla välja nõrgemast läbirääkimiste positsioonist? 13 minutit
Soovitame Sul videot vaadata osadena, pannes video vahepeal pausile ja tulles selle juurde värske peaga tagasi. Video kogupikkus 43 minutit.

Koolitaja Siim Vahtrus.