SpeakSmart e-õppe video "Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine"


Ratsionaalse suhtlemise aluseks on hästi struktureeritud ja põhjendatud sisu. Seda aitab teha mõtlemise ja suhtlemise mudel – argument.

E-õppe video koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad:
  • 1. osa: Ratsionaalne suhtlemine. Argument kommunikatsiooni osa ja veenmisvahendina. 30 minutit
  • 2. osa: Argument ja struktuurne kuulamine. Mis on argument? Argumendi jaoks ideede leidmine. Kuidas argumenti koostada? Argumendi tõestamise vajalikkus ja viisid. 30 minutit
  • 3. osa: Argumendi analüüs ja vastamine. Argumendi ümberlükkamine ja taastugevdamine. Argumendi vajalikkus ning kasutusotstarbed. 27 minutit.
Soovitame Sul videot vaadata osadena, pannes video vahepeal pausile ja tulles selle juurde värske peaga tagasi. Video kogupikkus 87 minutit.

Koolitaja Margo Loor.